Engage – CRM som engagerer og bidrager til vækst

Ranja Ovedal

Engage - engagere - vække interesse hos. Det handler om at skabe og udnytte de muligheder, som opstår. Om at have indsigt til at tage de rigtige valg og være relevant. Og til sidst, følge op når kunden er klar eller tager kontakt. En god CRM-løsning muliggør dette, og således får du mere ud af dine investeringer.


Salgschefen er optaget af at øge salget og beholde kunder. Markedschefen er optaget af at opbygge brandet, og er ansvarlig for kundeservice og at betjene kunderne effektivt. I stigende grad forventes det, at alle samarbejder om at bidrage til vækst og glade kunder. Kunderne er optaget af at træffe informerede valg og er kommet langt i deres indkøbsprocesser, når de går i dialog med mulige leverandører.

Øget effektivitet og samarbejde på tværs

Evnen til at engagere sig og skabe de gode oplevelser er vigtige kriterier for at lykkes. Dette gælder uanset om det er hos kunder, ansatte, leverandører, indbyggere eller medlemmer. De virksomheder som lykkes, er dem, som forstår at fjerne friktion og forhindringer for effektivitet og samarbejde på tværs. De formår at forstærke og udnytte de positive kræfter i de respektive afdelinger og være kundeorienteret i det, de foretager sig.

Når udgangspunktet er, at man forholder sig til forskellige systemer og værktøj, og ikke har tilgang til samme informationskilder, kan dette opleves som en krævende opgave for mange virksomheder.

Fundamentet ligger i et fælles CRM

Med et fælles CRM-system, som Microsoft Dynamics 365, lægges det til rette for at skabe unikke kundeoplevelser i alle led. Forhindringer fjernes og afdelinger forenes med problemfri overleveringer og informationsdeling. Hvis man bruger de relevante værktøjer og definerede processer på tværs, er man klædt på til at udnytte de muligheder, som teknologien giver. Kontrol af kundeaktivitet, øget datakvalitet, problemløse arbejdsprocesser og enkel tilgang til information – på tværs af virksomheden, giver øget oplevet værdi internt og hos kunder og samarbejdspartnere.

Behovet for ændring og smartere brug af teknologien

Behovet for ændring klares bedst, hvis virksomheden har klart definerede mål og en fælles forventning om, hvilke resultater man ønsker at opnå. Dette giver fokus​, samarbejde og transparens på tværs. Forandringsagendaen bør etableres baseret på en agil tilnærmelse og fokus på de dele af forretningsprocesserne eller kunderejsen, hvor potentialet for overskudsudtræk er størst. Det handler som oftest om at udnytte tilgængelig funktionalitet på en smartere måde. Eventuelle tilpasninger foretages med enkel konfiguration og opsætning af den løsning, man har investeret i.

Typiske områder at tage fat på kan være:

Styrken ligger i helheden

Der findes mange behov og forskellige måder at løse disse på. Succeshistorierne fra Evidi bygger på en bundsolid, samlet og helhedsmæssig værdikæde. Det betyder, at uanset hvilke behov kunderne måtte have, vil vi kunne levere løsninger, som hænger sammen og udnytter de muligheder, der ligger i teknologien. Tilsammen sørger vi for at vore kunder får et enestående udgangspunkt for at identificere og skabe nye muligheder.

Kontakt os, og lær mere om, hvordan en god CRM-løsning kan føre til smartere brug af teknologien og skabe unikke kundeoplevelser.