Grønt Punkt Norge skaber merværdi med en fremtidsrettet og effektiv arbejdsflade

Beate Sommer

Alle virksomheder, som producerer eller importerer varer med mere end 1.000 kg emballage om året, skal finansiere indsamling, sortering, materialegenbrug og anden behandling af brugt emballage ved at være medlem af et godkendt ”returselskab”. Grønt Punkt Norge har 5.750 medlemmer, som alle tager deres lovpligtige producentansvar for indsamling og genbrug af emballage. Derudover tilbyder Grønt Punkt Norge også sine medlemmer rådgivning om emballage udvikling, og deler gerne den viden, de har.

Som medlem af Grønt Punkt Norge er der flere forskellige typer af medlemskab, afhængigt af den mængde emballage, man sætter i omløb på markedet, og om man er emballageproducent eller importør. Det, der er fælles for medlemmerne, med nogle få undtagelser, er, at de ved fastsatte intervaller skal rapportere mængden af emballage, som er sat på det norske marked i det angivne interval. Dette danner det videre grundlag for udstedelse af fakturaen.

Grønt Punkt Norge og Evidi gennemfører en digitaliseringsrejse sammen

Grønt Punkt Norge så det som en nødvendighed at forny hele deres IT-platform, så deres medlemmer blev mødt med en moderne, fremtidsrettet og effektiv arbejdsflade for at opfylde de forpligtelser, de har som medlemmer. Digitaliseringen skal bidrage til at skabe merværdi for medlemmerne, noget, som vil fremme et positivt omdømme for Grønt Punkt Norge og styrke deres rolle som en betydningsfuld samfundsaktør, som bidrager til øget genbrug. Strategien var at anskaffe og implementere markedets bedste standard, cloud-baserede løsning, og samtidig re-designe virksomhedens processer for at minimalisere afvigelser og effektivisere flyt. Grønt Punkt Norge og Evidi skal sammen etablere en ny digital platform for kernevirksomheden for medlemmer med Power Pages (low-code SaaS løsning) og Dynamics 365. Med Dynamics 365 skal der også leveres løsning til kundeservice, salg og markedsføring.

Sammen med os på denne rejse har vi også Oseberg, som skal levere fakturering og bogføring med Dynamics 365 Business Central. At slippe eksterne brugere ind i Dynamics er hverken nødvendigt, ønskeligt eller interessant. Derfor faldt valget naturligt på Power Platform og Power Pages for medlemmernes arbejdsflade, som sikkert og uden problemer viser Dynamics-data i et interface, således, at medlemmerne kan udføre forventede transaktioner med Dynamics. På samme sted kan medlemmerne indsende henvendelser til Grønt Punkt Norge. Henvendelserne er tilgængelige for medlemmerne, således, at de via portalen kan kommunikere med Grønt Punkt Norge og derefter lukke henvendelsen. Et vigtigt element i det at være medlem hos Grønt Punkt Norge er at kunne downloade sit medlemsbevis, en funktion, som portalen også understøtter. For brugeradministration til medlemmernes portal benyttes Azure B2C.

Utrolig deiligt når alt er tilgængeligt i samme system!

Elisabeth Våland Suhr, Digital forretningsudvikler, Grønt Punkt Norge

Ny platform sikrer at medlemmerne opfylder deres krav effektivt

Evidi har med Dataverse og Dynamics 365 i bunden udarbejdet et medlemsmodul, som indeholder almindelig information om virksomheder og kontakter. Derudover er der tabeller, som indeholder information om aftaler, produkter og produktpriser. Disse benyttes sammen med standard Dynamics 365-tabeller for at fuldstændiggøre processen for aftaleindgåelse og indrapportering.

En aftaletype har forskellige egenskaber, som styrer intervallet for automatik og for generering af rapporteringsgrundlaget til medlemmerne. Power Automate benyttes til at generere rapporteringsgrundlag for hvert enkelt medlem, i henhold til deres aftale og definerede intervaller. Power Automate sørger også for, at den rapporteringsansvarlige hos hvert enkelt medlem får varsling om at ny indrapportering skal udføres. Medlemmet får i sit varsel et direkte link til rapporten, således, at de hurtigt kommer til det rigtige sted for indrapportering. Hvis der foreligger tidligere indrapporteringer for medlemmet, er rapporten allerede udfyldt på forhånd med data fra sidste indrapportering. Indsendelser via Power Pages-siden skriver direkte tilbage til ordre i Dynamics, som overføres til Dynamics 365 Business Central via standard integration. Power BI benyttes for at samle og eksponere data fra flere kilder i rapporter på et skema i medlemsmodulet, som fritstående rapporter, instrumentbord og eksternt til medlem på portalen.

Projektgruppen består af konsulenter for specifikke fagområder fra Evidi, konsulenter fra Oseberg og project owner fra Grønt Punkt Norge. Sammensætningen af dette team er nøje planlagt i forhold til kompetence, mandat og tilgængelighed, for at sikre stabilitet og effektivitet i gennemførslen af projektet og levering til de fastsatte milepæle.

Hvordan får man ny platform ud til brugerne, både internt og eksternt?

Hvordan får man ny platform ud til brugerne, både internt og eksternt?

For at sikre succes i et IT-projekt, er det afgørende, at alle brugere er engagerede gennem hele rejsen. Grønt Punkt Norge og Evidi har sammen udarbejdet en omfattende brugeradoptionsstrategi, som henvender sig til både eksterne som interne brugere. Udarbejdelsen af strategien blev sat tidligt i værk, for at starte modningsprocessen hos alle brugerne. Der blev taget en række virkemidler i brug, herunder interview, nyhedsbrev, pilotbrugere, klasseundervisning, webinarer og lektioner, for at sikre en grundig og effektiv gennemførsel. Succesen i projektet er et resultat af en fælles indsats for at involvere og rigge alle brugere.