Hvem vi er – Vi er teknologieksperter, kolleger, rådgivere, udviklere og sparringspartnere. Vi er Evidi – mere end bare techfolk.


En specialist, som er interesseret

Vi tror på værdien i at forenkle, og har ekspertise til at løse problemer og skabe muligheder. Nysgerrighed driver os stadig til at udforske nye teknologiske muligheder. Tillid er kernen i vort arbejde og vi støtter hinanden som holdspillere. Sammen tager vi ansvar for vore leverancer og skaber succes.

Mød menneskene

Dette er os

Mangfoldighed

Det handler om mere end køn, etnicitet, alder eller orientering. Mangfoldighed er større end holdninger og vilje. Vi møder folk med nysgerrighed og respekt. Vi ser alle verden på forskellige måder, ud fra livserfaringer og i kraft af hvem vi er. Vi fremmer mangfoldighed og er med til at forme morgendagen og løsningerne i den.

Samfundsløfte

Vi bidrager med kompetence, teknologi og netværk for at sikre bæredygtig udvikling i branchen. Vi tror dette gøres bedst ved at tage aktive valg i værdikæden og ved at vælge partnerskab og samarbejde med høje ambitioner. Vi ønsker at udfordre og blive udfordret – sammen er vi stærkest.

Værdier

Vi tror på værdien af at forenkle, løse problemer og skabe værdi for vore kunder. Vi er udforskende nysgerrige og får energi af at sætte os ind i kundens virksomhed og problemstillinger. Vi tager ansvar og bygger tillid gennem pålidelighed. Vi dyrker holdspil og er en specialist, som er interesseret.

Problemløsere

Menneskene hos Evidi er innovative og kreative problemløsere, som fremmer forskelle og drives af nysgerrighed. Ingen problemer er for små. Ingen for store. Og der findes mere en én rigtig løsning. 

Her fortæller nogle af vore folk, hvad en problemløser er for dem, hvordan de møder udfordringer og om glæden ved at knække koden.


Ledige stillinger

Alsidighed og unikke færdigheder er afgørende for at opbygge morgendagens IT-selskab. Vi har mange ledige stillinger, og er klar til at lære dig at kende – så overrask os med, hvem du er og hvad du kan.
Se stillinger

Lær vores partnere at kende

ODA x Evidi

ODA er Nordens førende netværk indenfor mangfoldighed i teknologibranchen. Sammen fremmer vi mangfoldigheden for at være med til at skabe morgendagen og løsningerne i den. Vi er optaget af at varetage vore forskelligheder og skabe en arbejdskultur, som værdsætter forskelle og bidrager til vækst, bæredygtighed og engagement.

Microsoft x Evidi

Evidi er en stolt Microsoft partner og har været det i en årrække. Teknologifolkene og vore rådgivere er alle certificerede indenfor deres fagområder. Flere er også Microsoft MVP´er - i Microsoft verdenen refereret til som Most Valuable Professional indenfor sine fagområder. Det giver vore kunder og partnere ekstra værdi.

OBF x Evidi

Oslo Business Forum (OBF) og Evidi er optaget af at give virksomhedslederne den bedste indsigt for at nå deres virksomhedsmål. OBF arrangerer årlige erhvervskonferencer med verdensklasse foredragsholdere for at dele viden og give ledere de bedste forudsætninger. Evidi er en stolt samarbejdspartner.

Vor historie – fra sammenlægning til succes

Fem Microsoft-specialiserede konsulenthuse bliver forenet og Evidi voksede ud af denne sammenlægning. Sammen har vi skabt en fælles kultur af nysgerrighed og holdspil, som har formet vores identitet. 50% af Evidi’s medarbejdere er medejere, i partnerskab med Credo Partners, som støtter os som en aktiv ejer og aktionær.

Vi er dedikerede og har lang erfaring, med engagement og professionalisme bygger vi tillid og skaber fælles succes med vore kunder.

Bliv kunde – Hvis du synes, vi lyder som et team, du kunne tænke dig at arbejde sammen med, kan du læse mere, om hvad vi laver, eller kontakte vore rådgivere for en hyggelig samtale om dine behov.