CRM-strategi - Planen for, hvor du skal hen og hvad du skal opnå

Ida Smedheim Bjerklund

Engage

CRM implementering med fokus på værdiskabelse

For at kunne komme i gang med CRM, er din virksomhed afhængig af, at få konkretiseret, hvad det er, der skal opfyldes og hvilke ressourcer, der er tilgængelige for at kunne få opfyldt ønsket værdi. En CRM-strategi er en plan for, hvordan CRM skal bidrage med at opnå værdi for dine kunder, ansatte og partnere. Hos Evidi arbejder vi med en CRM-strategi, hvor vi sammen udarbejder en tydelig plan for det videre arbejde. Planen indeholder en færdig udarbejdet CRM-strategi, definerede målsætninger, fokusområder og tydelige KPI’er. Sammen laver vi en plan for, hvordan fremtiden skal se ud, og vender hver en sten, for at være sikker på, at vi kommer derhen.

Hvordan kan man hente værdi ved brugen af Microsoft Dynamics 365 Copilot og Kunstig Intelligens

Hvorfor CRM-strategi?

Uden en tydelig plan, er det nemt at fare vild i det store landskab. Strategi, målsætning og fokusområder er ledestjernerne, når CRM skal indføres i virksomheden. At lave et grundigt forarbejde er vigtigt for at introduktionen skal lykkes. Vi er eksperter indenfor CRM og Power Platform og har stor erfaring med implementering af CRM. Vi ved, at for at man lykkes med nyt værktøj og nye arbejdsprocesser, er virksomheden helt afhængig af en tydelig CRM-strategi. Denne bygger på virksomhedens hovedstrategi, hvor vi sætter tydelige mål og KPI’er. Vi arbejder som oftest med en agil tilnærmelse, hvor mål og fokusområder justeres undervejs, så vi hele vejen kan være sikre på at levere ud fra din virksomheds behov og situation.

Hvad gør vi?

I Engage arbejder vi med strategi og mål i Forberedelsesfasen af en potentiel eller etableret CRM-implementering. Vi opdeler forberedelsesfasen i to stadier; Tilnærmelse og Indsigt.

I dette arbejde hjælper vi dig og din virksomhed med at definere CRM-strategi og konkrete målsætninger (som opbygger strategien), udarbejde fokusområder og målbare KPI’er. Sammen vurderer vi omfanget og afgrænser leverancen, definerer mandat og lægger en plan for videre fremdrift. Som en del af Indsigtsfasen går vi mere i dybden med de brugere og personer, der er knyttet op mod mål og fokusområder. Derudover kortlægger vi arbejdsprocesser (AS-IS og TO-BE) og udarbejder systemkort og arkitektur. Sammen udarbejder vi brugerhistorier, overordnet løsningsdesign for MVP (Minimal Viable Product), gevinstkort og anbefaler den videre vej frem med prioriterede leveranceområder (altid med strategi og mål som kompas).

Hvad får du?

Efter endt Forberedelsesfase med strategiprojekt og indsigt får du:

  • Afklaret Scope for MVP
  • Færdigudarbejdet CRM-strategi med mål, fokusområder og KPI’er
  • Færdigudarbejdede brugerhistorier med godkendelseskriterier
  • Færdigprioriteret back-log for videre udvikling op mod strategi og mål
  • Løsningsdesign for MVP
  • Gevinstkort
  • Risiko Matrix

På denne måde er du og din virksomhed sikret bedst muligt og klar til at gå videre til en "Gennemførselsfase" (implementeringsfase), hvis dette ønskes.

Udforsk mulighederne med Copilot i Dynamics CRM

Microsoft har lanceret et hav af muligheder inden for deres Kunstig Intelligens (AI)-univers. Hvilke af disse muligheder, der kan være relevante at udforske for din virksomhed, vil naturligvis afhænge af flere forskellige faktorer. Vi hjælper dig med at navigere i landskabet og støtter dig på vejen. Læs mere om, hvilke muligheder Copilot og AI kan tilbyde dig og brugerne i din virksomhed, og hvordan vi kan hjælpe dig med at komme i gang med at udforske mulighedsrummet.
Læs om de muligheder, der findes med Copilot i D365 CRM

Udforsk vores hjemmesider eller kontakt vores dygtige rådgivere!