Hverdagen som Business Analyst hos Evidi

Aurora Skarbøvig og Frida Hornseth

Sandheden er, at BA-rollen er både ”fugl og fisk” og afhænger af projektet og hvilken retning, man ønsker at gå. Vi er overbevist om, at der er mange, som søger job uden helt at være indforstået med, hvad jobbet indebærer. Ved at dele af egne erfaringer, håber vi, at du får bedre indsigt i rollen, så du lettere kan visualisere arbejdsdagen som BA hos Evidi.


Er du interesseret i at arbejde hos Evidi?

Mere end bare Dynamics 365

Vi er to kvinder, der har læst på Handelshøjskolen i København, og som har hørt begrebet ”konsulent” utallige gange. Men da vi skulle begynde som CRM-konsulenter hos Evidi i rollen som Business Analyst (BA), skal vi ærligt indrømme, at vi ikke helt vidste, hvad det indebar. Manglende research fra vores side, tænker du måske, men lad os forklare nærmere.

At arbejde som BA er mere end bare Dynamics 365 (D365), Microsoft’s CRM-løsning. D365 løsningen er kernen af det arbejde man gør, men der er også meget andet man skal huske på. Kort og præcist så tager vi det skridt for skridt. I virkeligheden foregår meget af dette samtidig, og i hvilken grad man bidrager, varierer fra projekt til projekt.  

Kortlægning

Kortlægning af kundens behov og hvilke udfordringer, der skal løses, indeholdes centralt i rollen som BA, både for nye og igangværende projekter. Typiske spørgsmål er det, der opleves som svært, tidskrævende og manuelt i dag, og hvordan kan man løse dette med D365. Som BA er det vigtigt at være nysgerrig. Man må formå at søge efter detaljer, og ikke være bange for at sætte spørgsmålstegn ved de etablerede processer. I kortlægningsfasen er det vigtigt at se helheden. Målet er at finde ud af, hvordan D365 og automatisering kan forenkle og øge effektiviteten i virksomhedens processer.  

Definere krav

Efter gennemført kortlægning, benyttes resultaterne til at definere brugerhistorier og krav til løsningen. Brugerhistorier hjælper os med at beskrive, hvordan systemet skal fungere ud fra brugernes perspektiv, og således sørger vi for, at vi imødekommer de behov, som løsningen skal dække.

Udvikling og konfiguration af løsning

Når vi har brugt resultaterne i kortlægningsfasen til at definere krav til løsning igennem brugerhistorier, skal vi sammen med teamet levere på kravene og udvikle funktionaliteten. I hvilken grad man som BA bidrager til udviklingen af funktionaliteten, afhænger af, hvordan rollen er defineret i projektet. Det varierer også i hvilken grad man bidrager til udviklingen af funktionaliteten, og vi har både været på projekter, hvor konfigurering har udgjort store dele af rollen, og projekter, hvor man sjældent bidrog med udvikling.

Kvalitetssikring

Før en ny funktionalitet gøres tilgængelig for slutbrugerne, skal det testes at denne fungerer som den skal. Dette kan være enten en dedikeret rolle, eller noget man bistår med blandt andre opgaver som BA. Det er meget nyttigt som BA at tage del i testning, da man lærer løsningen godt at kende, og kan hjælpe brugerne bedst muligt med at tage ny funktionalitet i brug.

Brugeradoption, dokumentation og oplæring

Ved lancering af ny funktionalitet må man hjælpe med at lave brugerdokumentation, og holde oplæring og workshops for at brugerne får mest ud af systemet i deres hverdag. I denne del af rollen er det vigtigt at være glad for at dele kendskab, være en støttepartner og hjælpende hånd, og at kunne oversætte tekniske begreber for slutbrugerne. Du skal være glad for at tale med mennesker og blive motiveret af at se, hvad andre får glæde af.

Support og drift  

Til trods for forarbejdet, vil man sjældent kunne undgå systemfejl eller brugerfejl. I disse tilfælde bistår BA med support og fejlsøgning. Således kan man afdække svagheder i systemet – enten fordi det tekniske ikke gik som forventet eller fordi systemet ikke bliver brugt, som det var hensigten. Her har man gode muligheder for at forbedre kravene eller afdække behov og formulere nye brugerhistorier.

De ansvarsområder vi har præsenteret i denne artikel, er processer, som vil gentage sig mange gange i løbet af et projekt, da man arbejder med krav i forskellige arbejdsintervaller(sprint). Som BA har du en central rolle i teamet og vil være et bindeled mellem bruger og udvikler. Du vil arbejde med en helhedsmæssig approach og får mulighed for at tage del i mange led af leverancen. Dette giver dig en unik indsigt i både bedriften og brugernes behov, samt udfordringer. Hverdagene er varierede, og du kan mærke, hvad du trives bedst med. Forhåbentlig er det nu tydeligere for dig, hvad der kan forventes som BA-konsulent hos Evidi.

Vil du vide mere om arbejdsdagen som BA (Business Analyst) og leveranceområdet Engage? Kontakt os for en uforpligtende samtale.