Medlem

Sammen om et formål!

At være medlem af en organisation handler ofte om personlige fordele, og også om tilhørsforhold og fælles engagement for at gå i samme retning mod et fælles mål. Medlemsorganisationer skal kunne bruge sine ressourcer effektivt mod organisationens formål, og samtidig vise både samfundet og det enkelte medlem, hvilken værdi det skaber.


Evidi besidder en helhedsmæssig ekspertise på rådgivning, forandringsledelse, udvikling, implementering og vedligeholdelse af vigtige IT-løsninger. Vi rigger virksomheder til at gribe mulighederne gennem en helhedsmæssig approach til mennesker, processer og teknologi og har hjulpet en række medlemsorganisationer med at styrke deres position, medlemstilfredshed og øge styrken omkring digitalisering. Vi har lang erfaring indenfor de områder, der er vigtige for medlemsorganisationer og tilbyder en komplet skræddersyet løsning, baseret på organisationens behov.

Vi hjælper jer med:

Hold styr på medlemmerne med et godt medlemsregister

Det er vigtigt at have god kontakt med medlemmer, kunder og samarbejdspartnere. Et godt medlemsregister gør det nemt for jer at registrere, opdatere, kommunikere og analysere medlemsdata – hvilket gør det let at opnå yderligere vækst.

Et medlemsregister sparer tid ved at man automatiserer administrative opgaver og dermed reducerer manuelt arbejde og fejl. Samtidig giver det indsigt i medlemmernes behov, interesser, tilfredshed og loyalitet og sikrer, at medlemsdata behandles i henhold til love og regler. Et godt medlemsregister hjælper jer også med at øge engagementet hos de nuværende medlemmer og at rekruttere nye.

Læs mere om, hvordan OBOS har kontrol over sine medlemsdata her.


Kontrol over faktura og regnskab

Medlemsorganisationer har mange forpligtelser og må sørge for at sende korrekte og overskuelige fakturaer og følge op på indbetalinger, rapportere indtægter og udgifter og overholde love og regler for bogføring. Et godt faktura- og regnskabsprogram hjælper jer med at løse mange udfordringer. Det er integreret med bank og andre systemer, automatiserer opfølginger, giver økonomisk overblik og muliggør samarbejde med bogholdere. Evidi tilbyder løsninger, som forenkler processen, øger præcision og giver kontrol.

Optimise

Min Side for øget medlemstilfredshed

"Min Side" er et personligt område, hvor medlemmer kan administrere deres profil, for at betale fakturaer, se fakturahistorik, bestille nye services og tilmelde sig arrangementer. Min Side er vigtig, fordi det giver medlemmerne kontrol og oversigt, samtidig med, at det er en effektiv kommunikationskanal mellem organisationen og hvert enkelt medlem. "Min Side" gør det enklere at engagere sig med medlemmerne, øge medlemstilfredsheden samt at nå ud til medlemmerne med relevante tilbud og aktiviteter. Ved tæt integrering med medlemsregistret gør I indholdet relevant og opfanger signaler fra medlemmerne.

Medlemsservice for enestående kundeoplevelser

For at tilbyde værdi, støtte og fordele til medlemmer, har I brug for gode systemer og processer for at kunne håndtere medlemsskab, kommunikation, sager og henvendelser. Medlemsservice og sagsbehandling er vigtigt for at skabe loyalitet, engangement og tilfredshed blandt medlemmerne og for at rekruttere nye medlemmer og fastholde eksisterende.

Medlemmer har forskellige behov, forventninger og preferencer og organisationen har mange forskellige kanaler, systemer og afdelinger til samarbejde og informationsdeling. Evidi hjælper jer med at etablere et fælles system, som gør klar til at skabe unikke kundeoplevelser. Derudover hjælper vi jer med at automatisere, integrere og optimere medlems- og sagsbehandlingsprocesser som giver bedre indsigt og analyse af medlemsdata.

Kurser og seminarer for engagement og øget loyalitet

Kurser og seminarer er en effektiv måde at dele viden på og engagere medlemmer, samarbejdspartnere og ansatte. Kurser og seminarer opbygger kompetence, tillid og loyalitet blandt medlemmerne, skaber værdifulde relationer, bidrager til øget synlighed, opbygger et godt ry og kan bidrage til øget gennemslagskraft til formålet.

Planlægning af kurser og seminarer kræver både tid, ressourcer og kompetence. I skal effektivt nå ud til relevante målgrupper, håndtere administrative og logistikmæssige opgaver og generelt sørge for en vellykket gennemførsel. Ved at bruge teknologien rigtigt reduceres brugen af ressourcer, man når frem til et større publikum og sørger for at deltagerne får en positiv oplevelse efter seminaret.

Beslutningsstøtte og rapportering

Data er nøglen til at skabe værdi i moderne organisationer og kan bruges til at automatisere processer, innovere løsninger og forbedre brugeroplevelser. Men data alene er ikke nok. For at udnytte datas fulde potentiale, har I også brug for relevant indsigt og kunstig intelligens.

For at kunne tage beslutninger baseret på data, er det vigtigt med en robust og fleksibel dataplatform og en effektiv og brugervenlig rapporteringsløsning. Dette kræver kompencer på datakvalitet, dataforvaltning, dataanalyse og datavisualisering, samt en kultur, der fremmer datakompetence, nysgerrighed og eksperimentering. Vi hjælper jer med at bygge en dataplatform og en rapporteringsløsning, som giver jer den indsigt I har brug for, for at kunne tage de rigtige beslutninger for organisationen.

Medlemskommunikation – Hvad er vigtigt for medlemmerne?

God kommunikation med medlemmerne bidrager til at skabe engagement, loyalitet og tillid blandt medlemmerne. Medlemskommunikation handler om at informere, involvere og inspirere medlemmerne til at deltage i organisationens aktiviteter, mål og værdier. Det er også en måde at få tilbagemelding, indspark og ideer fra medlemmerne på, således at organisationen kan forbedre og tilpasse behov og ønsker.

At forstå, hvad medlemmerne bekymrer sig om er vigtigt. God kommunikation med medlemmerne reducerer antallet af udmeldelser, øger rekrutteringen, styrker omdømmet, fremmer samarbejdet og skaber merværdi for medlemmerne. Dette giver positive effekter som øget tilfredshed, motivation, identifikation og indflydelse. Opsummeret er god kommunikation med medlemmerne derfor nøglen til at opnå organisationens vision og mission. Evidi hjælper dig med effektivt at nå ud til medlemmerne med tilpasset og relevant kommunikation under hele medlemsrejsen.

Øget indflydelse med rekruttering og markedsføring

Medlemsorganisationer har brug for hjælp til rekruttering og markedsføring i forhold til vækst og indflydelse. Flere medlemmer giver organisationen større repræsentation, værdi, støtte og gennemslagskraft. Øgede indtægter giver organisationen mulighed for at forbedre services, aktiviteter og projekter. Mere indflydelse giver organisationen ret til at ændre beslutninger, samarbejde og meninger i medlemmernes favør.

Det kan være udfordrende at engagere medlemmer og gennemføre kampagner. Evidi giver jer indsigt i medlemmer og markeder for at lave strategier samt måling og analyse af rekrutterings- og markedsføringsresultater og råd til forbedringer.

Skab en god sikkerhedskultur

Medlemsorganisationer skal beskytte følsom information omkring sine medlemmer, aktiviteter og interesser mod uautoriseret tilgang, misbrug og tab. Der er både et juridisk krav og et etisk ansvar overfor medlemmerne og samfundet. Sikkerhed styrker omdømme, tillid og legitimitet, men kan være udfordrende på grund af manglende kompetencer, ressourcer og det rigtige værktøj. Evidi bistår med at forbedre sikkerhed, identificere og reducere sikkerhedsrisici og implementere løsninger til identitet og adgangskontrol, kryptering, back-up, overvågning og varsling. Vi hjælper også organisationen med at øge bevidstheden omkring sikkerhed og skabe en god sikkerhedskultur blandt ansatte og frivillige.
Secure – Effektive og skræddersyede sikkerhedsløsninger efter virksomhedens behov

Forandringsledelse

Medlemsorganisationer skal være smidige for at tilpasse sig ændringer på markedet, teknologi, lovgivning og økonomi. De skal være agile og omstillingsparat og formå at sno sig hurtigt for at gribe mulighederne. Medlemsvirksomheder skal identificere, planlægge og indføre ændringer systematisk og effektivt tage vare om de berørte mennesker.

Læs om vores approach til forandringsledelse og en robust virksomhedsarkitektur gennem Business Driven Architecture.

Forandringsledelse kan møde modstand og der kræves rette ressourcer og værktøj for at udføre ændringer på en god måde. Evidi har stor erfaring med forandringsledelse og støtter virksomheden gennem indsigt, kommunikation, strategi og forbedring af forandringsprocessen. Vi tilbyder også løsninger og værktøj til at støtte op omkring ændringerne.

Strategisk rådgivning for effektivisering og styrket omdømme

Som medlemsorganisation står I overfor mange udfordringer og skal navigere i et landskab i stadig forandring med nye konkurrenter, revolutionerende forretningsmodeller og ændrede rammebetingelser. For at imødekomme udfordringer skal I udnytte de muligheder, som digitalisering og teknologi giver. Det handler om at skabe værdi for medlemmerne, effektivisere virksomheden og styrke omdømmet.

At lykkes med digitalisering kræver strategisk arbejde, klare mål, prioriteringer af tiltag og en god forandringskultur. Det betyder også, at der skal bygges bro mellem dagens situation og den ønskede situation og de tiltag, der giver mest værdi., skal prioriteres. Evidi hjælper jer med at lave strategier, vælge teknologiske løsninger, evaluere resultater og give råd omkring videreudvikling.

Serviceplatform for øget effektivitet og kvalitet

Medlemsvirksomheder møder mange udfordringer i det digitale landksab og må tilpasse sig medlemmernes behov, samtidig med at de skal håndtere konkurrence, sikre bæredygtighed, sikkerhed og overholdelse af love og regler. En digital serviceplatform kan bidrage til at løse disse problemer ved at støtte datadrevet udvikling og sikker datatilgang. Platformen forenkler integration og øger effektivitet og kvalitet.

Evidi er en førende leverandør af digitale serviceplatforme baseret på Microsoft-teknologi, og har bl.a. hjulpet OBOS og Fagforbundet med at bygge og udnytte digitale serviceplatforme for at styrke deres position på markedet og konkurrencedygtighed.

Læs mere om vor digitale serviceplatform Accelerate!

Hvis du har spørgsmål omkring et produkt, du allerede bruger, kan du kontakte support her.