Advice

Strategisk rådgivning: Løft forretningsmålene over i digital transformation

Det handler om at blive i stand til at løse opgaver – på tværs af virksomheden – nyskabende, sikkert og omkostningseffektivt. Kendskab styrker evnen til at lykkes med digital ændring og gør, at man tager klogere valg for, hvordan digitaliseringen kan være med til at bygge bro fra dagens til ønsket situation.


Teknologi spiller en afgørende rolle i de fleste virksomheder i dag. Det handler om at møde en verden i forandring, med nye konkurrenter, forstyrrende forretningsmodeller og ændrede rammebetingelser. Det indebærer ændringer i forretningsmodel og hvordan organisationen opererer internt og eksternt, på kort sigt og over tid.

Kortlægning

Det gode digitaliseringsprojekt starter med forståelsen af, hvad processen faktisk vil indebære. En vigtig del af processen er at kortlægge, hvilke ændringer, der faktisk skal foretages for at levere på de behov, som er afdækket. Byg bro mellem nuværende og ønsket situation. Hvor er der størst behov for ændringer – og hvor bør man fokusere for at komme hurtigere frem til den ønskede situation. Der ligger meget værdi i at forenkle, selv om det kan være vanskeligt.

Lær mere om, hvorfor den rigtige rådgivning er afgørende for succesfulde projekter

Gode prioriteringer og smarte valg

De, som lykkes bedst, foretager gode prioriteringer, vælger retning og sætter tydelige mål for, hvad de ønsker at opnå. De tænker ud af boksen og alternativt ved brug af teknologien, ofte baseret på inspiration fra andre, som er lykkedes eller har taget smarte valg.

Træfiber kan bruges til meget mere end papir. Nu skal Norske Skog blive den bedste når det gælder produktion af bæredygtig emballage.

Norske Skog


Hvis du har spørgsmål til et produkt, du allerede bruger, kan du kontakte support her.