Advice - Digital transformation; byg bro mellem dagens og ønsket situation

Ranja Ovedal

Advice – gi’ råd – se muligheder – gi’ retning. Det handler om at blive i stand til at løse opgaver – på tværs af virksomheden – nyskabende, sikkert og omkostningseffektivt. Kendskab styrker evnen til at lykkes med digital ændring og gør, at man tager smartere valg for hvordan digitaliseringen kan være med på at bygge en bro fra dagens situation og til hvordan man ønsker det skal være.

Teknologi spiller en afgørende rolle i de fleste virksomheder i dag. Det handler om at møde en verden i ændring, med nye konkurrenter, forstyrrende forretningsmodeller og ændrede rammebetingelser. Det indebærer ændringer i forretningsmodel og hvordan organisationen opererer internt og eksternt, på kort og lang sigt.

Øget værdi af investeringer

Virksomheder, som får øjnene op for hvordan moderne teknologi kan støtte egen virksomhed, vil opleve øget værdi af sine investeringer. Indførsel af nye digitale løsninger og platforme ender ofte med et uforløst potentiale. Man får ikke værdi nok ud af sine investeringer og meget få har data af tilstrækkelig kvalitet til at bevise afkastet af sine investeringer i teknologi.

At blive i stand til at løse opgaver – på tværs af virksomheden – på en nyskabende, sikker og omkostningseffektiv måde, kræver, at man er konkret i sine behov for ændringer. Hvilke forretningsudfordringer skal løses? Hvilke muligheder ønsker man at realisere? Og hvordan måler man succes?

– Investeringen i en ny digital platform vil give os stor værdi i fremtiden. Platformen bliver en kæmpe fordel på vejen videre mod en hypermoderne IT-hverdag. De arkitektoniske greb, som platformen muliggør, ligger bedre til rette for at udvikle nye tjenester og løfte systemer op i skyen.

Frank-André Nilsen, Integrationsarkitekt i Intersport.


Bliv klar til at gribe mulighederne

Det gode digitaliseringsprojekt starter med forståelsen af, hvad processen faktisk indebærer. En vigtig del af processen er at kortlægge, hvilke ændringer, der faktisk kræves for at levere på de afdækkede behov. Byg en bro mellem nuværende og ønsket situation. Hvor er behovene for ændring størst – og hvor bør man fokusere for at komme hurtigere hen imod den ønskede situation. Her ligger der meget værdi i at forenkle tingene, selv om det kan være vanskeligt. Tag udgangspunkt i de investeringer man allerede har foretaget i teknologi. Kan disse udnyttes på andre måder eller støtte andre dele af virksomheden?

De kunder, som lykkes bedst, prioriterer bedre, vælger retning og sætter tydelige mål for hvad de ønsker at opnå. De tænker ud af boksen og alternativt for brug af teknologien, ofte baseret på inspiration fra andre, som er lykkedes eller har valgt en smartere måde.

Et metodeværk for gennemførsel og indførsel af nye løsninger og tjenester er også afgørende for et godt resultat. En agil, sprint-baseret tilnærmelse giver fokus​ og hurtigere og målbare gevinster kan realiseres. Dette bidrager til mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og giver virksomheden anledning til at evaluere og justere i forhold til, hvad der er vigtigt.

Hvis man tager forandringsledelse alvorligt, investerer i kompetence og bygger kultur omkring nye måder at arbejde på, oplever man mestring og der kan høstes gevinster.

Vi gør vore kunder i stand til at lykkes!

Vore kunder forstår, at teknologi er kritisk for drift og udvikling af deres virksomhed. Derfor ønsker de at arbejde med en partner, som er optaget af at skabe bedst mulig værdi, både økonomisk og menneskeligt. Når dette sker, oplever vi mestring sammen.

Evidi leverer kompetence, kapacitet og teknologi, som giver vore kunder styrket handlingsrum og gennemførelsesevne. Lad vore rådgivere hjælpe dig med at sætte tydelige mål. Vi udformer planen, som sikrer god implementering, og derefter sikres god forvaltning og drift. Målet er at sikre, at hver kunde har de bedste forudsætninger for at nå sine strategiske og operationelle mål.