Hvordan OBOS fik succes med den digitale service platform

Ranja Ovedal

I Norge bliver der hvert år investeret milliarder på digitalisering – og som med så meget andet, er der nogen, der har større succes end andre. OBOS er et af de firmaer, som investerer stort for at skabe størst værdi med dagens teknologi.

Andelsboligselskabet, som blev grundlagt i 1929, er et af landets største og mest rentable firmaer. Deres omfattende historie er karakteriseret af flere faser af omstrukturering, og i dag opererer OBOS indenfor arbejdsområder som boligudvikling, ledelse og rådgivning, fast ejendom eller bankvæsen. Der er over 2600 medarbejdere i Gruppen – og medlemskabet nærmer sig en halv million. Derudover ejer de et antal filialer. Det siger sig selv, at firmaet mærker det digitale kapløb på flere fronter.

For at øge firmaets implementerings kapacitet og fremme hurtig digital udvikling, har OBOS udviklet en digital service platform.

- OBOS er i en fase med omstrukturering, hvor vi udskifter vores gamle forretningsplatform med et antal nye professionelle systemer. Den nye digitale service platform sikrer, at vi undgår for mange afhængigheder og direkte integrationer mellem de forskellige professionelle systemer. Dette giver os hurtigere adgang og mulighed for at genbruge data og dermed muliggør hyppige ændringer, siger Mareke Decker, Product Owner for Digital Services Platform hos OBOS.


Intern forankring er afgørende

Som Product Owner, har Mareke en afgørende rolle med at sikre, at service platformen giver OBOS den optimale værdi. Som hovedansvarlig for udvikling af platformen, er hun også bindeleddet mellem forretningen og intern IT. Det er hendes ansvar at sikre, at alle forstår platformens rolle med at opnå OBOS’s digitale strategi, og hvad det kræver for at supportere firmaets forskellige discipliner.

- Dette betyder, at jeg er den primære kontakt for kravstillerne fra de forskellige fagområder vi har. En vigtig del af mit job består i at skabe forståelse og forankre konceptet på alle områder, siger Mareke.

Hun fremhæver intern forankring som et afgørende succeskriterie for OBOS’s service platform. En udfordring med service platformen er, at den arbejder bag kulisserne, og dermed ikke er noget ”håndgribeligt”, som medarbejderne hos OBOS kan forholde sig til i deres dagligdag. Derfor kan det ofte være svært for andre at forstå den værdi, den bibringer.

- Man kan sige, at jeg fungerer som markedsføringsmedarbejder for DTP i firmaet. Forankring er vigtig for alle for at kunne forstå, hvad det er, vi vil opnå med serviceplatformen. En tæt dialog er vigtig for os for at kunne arbejde effektivt og levere, hvad forretningen forventer af os, udtaler Mareke.

Gode krav sikrer kvalitet og effektivitet

For at styrke fokus på digitalisering of innovation, har OBOS samlet sine styrker i en enhed, der kaldes "IT og digital". Udover digital forretningsudvikling på tværs af discipliner, er afdelingen ansvarlig for almindelig digital kunde kommunikation.

- Efter omstruktureringen, blev vi opdelt i product teams, hver med sin egen product owner. Som product owner, er jeg ikke placeret midt i udviklingen, men holder øje med, hvordan arbejdet skrider frem i en større sammenhæng. Min rolle er afgørende for fremskridtet og er også at sikre, at vi leverer, hvad der forventes. For at sikre dette, har vi oprettet vores egen arkitektur rådgivning, hvori vi arbejder tæt sammen. Arkitekterne har kontrol over hele vores digitale ecosystem og muligheden for at arbejde tæt sammen med dem er meget værdifuldt, siger Mareke.

Hun understreger at tværfagligt samarbejde er en succes factor for den digitale service platform, for at kunne yde optimal værdi.

- Forretningen og IT taler ofte forskellige sprog, og det er vigtigt, at vi forstår hvad der kræves af kravstillerne, og at de forstår hvad vi har brug for, for at kunne arbejde effektivt. Når vi har mange forskellige professionelle systemer, der skal etableres parallelt, spiller den digitale service platform en meget vigtig rolle. Vi får løbende mange forespørgsler om at levere integrationer og data. Derfor må vi have nok viden for at kunne prioritere korrekt, udføre arbejdet med høj kvalitet og levere til tiden. Dette er mit ansvar, udtaler Mareke.