Secure

Sikkerhed og sikkerhedskultur: Tryg forretning, trygge produkter og trygge kunder

Sikkerhed er en afgørende faktor i dagens teknologiske landskab, og behovet for at beskytte virksomheder mod cyber trusler er stigende. Secure sørger for at virksomheden er rustet til at håndtere dagens og fremtidens trusselbillede. Med tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, som passer til virksomhedens realitet, og kendskabet og værktøjerne til at blive i stand til at håndtere de trusler, de står overfor.


Siden 2019 har NSM observeret en tredobling i antallet af cyber hændelser, som har haft alvorlige konsekvenser for norske virksomheder. Desværre er der stadig generelt et lavt sikkerhedsniveau i norske virksomheders IKT-systemer, hvor tekniske sårbarheder ofte udnyttes af hackere.

Selvom flere ser alvoren i det digitale trussels- og risikobillede, går den teknologiske udvikling og ændringer i sårbarhedsbilledet så hurtigt, at den digitale risiko forsætter med at stige. Sikkerheden i norske virksomheders IKT-systemer må derfor styrkes.

NSM Risikorapport 2022

Teknologi, som beskytter, uden at du lægger mærke til det

At investere i øget sikkerhed indebærer, at virksomheder betaler for at noget ikke skal ske. Og sker det så, skal du alligevel kunne håndtere det. For at realisere fordelene af investeringen i sikkerhed, er det ikke tilstrækkeligt bare at implementere en ny sikkerhedsløsning og tro at opgaven er fuldført. Der vil altid være et behov for menneskeligt engagement, da det er menneskene, teknologien og processerne, som ofte bidrager til øget risiko. En helhedsmæssig tilnærmelse er nødvendig for at sikre, at investeringerne giver den ønskede beskyttelse og reducerer sårbarheden i virksomheden.

Læs mere om værdien af ​​skræddersyede sikkerhedsløsninger

Tag dine data i brug

Det er krævende for en virksomhet at holde sig opdateret og have kapacitet og ressourcer til at varetage kontinuiteten i sit sikkerhedsarbejde. Flere tilknytter derfor eksterne partnere, som har kompetencen og er i stand til at overvåge, opdage og agere hurtigt på cyber hændelser.

- Når teknologien gør de ansatte gode, kan vore butiksmedarbejdere fokusere på at skabe gode kundeoplevelser.
Intersport

Hvis du har spørgsmål til et produkt, du allerede bruger, kan du kontakte support her.