Optimise - Effektivitet og optimalisering med ERP-system

Andrine Paulsrud

Optimise – optimere - gøre optimal; gøre bedst eller størst muligt. Det handler om at optimere og effektivisere processer for produktion, lager og logistik. Om et ERP-system, som gør det muligt at håndtere ændringer for behov og efterspørgsel hurtigt og kompetencen til at udnytte teknologien bedst muligt. 

Globalisering og teknologisk udvikling skaber stadig større konkurrence. Derfor er det afgørende at have effektive processer til vareflow og logistik, og god udnyttelse af egne ressourcer. For at kunne omstille sig hurtigt, og undgå rod i produktions- og lagerlokaler, er det nødvendigt at have et moderne ERP-system, som kan understøtte disse processer. 

Rette sted til den rette tid, efter behov

Store mængder af ressourcer forsvinder i ineffektive processer og systemer. Som et resultat af dette, kan det være udfordrende at opretholde konkurrenceevnen og øge lønsomheden i en virksomhed. 

Ved at implementere et effektivt ERP-system, vil virksomhederne opleve gevinster på flere områder. Gennem bedre orden og logistik, øget lønsomhed og korrekt brug af ressourcer. En af de største gevinster vil nemlig være øget effektivitet og drastisk reduktion af tidsforbrug på manuelle opgaver. Dette kan omfatte alt lige fra at håndtere manko-situationer og opfyldning af varer, til at kunne håndtere ændringer i behov og efterspørgsel hurtigt og enkelt. 

Med et system til vareflow og optimerede processer til håndtering af produktion, lager og logistik, så vil også produktiviteten øges. Det bliver lettere at have overblik over varer, mængden man har og hvor de befinder sig. Dette vil give bedre opfyldning af varer, og et vareflow, som går fra det rigtige lager til rette tid. Overblikket og indsigten vil give virksomhederne bedre fleksibilitet til at håndtere ændringer i behov og efterspørgsel. Hurtigere, med højere kvalitet, og med større marginer. Således gøres virksomhederne klar til de muligheder, der er, og de muligheder, som kommer.   


Et forretningssystem med fremtidsudsigter

Der ligger mere bag et vellykket ERP-projekt end bare implementeringen af systemet. En nyere Gartner-rapport viser nemlig, at hele 61% af ERP-projekter går over estimeret tid, 74% over budget.  

Opskriften på succes ligger i leverandørens kompetence, ved at etablere en forretningsmodel, som understøttes af ERP, samt grundig oplæring og forandringsledelse. For at virksomhederne skal kunne hente maksimale gevinster, er det afgørende med korrekt oplæring i de forretningssystemer, som tages i brug. ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central er et brugervenligt all-round -system, som er udviklet til at effektivisere forretningsprocesserne.  

At vælge et system med stor kapacitet, og nok power til at håndtere virksomhedernes vækstambitioner, vil være vigtige kriterier for at være forberedt på hurtige ændringer i behov og efterspørgsel på markedet.  

Frigjorte ressourcer til værdiskabende initiativer

ERP-systemet giver mulighed for at effektivisere sine processer indenfor blandt andet projekt, produktion, logistik og økonomi. Det giver enkel tilgang til data og information, som er afgørende for at kunne tage hurtige og smarte beslutninger. Dette frigør ressourcer, som kan bruges til værdiskabende initiativer, og giver en øget indtægt.

Virksomheden får adgang til bred branchekompetence, hjælp til at forstå sine forretningsbehov og løst komplekse udfordringer. Med specielt fokus på små og mellemstore virksomheder, er ERP-systemet tilpasset de udfordringer, som produktions- og projektbaserede virksomheder står ovenfor.

Rigget til at gribe mulighederne

Den vigtigste grund til at vælge Evidi er vores helhedsmæssige approach til teknologi, forretningsprocesser og mennesker. Vi tilpasser førende teknologi til de specifikke behov, hver enkelt virksomhed har.  

Tilsammen sørger vi for, at vores kunder får et enestående udgangspunkt til at identificere og skabe nye muligheder.  

Relateret inhold: