Bygge- og anlæg og ejendom

Digitalisering af bygge- og anlæg samt ejendomsbranchen

Implementering af digitaliseringsprojekter og -strategier kræver evne og vilje til at tilpasse sig. Hvis kvalitetsbyggeri skal leveres og samtidig sikre motiverede medarbejdere i branchen, er det vigtigt at have de rigtige værktøjer dér, hvor behovet er størst. En skræddersyet tilgang til din virksomhed, for at nå dine og branchens fælles mål, vil være afgørende. Samtidig er det vigtigt at huske på, at digitalisering ikke er målet, men et middel til at nå dertil.


Evidi er forpligtet til at sikre, at du lykkes med dine strategiske mål, hvor digitalisering vil være en væsentlig nøgle til at nå dem. Evidi er et Microsoft-konsulentfirma og besidder en omfattende ekspertise indenfor Microsofts produkter samt rådgivning, forandringsledelse, udvikling, implementering og vedligeholdelse af kritiske it-løsninger. Vi klæder virksomheder på til at gribe deres muligheder gennem en holistisk tilgang til mennesker, processer og teknologi.

Gennem en række BAE-digitaliseringsprojekter har vi opbygget vores ekspertise og kan tilbyde komplette projekter, baseret på virksomhedens behov for at nå de strategiske mål.

Vi hjælper dig og din virksomhed med at blive:

Kontakt Evidi for at:

 • Etablere eller videreudvikle en digital køreplan
 • Etablere og videreudvikle en robust forretningsarkitektur (Business Driven Architecture)
 • Få mere at vide om, hvilke Microsoft-produkter, der kan bruges til at hjælpe dig med at nå din virksomheds strategiske mål
 • Vær sikker på, at der er taget hånd om alle data, it-arkitektur og applikationer

Kontakt os her!

Projekt- og porteføljestyring

For at opnå succes hos BAE er det vigtigt for virksomheder effektivt at styre deres byggeprojekter, ejendomsporteføljer og professionelle netværk. Når du har et godt overblik over disse områder, kan du få værdifuld indsigt og øget gennemsigtighed omkring din virksomheds daglige drift. Dette åbner muligheder for at gennemføre strategiske foranstaltninger, reducere risici og forbedre både rentabilitet og tilfredshed blandt medarbejdere og partnere. 

Evidi leverer services til at etablere en stærk it-infrastruktur med robuste datastrukturer. Dette lægger grundlaget for adgang til vigtige data og muliggør dybdegående analyser. 

Med denne tilgang kan virksomheder træffe informerede, datadrevne beslutninger, der forbedrer både effektiviteten og kvaliteten af arbejdet. 

Læs om vores leveringsområde Decide her

Optimeret ERP

I BAE-branchen er det afgørende at have fuld kontrol over forretningsdriften. Ved at samle alle relevante data på ét sted giver ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) virksomhedsledere et holistisk overblik over deres forretning. 

Evidi tilbyder implementering af ERP-løsninger baseret på Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 Finance & Operations. Disse avancerede værktøjer optimerer din virksomheds smidighed, så den kan tilpasse sig markedssituationen. Samtidig giver de øget kontrol over vigtige forretningsprocesser fra start til slut. Værktøjerne understøtter også ethvert behov for nye forretningsmodeller, øger lønsomheden og giver mulighed for at handle hurtigt og effektivt i tråd med branchens løsningsorienterede kultur. 

Værdiorienteret CRM

BAE-industrien har ofte komplekse forretningsforbindelser med flere interessenter, herunder kunder, bygherrer, entreprenører, leverandører og underleverandører. Et effektivt CRM-system (Customer Relationship Management) hjælper med at strukturere og administrere disse relationer, så virksomheden kan levere bedre service og imødekomme kundernes behov. Integration af CRM-systemet med projektstyringsværktøjer muliggør en mere effektiv styring af byggeprojekter, hvilket sikrer en optimal ressourceallokering.

Med en god CRM-løsning, der fremmer vækst, vil virksomheden høste mere af de foretagne investeringer. Evidi har specialiseret sig i Microsoft Dynamics CRM (Customer Engagement) og Power Platform, og leverer på alt fra CRM og marketingstrategier – til Dynamics 365 Sales, Marketing, Customer Service og tilhørende Copilots. Uanset din virksomheds CRM-behov skræddersyr Evidi løsninger, der understøtter alle dele af din forretning og skaber værdi for kunder, medarbejdere og partnere.

Læs mere om vores Engage-leveringsområde

Cloud-baseret platform og infrastruktur

Succesen for virksomheder i BAE-branchen afhænger af en sikker, fleksibel og omkostningseffektiv it-platform. Med en stærk digital platform er virksomheden bedre rustet til at imødekomme kravene i en stadig mere digitaliseret branche. 

Evidi tilbyder løsninger, der fremmer øget fleksibilitet og skalerbarhed, så du løbende kan tilpasse dig markedssituationen. Vores services spænder fra end-to-end-migrering af data til skyen til komplekse hybridmiljøer med omfattende netværks-, sikkerheds-, identitets- og enhedsadministrationsdækning. Dette bidrager til reducerede omkostninger og øget sikkerhed for alle enheder og digital infrastruktur, hvilket er afgørende for en datadrevet virksomhed i BAE-branchen. 

Fremtiden er datadrevet

Integration og dataplatform er nøgleelementer i maksimering af værdien af data. Ved at fokusere på datakvalitet og -sikkerhed reduceres risikoen for interaktion omkring data, der er forkerte og forældede.

Evidi hjælper dig med at etablere en digital dataplatform og arkitektur samt end-to-end integrationer. Dataplatformen indeholder muligheden for at gøre Master Data komponenter tilgængelige via MDC (Master Data Cache). Dette giver mulighed for at gå i gang med en trinvis tilgang, når der introduceres nye it-værktøjer uden at gå på kompromis med dataintegriteten.

Læs mere om leveringsområdet Accelerate og integrationsværktøjet Connxio

Styrkelse af den digitale sikkerhed

Sikkerhed handler om at tilpasse sikkerhedsniveauet til virkeligheden og behovene i din situation, så du er rustet til at håndtere de trusler, der kommer din vej. Sikkerhed omfatter en række tjenester til udvikling og opretholdelse af modstandsdygtighed over for cybertrusler. I bygge-, bygge- og ejendomsbranchen er sikkerhedsforanstaltninger afgørende for at beskytte mod trusselsaktører, opfylde lovkrav, undgå system-nedetid og sikre følsomme data i henhold til kravene til privatlivets fred. 

Ved at investere i digital sikkerhed reducerer du risikoen for datalækager og styrker dit beredskab mod cyberangreb og andre digitale trusler, der kan påvirke din forretning og vigtige projekter, især i kritisk infrastruktur. Evidi sikrer, at sikkerheden er sikret, og at der er et klart ejerskab til dataene. 

Vi tilbyder følgende sikkerhedsprodukter og -services:

 • Workshop om sikkerhedsstrategi
 • Cybersikkerhed i bestyrelseslokalet
 • Nødberedskab og krisestyring
 • ISMS (ledelsessystem for informationssikkerhed)
 • Test af penetration
 • Vurdering af risiko og sårbarhed
 • Sikkerhedsvurdering
 • Sikkerhedsbevidsthed (simulering og træning)
 • Grundlæggende sikkerhedstræning

Apps og low-code

For BAE-industrien er det ofte en udfordring at imødekomme behovet for hurtig digitalisering og implementering af systemsupport for at imødekomme umiddelbare behov i projekter. Dette omfatter ofte behovet for midlertidige eller kortsigtede løsninger, der kræver både fleksibilitet og brugervenlighed, samtidig med at det sikres, at data indsamles og deles i sikre miljøer. 

Vores tilgang Apps og low code hjælper dig med at opfylde disse krav med specialiseret ekspertise inden for Microsoft Power Platform-platformen med høj produktivitet. Power Platform har en fleksibilitet og brugervenlighed, der effektiviserer hverdagen på arbejdet og i privatlivet, både i marken og på kontoret. For eksempel kan en PowerApp dække HSE-krav, såsom tjeklister og meddelelser på byggepladsen, og gør det muligt at bygge en app til regelmæssige inspektioner og indbygget AI til objektgenkendelse og målinger. Evidis omfattende tilgang dækker etablering og eksekvering af Power Platform-strategier og Center of Excellence, Power Platform Factory, PowerApps, PowerAutomate, Portals og PowerVirtualAgents. 

Bedre samspil

Branchen har brug for et mere effektivt samarbejde og vidensdeling mellem aktørerne. Bedre interaktion og kontinuerlig dokumentation reducerer konfliktniveauet, skaber mere effektiv kommunikation og minimerer behovet for træning af nye ressourcer og partnere i projekter, samtidig med at risikoen for forsinkelser reduceres.

Evidi udnytter Microsoft 365's produktivitetsapplikationer, cloud-services og sikkerhedsløsninger til at skabe et mere effektivt og forbundet arbejdsmiljø. Dette giver bedre adgang til den rigtige dokumentation og information, reducerer den tid, der bruges på at søge efter information, og minimerer risikoen for afhængighed af nøgleressourcer. Lagring, validering og indsamling af oplysninger gennem hele projektet, muliggør en gennemsigtig og nem overdragelse af afsluttede projekter. Evidi tilbyder en samarbejdsguide og hjælper dig med at blive Copilot Ready.

Læs om vores leveringsområde Collaborate.

Optimal licensering

I BAE-branchen er licenstjenester afgørende for at sikre operationer i overensstemmelse med love og regler, maksimere ressourceforbruget, mindske risikoen og beskytte mod sikkerhedstrusler.

Evidi sikrer optimal licensering til enhver tid med eksperter, der er opdaterede og har adgang til værktøjer, der giver værdifuld indsigt til optimering af brug og behov. På denne måde sikrer vi, at du undgår unødvendige omkostninger, og at du til enhver tid har korrekt licens. Vi tilbyder sundhedstjek, licensstrategi, licensrådgivning og ”license as a service”. Med vores licensservices opnår vores kunder øget omkostningseffektivitet og frigør værdifulde ressourcer.

Support: Effektiv styring af IT-behov

Support- og ledelsesservices udgør rygraden i virksomheden. Det er derfor vigtigt at have en samarbejdspartner, der kan se de samlede behov og processer, og som både er proaktiv og reaktiv afhængig af kundens ønsker. Ved at vælge en partner, der er opdateret på markedssituationer, er du i stand til at gribe mulighederne i tide.

Evidi tilbyder stabil og pålidelig support, administration og videreudvikling af kunderelationer og løsninger med et team af eksperter, der leverer centraliseret og strømlinet support til administration af hele Microsoft-porteføljen og relaterede ISV'er. Hos Evidi vil du kunne relatere til én spiller for hele din Microsoft-portefølje; Azure, M365, Klient og enhed, Business Central, Dynamics CRM, PowerPlatform, Microsoft Fabric og meget mere.

Til rapportering og opfølgning af sager får brugerne en enkel grænseflade til hurtig og effektiv hjælp i tilfælde af tekniske eller operationelle problemer. Med en dedikeret Service Delivery Manager koordineres adgangen til ressourcer til nye eller udvidede projekter, og servicedesken følger ITIL bedste praksis med klart definerede SLA'er (Service Level Agreements). Dette sikrer kundetilfredshed og driftseffektivitet.

Læs mere om vores leveringsområde Operate & Evolve

Forandringsledelse og understøttelse af agil tilpasning

BAE-industrien navigerer i et stadigt skiftende landskab. Med dette opstår et behov for at være agil og forandringsparat, og for at kunne vende hurtigt om, for at gribe de muligheder, der opstår.

Forandringsledelse kan møde modstand, og det kræver de rette ressourcer og værktøjer at eksekvere forandringerne på en god måde. Med stor erfaring inden for forandringsledelse støtter Evidi virksomheder gennem indsigt, kommunikation, strategi og forbedring af forandringsprocessen. Vi tilbyder også løsninger og værktøjer til at understøtte forandringerne og hjælpe med en digital strategi og hjælpe dig med at videreudvikle en solid forretningsdrevet arkitektur.

Læs mere om Business Driven Architecture her

Strategisk rådgivning og bæredygtighed

BAE-industrien har en betydelig indvirkning på samfundet, både lokalt og globalt, og det vil derfor være vigtigt for virksomheder i branchen at tilpasse sig for at blive mere bæredygtige. Det ønskede resultat er at forbedre bygningernes kvalitet og levetid kombineret med motiverede mennesker, der arbejder i branchen. Ved at tage ansvar for bæredygtig udvikling kan BAE-industrien yde et positivt bidrag til samfundet ved at skabe mere bæredygtige og ressourcebesparende bygninger, bedre arbejdsforhold og bidrage til lokal økonomisk vækst. Integration af bæredygtige løsninger kan også sikre mere langsigtet rentabilitet og reduceret risiko i forbindelse med fremtidige miljøkrav og ændringer i markedet.

Med konstant nye krav til emissionsreduktion og sortering af data er det vigtigt at have en partner, der kan hjælpe med at navigere og etablere mere automatiseret indsamling og behandling af data. Herunder: hvad der er tilgængeligt, og hvad der er tilstrækkeligt, hvad der kan hentes eksternt, og hvilke beregninger og modeller, der skal bruges. Evidi har bred erfaring og ekspertise inden for rådgivning om bæredygtighedsdata, bæredygtighedsstrategi, rapportering og programledelse. Vores ekspertise gør dig i stand til at opfylde lovkrav og nå både dine egne og fælles klimamål. Nogle af fordelene ved bæredygtig praksis og rapportering af bæredygtighedsdata kan være et styrket omdømme og styrket position som en ansvarlig aktør i branchen. Dette kan yderligere føre til øget tillid blandt kunder, investorer og andre interessenter.

Læs mere om vores rådgivningsområde - Advice

Kontakt os her for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Relevant innhold