Operate & Evolve - Reducerer risiko og frigør tid

Ranja Ovedal

Operate & Evolve – Forvalte – Udvikle – Kontinuerligt – Fleksibelt. Det handler om at reducere forretningsrisiko, frigøre værdifulde ressourcer og gøre klar til fortsat udvikling af virksomheden. En vigtig præmis for at opnå dette, ligger blandt andet i veletablerede forvaltningstjenester og god kundekemi. Tjenester, som overvåger i realtid, udfører de nødvendige handlinger og leverer moderne og driftssikre tjenester, som er trygge og robuste, døgnet rundt, hele året rundt.

Mange ledere har svært ved at forstå den styrke, der ligger i de digitale investeringer, de har foretaget. Målet kan ikke være nye systemer, men øget gennemslagskraft og udvikling af nye værdier for ansatte, kunder og ejere.

Dagens teknologiske landskab giver nye muligheder og fjerner mange af gårsdagens faldgruber. Lige så vigtigt, som at forstå de tekniske sider er at have en dyb forståelse for, hvad der kræves for at få mennesker i organisationen til at deltage i forandringen. Det handler om at give tryghed og en klar forventning om, hvordan den nye hverdag vil blive og hvordan det vil påvirke deres arbejdssituation. Hvad sker der, når ting ikke fungerer? Hvordan formår vi at sætte tid af og have kapacitet til at videreudvikle vore tjenester? Virksomheder, som formår at forstå disse behov, vil opleve øget forretningsværdi.

Grundlaget for vækst ligger i ledelsen

En af forudsætningerne for et vellykket projekt eller implementering af ny teknologi ligger i en velplanlagt og velfunderet model for ledelse og videreudvikling. Et godt fundament skaber tryghed, reducerer risiko og frigør tid og kapacitet til at udvikle og forbedre de produkter og services, der tilbydes. 

Elementer, som bør indgå i modellen: 

-> Drift og ledelse baseret på metode, rammer og indsigt øger driftsstabiliteten og giver kontrol. Understøttet af kunstig intelligens. 

-> Datastyret styringsinformation, som er let tilgængelig og gør virksomheden og kunden i stand til at agere og tage gode beslutninger. 

-> Ressourcer og kompetence for kontinuerlig udvikling og optimering på tjenesteniveau. 

-> Brugervenlig og tilgængelig. Det skal være enkelt at komme i kontakt, få svar, information og indsigt, enten man er intern eller ekstern kunde og bruger de løsninger og services, der tilbydes. 

Når kunstig intelligens bliver et «must have»

Mængden af data er stigende, og den ændres og øges i takt med introduktionen af ny teknologi i virksomheden. Den indsigt, som indtil nu, har været tilstrækkelig, opleves i stigende grad som utilstrækkelig for at kunne tage gode beslutninger og tilbyde konkurrencedygtige produkter og ydelser til kunderne. Ved at kombinere kunstig intelligens, sensorer og automation med store mængder tilgængelig indsigt, opstår der betydelige muligheder.

Evnen til at tilpasse sig brugernes behov, gør at ai-baserede løsninger optimerer arbejdsprocesser og øger produktiviteten også indenfor forvaltning og drift. Det kan for eksempel gøre chatboten endnu bedre for hver samtale, den besvarer. Og ved at kortlægge de henvendelser, som ofte kommer, og bruge dette som grundlag for at udsende relevant information eller forbedre de tjenester eller produkter, som tilbydes kunderne. 

Værdien af «et kontaktpunkt»

Målet er at hjælpe kunderne (og de ansatte) til at frigøre dyrebar tid og ressourcer. Enten det der vedrører selve driften og ledelsen, eller i håndteringen af henvendelser og informationsbehov relateret til dette. Specielt relevant er de tilfælde, hvor information er tidsfølsom, og nøjagtighed er vigtig, men også behovet for at frigøre tid og øge effektiviteten.


Behov for indsigt kan være knyttet til:

-> Drift- og forvaltningstjenester

-> Projektleverancer

-> Produktopdateringer og licenser

-> Fakturainformation


- En effektiv og kundedrevet ledelsesorganisation giver tryghed og kapacitet til at lykkes med digital omstilling.

Kjartan Halstvedt, CSO, Evidi

Et godt udgangspunkt for at imødekomme disse behov er en kunde- og medarbejderportal. For nogle kunder vil det være mere relevant at gøre indsigt og data tilgængeligt i deres eget miljø og løsninger. Uanset hvad vil værdien af en effektiv og kundeorienteret portalløsning komme til udtryk gennem følgende aspekter:

-> Øget præcision og kvalitet på håndtering af henvendelser

-> Øget effektivitet og frigørelse af tid

-> Styrket kunderelation og glade kunder 

-> Behovsfokuseret præsentation af data og indsigt


- Vi sætter utrolig stor pris på at samarbejde med nogen, som er så servicemindede. Evidi stiller op, også udenfor aftalt arbejdstid når det virkelig brænder på - som det jo kan gøre indimellem.

Josefine Kragerud, Produktejer, REMA 1000

Læs mere  om, hvordan REMA 1000 har opnået betydelige fremskridt i sin digitale omstilling gennem et tæt samarbejde med Evidi og en pålidelig serviceplatform

Specialister som tager sig af tingene!

Vi hjælper vores kunder med at lykkes hurtigere og bedre. En vigtig præmis for dette er forvaltningstjenester, som frigør værdifuld tid i IT-afdelingen. Vi overvåger i realtid, tager de nødvendige skridt, og hjælper dig med moderne og driftssikre ydelser, som er trygge og robuste, hele døgnet og året rundt.