Decide - I en datadrevet og åben kultur gøres indsigt tilgængelig for alle, til enhver tid

Ranja Ovedal

Decide – analysere - beslutte - forbedre. I en datadrevet og åben kultur gøres indsigt tilgængelig for alle, til enhver tid. Med indsigt kommer automatisering, innovation, bedre oplevelser – og bedre beslutninger. Ved at kombinere indsigt med kunstig intelligens, sensorer og automation, opstår store muligheder i en datadrevet organisation.

Mængden af data er stigende, og den ændres og øges i takt med den nye teknologi, som introduceres i virksomheden. Dette gør, at indsigten man indtil nu har klaret sig med, ikke længere er tilstrækkelig for at kunne tage gode beslutninger. Ved at kombinere tilgængelig indsigt med kunstig intelligens, sensorer og automation, opstår store muligheder for at skabe en datadrevet organisation.

Virksomheder, som forstår at udnytte disse muligheder optimalt, vil opleve øget forretningsværdi. Omkostninger og kompleksitet reduceres og arbejdsprocesser og forretningsapplikationer forbedres.

Kunsten er at vide, hvor man finder korrekt data – og gøre dem tilgængelige!

Mange virksomheder udnytter ikke den værdi, der findes i egne data. Der bruges stadig for meget tid og for mange ressourcer på at trække korrekte data ud til analyse og rapportering. Ofte er der usikkerhed forbundet med datakvalitet og rapporter, som allerede er lavet. Giver de det svar man ønsker? Er dette egentlig i brug af nogen? Har vi skabt «parallelle sandheder»?

- Man behøver ikke være udvikler for at lave gode rapporter så længe man har tilgang til korrekt data.

Data Engieener hos Evidi


Der kræves kompetence og erfaring for at analysere, bearbejde og præsentere data i gode rapporter og visninger. De fleste virksomheder har en evne til at lave rapporter i Power BI. Udfordringen ligger i at vide, hvor man finder korrekt data og hvordan man kan gøre disse tilgængelige for dem, som har brug for dem, på en sikker og brugervenlig måde.

Vejen til en datadrevet virksomhed

Målet er at fjerne unødvendig brug af ressourcer, få gladere medarbejdere og selvfølgelig præsentere gode rapporter, som lader sig videreudvikle og skalere på en bæredygtig måde.

Grundlaget for de gode rapporter ligger i at vide, hvilke data, der findes og hvordan de kan bidrage til at skabe værdi for virksomheden. Det forudsætter, at data er fuldstændige og har god datakvalitet, og at den tid, det tager at hente dem og udforme rapporterne, ikke opleves som en flaskehals.

En god model til forvaltning, strukturering og tilgængeliggørelse af data (datamanagement) ved hjælp af tilgangsstyring, skal være på plads. Microsoft Intelligent Data Platform dækker disse behov ved at gøre data og værktøj til analyse og forvaltning af data tilgængelige et sted.

-> Sørg for at have tilgang til rigtig og nødvendig kompetence

-> Få kontrol over egne data (datavask, datamodellering og strukturering af data).

-> Gør data tilgængelig for analyse og rapportering

-> Vurder løsninger for at udnytte data fra kunstig intelligens, sensorer og automation.

-> Lav gode rapporter og dash-boards, som støtter virksomhedens behov

-> Varetag sikkerheden med adgangsstyring

-> Giv oplæring – skab ambassadører


Bliv bedst til at tage værdi ud af teknologi

Evidi leverer kompetence, kapacitet og teknologi, som giver vore kunder styrket handlefrihed og gennemføringsevne. Målet er at sikre, at hver kunde har de bedste forudsætninger for at nå sine strategiske og operationelle mål. Vi er kundeorienteret og datadrevet i alt, hvad vi gør, fordi det skaber størst værdi for vore kunder​.

Kontakt os, og lær mere om, hvordan du kan blive bedst til at udnytte værdien af teknologi.