Åpningsfest i Tønsberg: faglig påfyll og inspirerende kundecase

Den 7. desember inviterte vi kunder til åpningsfest i våre nye lokaler i Tønsberg. Her ble det julefrokost og faglig påfyll til alle de oppmøtte. Erfaringer ble utvekslet, og våre eksperter delte blant annet hvordan virksomheten kan oppnå suksess gjennom et effektivt samspill mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi og hvordan du kan få enda mer verdi ut at Business Central ved å koble på produktene våre. Richard Larsen, fra Optimise, ønsket velkommen og ledet alle igjennom dagen.

Business Driven Architecture

Dagens første tema var Evidis eget rammeverk, Business Driven Architecture, som ble presentert av Leiv Thomas Sandnes, Chief Technology Officer. Sandnes påpekte at enhver virksomhet har en arkitektur, og at en solid arkitektur er avgjørende for at virksomheten skal leve over tid. En bærekraftig arkitektur gir med andre ord bærekraftige investeringer. Det er viktig å ha en rigg, og løftene virksomheten gir til markedet, må henge sammen med merkevaren. Det er viktig å bruke bredden og perspektivene riktig ut til kunden. Sandnes fortalte at Evidi har en referansearkitektur, med en god og dyp bransjeerfaring. Dermed kan vi hjelpe kunder med å få en arkitektur som ikke bare er robust nå, men også bærekraftig i tiden fremover.

Les om hvordan virksomheten kan gripe morgendagens muligheter med Business Driven Architecture

Delte perspektiver på AI

Richard Larsen, Managing Director i vårt leveranseområde Optimise, gikk inn på temaet AI (kunstig intelligens) med en holdning om at vi vet ikke hva som kommer, men vi vet at det kommer mer. Videre gikk han inn på Porters Teori om verdikjeden, for å illustrere hvordan ERP kan bidra til å skapa en digital tjenesteplattform som ivaretar det unike ved hver virksomhet. Her understrekte Larsen at å bare kjøre standard ikke alltid er godt nok.

Leiv Thomas Sandnes gikk deretter dypere inn på temaet AI, med fokus på Chat GPT, Microsoft 365 Copilot og Bing Chat Enterprise. Sandnes gikk inn på forskjellene mellom tjenestene som bruker AI. Copilot var noe han anbefalte alle å sjekke ut, og en av funksjonene her er for eksempel at verktøyet kan følge et møte du ikke hadde mulighet til å delta på. Deretter kan det gi deg en oppsummering, der du for eksempel kan velge å kun se på opptakene fra møtet der ditt navn nevnes. Med tanke på Bing Chat og Chat GPT skiller disse seg fra hverandre ved at dataene på førstnevnte ikke går utenfor din bruker, samt at den oppgir kilder. Chat GPT samler derimot en større mengde data og kobler innholdet, og det er alltid viktig å ikke gi maskinen tilgang på informasjon du ikke vil den skal ha tilgang til.

AI har kommet langt, men har fortsatt en lang vei å gå. De som klarer å bruke kunstig intelligens på riktig måte i arbeidet, vil allikevel kunne jobbe mer effektivt og ha en stor fordel fremfor de som ikke tar i bruk disse verktøyene. Som Sandnes oppsummerte:

Det er ikke AI som kommer til å utkonkurrere deg - det er menneskene som bruker AI som kommer til å gjøre det.
Les om hvordan virksomheten kan jobbe smartere ved hjelp av kunstig intelligens

Inspirerende kundecase fra Vipo

Vi var heldige å få besøk av Pål Farstad, ERP Manager i Vipo AS. Vipo er en global leverandør av polymerløsninger, og driver med utvikling av gummi for ulike formål, som olje og gass, forsvar og termisk isolasjon. Farstad kunne dele hvordan de ved hjelp av produktene i vår Pro-serie fikk et nytt forretningssystem, som bidrar til at de har nådd sine strategiske mål. Vipo hadde systemer som var gått ut på dato, og valget falt på Evidi på grunn av profileringen på produksjon og prosess, og fordi de fikk et godt inntrykk av de ansatte. Farstad kunne fortelle at de nå bruker Microsoft 365 Business Central i sin fulle bredde og dybde, til alt fra prosjekt, produksjon og innkjøp, til avansert lagerstyring.

Evidis produktsatsing og Pro-serien

Vår Chief Product Officer, Toan Fjeldaas, fortalte om Evidis satsing på produkter. Fjeldaas presenterte at målet er å dekke 80% av kundens behov med produkter. Videre gikk han inn på bredden i Evidis produkter, der vi blant annet tilbyr løsninger innenfor ERP-utvidelser, felt-service, integrasjons- og distribusjonstjenester. Fjeldaas gikk også inn på noen trender i Business Central, som mer innsikt basert på AI, forbedret automasjon og sterkere tilknytning til Power Platform. Evidi satser på produkter for å kunne standardisere. Det er stadig økende krav til sikkerhet, og dette ivaretas ved automatiserte løsninger som ikke flyttes fra et system til et annet, men heller internt.

Fra venstre: Toan Fjeldaas og Lars Peter Grundfør

Software arkitekt, Lars Peter Grundfør, snakket om Pro-serien/Pro-suiten, som er apper som leveres som utvidelser til standardløsningen Business Central. Appene utvikles ut ifra kundens behov og hjelper til med en strømlinjeformet hverdag, der virksomheten kan ta enda mer verdi ut av Business Central.

Les mer om Evidis produkter

Spennende Continia-nyheter

På slutten av arrangementet delte konsulent Tone Øxseth Ski de viktigste nyhetene i Continia-produktene. I likhet med produktene i Pro-serien, er Continia-produktene tilleggsprodukter bygd inn i Business Central. Hun beskrev også noen av løsningene de bruker, som Expense Management, Document Capture, Payment Management og Secure Archive. I disse løsningene er Copilot koblet på. Ski fortalte at alle virksomheter må vise til et klimaregnskap, og at det i fremtiden vil bli krav om ESG-rapportering (Environmental, Social & Governance). Hun kunne avsløre at det vil komme en løsning for å samle inn slik data i 2024.

Tusen takk til alle som stilte opp, og gjorde dette til et hyggelig førjulsarrangement! En ekstra takk rettes til Pål Farstad fra Vipo for inspirerende kundecase om hvordan de har brukt Pro-serien i Business Central for å nå sine mål! Vi i Evidi er nå klare for å møte 2024 med de beste forutsetningene og rigge enda flere virksomheter til å gripe sine muligheter.

Utforsk vår nettside, eller ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

Relevante artikler: