Teknologien giver større styrke end du aner

Ranja Ovedal

Ledere kæmper med at forstå den styrke, der ligger i de digitale investeringer, de allerede har foretaget. Virksomhederne har systemer og platforme, som kan give enorm styrke og værdiskabning, men de er sjældent forberedt på den ændring, som digital omstilling kræver. Målet bør ikke være nye systemer, men øget gennemslagskraft og at skabe nye værdier.


De senere år er viljen til at investere i teknologi skudt til nye højder i alle virksomheder. Det store spørsmål er, om alle disse investeringer egentlig har givet den værdiskabelse, vi havde håbet på? Mange initiativer bliver sat i gang uden at tage hensyn til de to vigtigste perspektiver, nemlig mennesker og data, siger direktør for teknologi hos Evidi, Leiv Thomas Sandnes.

Investerer – men ændrer ingenting?

Tal fra det anerkendte research firma Gartner viser, at investeringerne i teknologi øgedes voldsomt under hele pandemien. Samtidig hævder man, at CFO’er globalt vil fortsætte med at bruge mere eller lige så meget på ny teknologi, selvom inflationen fortsætter. Faktisk viser tallene også, at de, der investerer i teknologi, har 2,7 gange større chance for at beholde sine kunder og 3 gange større chance for at få større indtægter, end konkurrenter i samme branche.

Samtidig viser en anden undersøgelse fra Gartner ,at mange ledere ikke ændrer i driften og egen organisation, der udnytter de muligheder, som den nyindkøbte teknologi giver.

Der er meget, der tyder på, at norsk og skandinavisk erhvervsliv trænger til hjælp for at udnytte det potentiale, der allerede ligger i de digitale værktøjer, de har. De senere år er investeringerne i digitalisering øget betragteligt – og mange mener, at de har forstået, hvor vigtigt dette er. Det er godt, men forståelsen for, hvor vigtig digitalisering er, er desværre ikke nok. Mange må slet og ret lære, hvordan digitalt værktøj bliver en integreret del af selskabets drift og ofte være katalysator for ændring.

Det, der er vigtigt, er de muligheder, der ligger i digitalisering. Det handler ikke længere om at skaffe sig et værktøj, der hjælper dig med at gøre det, du allerede gør bedre selv – men heller ikke om at ændre den måde, du gør tingene på, så både virksomheden og kunderne får bedre produkter og ydelser.

Værdien af frigjort data

Der tales meget om at frigøre data, men eksemplerne på, hvad dette faktisk indebærer og betyder, er ikke altid så let at få fat i. Ta’ nu et af vores eksempler. OBOS, som indfører et fælles CRM-system på tværs af afdelinger, som arbejder med forskellige segmenter og kunder.

Ambitionen er at blive «ét Obos». Gennem et større projekt er det lykkedes at komme af med gammel teknisk gæld, åbnet for muligheder for salg på tværs af organisationen, og ikke mindst spare meget tid på ikke at udføre det samme arbejde to gange i forskellige afdelinger. En anden gevinst er, at man samler kundedata på ét sted, og gør det muligt at markedsføre den rigtige besked på det rigtige tidspunkt.

Eksemplet viser, hvordan der kan være meget konkrete gevinster at hente i at frigøre en virksomheds data, i stedet for at lade hver afdeling sidde på sit. Gennemslagskraften øges og man kan realisere nye værdier og indtægter.


Hvordan høster man værdien af investeringen?

Vi tror, de største gevinster, fra de løsninger, en virksomhed har eller har planlagt at tage i brug, skabes gennem den begejstring, disse muligheder giver. Der skabes igen begejstring ved at involvere ledere og ansatte. Det at have en struktureret approach i forhold til forandringsledelse og digital kompetenceopbygning, vil med garanti øge virksomhedens effektivitet og innovationskraft.

Når virksomheden kombinerer en skalerbar, modulær IT-arkitektur, som giver adgang til realtid data, med styrket digital kapacitet, kan dette give virksomheden den øgede konkurrenceevne, som skal til, for at lykkes med de ambitioner, de har.

Menneskene er det vigtigste

Men, som det ofte er blevet sagt, så er det ikke teknologien, der er det vigtigste; Det er menneskene. I alle processer, hvor mennesker er involveret, er der en indlært adfærd og en indlært forventning om, hvordan ting skal være.

Hvis der er én ting, vi mennesker er programmeret til at undgå, så er det usikkerhed. Derfor, på samme måde, som det er vigtigt at forstå alle sider af det tekniske aspekt, er det mindst lige så vigtige at have en dyb forståelse for, hvad der skal til for at få folkene i organisationen til at være med på forandringen. Hvis forandringen gælder en intern proces, bliver det at give tryghed og en klar forventning om, hvordan den nye hverdag bliver og hvordan det vil påvirke deres arbejdssituation, helt afgørende. På trods af denne forståelse, er det overraskende, hvor store IT-initiativer, der på en struktureret måde varetager de menneskelige aspekter i digitaliseringsprojektet.

For os som leverandør synes fremtiden klar – det at bevise værdierne af investeringerne og værdien af data er det vigtigste for os, og for alle, som køber vore ydelser.

Hvis du har spørgsmål om et produkt, du allerede bruger, kan du kontakte supporten her.