Business Driven Architecture – Lav en køreplan og en strategi for effektivt samspil mellem mennesker, processer og teknologi.

Leiv Thomas Sandnes, CTO


Business Driven Architecture – Helhed – Mennesker – Design – Det handler om at blive i stand til at løse opgaver – på tværs af virksomheden – på en nyskabende, sikker og omkostningseffektiv måde, hvor det, vi søger, er «bedre sammensatte organisationer».

Teknologi spiller en afgørende rolle i de fleste virksomheder i dag. Det handler om at møde en verden i forandring, med nye konkurrenter, forstyrrende forretningsmodeller og ændrede rammebetingelser. Dette stiller nye krav til forretningsmodellen og hvordan organisationen opererer internt og med eksterne, på kort sigt og over tid.

De virksomheder, som får øjnene op for, hvordan moderne teknologi og it-arkitektur kan støtte egen virksomhed, vil opleve øget værdi af sine investeringer. Introduktion af nye digitale løsninger og platforme ender imidlertid ofte med et uforløst potentiale. Man får ikke nok værdi ud af sine investeringer, og den arkitektur og de løsninger, der implementeres, er kun i nogen grad etableret for at støtte de faktiske forretningsbehov.

De senere år har vi været så aktive som aldrig før og taget ny teknologi i brug med en hastighed, vi ikke har set tidligere. Men det er stadig sådan, at de fleste forretningsledere genkender sig selv i, at man ikke har den kapacitet, som man ønsker for at gennemføre det, man har «lyst til». Der er for langt mellem det «jeg» ser og det IT leverer på. Der er få organisationer, som har en virksomhedsarkitektur, der fungerer som proces, og virksomhedsarkitekter har en tendens til at overkomplicere arkitektur og løsninger fordi man ikke forstår behovet godt nok.

For optaget af teknologien

Seniorarkitekt i Evidi, Ramiz Khalife, arbejder med flere store kunder og projekter, og mener, at når vi har været så hurtige til at tage ny teknologi i brug, er processen bagved blevet noget kortere, og der er taget genveje. Vurderinger om, hvorvidt teknologien er nødvendig, eller om det er netop denne teknologi, som gavner vores forretning og vore forretningsværdier, der er blevet overset lidt. Det handler i mange tilfælde om en grundlæggende dårlig kultur i IT-faget generelt: Det er alt for få, som holder sig til bedriftens faktiske forretningsmodel, når det kommer til IT, og for mange IT-afdelinger forstår ikke egentlig, hvad de er en del af, men er alt for optaget af teknologien, fortæller Ramiz.

Fremover bør vi stoppe op, og gennemgå de investeringer vi allerede har foretaget i ny teknologi. Er den drevet af forretningen, eller fra et it-perspektiv. Foretag grundige vurderinger af, hvad man vil beholde og hvad der skal fjernes og hvad der evt. kan implementeres i stedet.

Bedre sammensatte organisationer

At blive i stand til at løse opgaver – på tværs af virksomheden – på en nyskabende, sikker og omkostningseffektiv måde, kræver, at man er konkret i forhold til sine ændringsbehov, og i større grad involverer forretningssiden i forbindelse med de valg man må træffe, også når det handler om valg af arkitektur og løsning. For at komme dertil, må man i større grad, end hvad vi har gjort hidtil, fokusere på "Business-delen" af arkitekturen. Virksomhedsarkitektenes rolle og ansvar bør for eksempel i større grad også være at udfordre og føre an, i forhold til hvordan virksomheden organiserer sig – altså gøre den menneskelige dimension mere central.

I Evidi omtaler vi dette som en «Business Driven Architecture», hvor det vi søger er «bedre sammensatte organisationer». For en forretningsarkitekt, vil dette være det ultimative udgangspunkt for design af ny digital infrastruktur og løsninger.

Design around People!

Som virksomhedsarkitekt er Ramiz kommet til en vigtig erkendelse efter mange års erfaring. Han er ikke et supermenneske. «Skal jeg som arkitekt bruge en masse tid på at kunne det vores markedsdirektør kan, eller det vores salgsdirektør kan? Eller skal jeg finde metoder for at samarbejde og bruge af vores fælles viden – og derigennem acceptere, at vi mennesker ikke har uendelig kapacitet i hjernen. I dag designer vi ikke ny it-arkitektur på en sådan måde, at mennesket kan finde grobund og vokse og udvikle sig. Arkitekturen er ikke forretningsdrevet – enten vi kan lide det eller ej.

Case by case og indenfor isolerede områder, klarer vi nok at varetage behovet for forretningen. Det er når vi skal varetage helheden for virksomheden, og gerne over tid og sikre kontinuiteten, at «forretningsdimensionen» udfordres, siger Ramiz. Min opgave som arkitekt fremover handler mere og mere om at sikre, at organisationen er koordineret som en helhed. Først da opnår vi det, vi kalder «Business Driven Architecture».

Virksomhedsarkitektens nye rolle og ansvar inkluderer nu også at udfordre og føre an i forhold til, hvordan virksomheden organiserer sig. Den menneskelige dimension bliver med andre ord vigtigere at varetage for it-arkitekten. Dette omtales gerne som «Design around people» eller Co-design; design baseret på samhandling og samarbejde.

Intersport løber hurtigere med digital serviceplatform

Investeringen i en ny digital platform vil give os meget værdi i fremtiden. Platformen bliver med et es i ærmet på vejen videre mod en hypermoderne IT-hverdag. De arkitektoniske greb, som platformen muliggør, ligger bedre til rette for at udvikle nye tjenester og løfte systemer op i skyen.

Frank-André Nilsen, Integrationsarkitekt hos Intersport

Engagér hele virksomheden

Udgangspunktet for succes og for at skabe værdi, mener vi ligger i evnen til at engagere og involvere ledelse og repræsentanter fra forretningssiden på et tidligt tidspunkt og gennem hele projektet. Det gør, at virksomhedsarkitekter og konsulenter får et bedre udgangspunkt for at etablere en arkitektur og nogle løsninger, som er forankret i forretningssiden og de ansatte.

I Evidi engageres som udgangspunkt alle i firmaet ud mod kundeservice. Hensigten er at skabe tættere og mere relevant knytning til kundens forretning ved at engagere domæne-kompetence både fra forretningen og IT. Tilbagemeldingen fra vore medarbejdere og ledere er, at de får energi af at sætte sig ind i kundens virksomhed og problemstillinger. Og de udforsker stadig nye muligheder indenfor teknologi. Det skaber også tillid hos vore kunder, når vi tager ansvar for vore leverancer, og engagerer os i de ting, der er vigtige for kunden.

Vore kunder forstår, at teknologi er kritisk for drift og udvikling af deres virksomhed. Derfor ønsker de at arbejde med en partner, som er optaget af at skabe mest mulig værdi, både økonomisk og menneskeligt. I bund og grund er vi alle holdspillere som spiller hinanden gode. Når dette sker, oplever vi mestring som gode holdspillere.

Tag kontakt med vore rådgivere for en uforpligtende samtale.