Europris danner grundlaget for automatisering af processer med ny analyse – og integrationsplatform

Jan-Kaare Moskaug og Andreas Munch

Enhver virksomhed er afhængig af data og indsigt for at kunne styre forretningen. I Europris handler det om at kunne stole på data, og gøre disse tilgængelige – både for mennesker og fagapplikationer. «Datawarehouse» er ikke en betegnelse Europris benytter længere, og fokus er nu rettet mod moderne cloudbaserede analyse- og integrationsplatforme.

Fra venstre: Ole Petter Harv, Andreas Munch og Thomas Nakken.

Stolthed over tallene

Der er en grad af stolthed knyttet til tallene i store dele af Europris’ virksomhed, specielt når det kommer til salgsresultater og bruttofortjeneste. Når IT-direktør i Europris, Ole Petter Harv, besøger butikkerne, oplever han, at butikschefer og souschefer har god indsigt. Ved eventuelle afvigelser eller unøjagtigheder i data, er de ansatte ivrige efter at sige fra, afhængigt af om de arbejder i butik eller andre steder i virksomheden.

Du skal kunne stole på bruttofortjenesten, og det gør folk i vores virksomhed. Det er ikke en selvfølge. Vi styrer skuden aktivt efter tallene hver uge, og så skal de være rigtige. En butikschef, som synes, at tallene ikke stemmer, giver besked herom. Det er et godt tegn for os, at de ikke er ligeglade med, hvordan deres butik bliver fremstillet i rapporterne, fortæller Ole Petter Harv, som er IT-direktør i Europris.

Det er afgørende at sikre fokus og kvalitet i salgstallene, da disse er data, som bruges af alle i forretningsenhederne. Det er vigtigt, at man kan være tryg ved, at alle data har en kvalitet, som gør at Europris kan stole på deres rapporter. Eventuelle afvigelser vil give fejl nedad i leddene, noget som ifølge IT-direktøren vil være meget dyrt og betyde store konsekvenser for virksomheden.

Er lykkedes godt – så langt

Evidi har været repræsenteret hos Europris med flere af sine leveranceområder de seneste år, og har ifølge Harv været et vigtigt parameter for succesen. Det viser sig i tilførslen af kompetence, samt fleksibilitet og effektivitet i leverancer og projekter internt.

Data engineer Andreas Munch fra Evidi har arbejdet med Europris i over 10 år. Han mener at man er lykkedes ganske godt hos Europris ved at arbejde målrettet i back-end, og kvalitetssikre og gøre grunddata tilgængelige, med gode grænseflader til forskellige fagapplikationer.

For Europris er det vigtigt at tage gode beslutninger baseret på erfaring, og det, de trækker ud af et regneark. Men dette handler, ifølge IT-direktøren, ikke om at være datadrevet. Toplinie-rapportering er på mange måder en enkel måde at rapportere på – så længe den underliggende kvalitet er på plads.

Fra datawarehouse til datademokrati med nyskabende analyseplatform

For et par år siden ansatte Europris Thomas Nakken som leder af satsningen på datawarehouse. Det oprindelige mandat, som Nakken fik, var at modernisere datawahouse og bygge en integrationsplatform.

Det var fedt at bygge en integrationsplatform, men at modernisere datawarehouse var ikke den vej, vi skulle gå. Her måtte vi tænke nyt og større, og gå i retning af at bygge en analyseplatform, fortæller Nakken.

Indtil for nylig havde Europris et system, som var baseret på Excel udtræk. Dette var længe en succes, og har bidraget til at gøre data og indsigt tilgængelig for de fleste i virksomheden.  Ved at bruge andre typer af datakilder i forhold til tidligere, ønsker Europris nu at samle så megen data som muligt i deres analyseplatform. For at effektivisere beslutninger, har Europris lanceret en løsning, som gør, at de ansatte selv kan disponere over de data, der er relevante for dem og deres funktion. På den måde skabes en mere datadrevet og åben kultur, hvor man til enhver tid gør indsigt tilgængelig for alle. Dette omtales gerne som datademokratisering.

Når IT-afdelingen er ude i virksomheden, er budskabet, at de, som har brug for data og indsigt, skal få det! Og de skal ikke være afhængige af IT-afdelingen for at bestille en rapport.

Thomas Nakken, Leder af dataplatform og analyse i Europris


Ny platform for bedre beslutningsstøtte

I dag arbejder Thomas Nakken med to større initiativer. Det ene handler om at give indsigt på en bedre måde gennem en ny analyseplatform, og det andet handler om at etablere en ny integrationsplatform. Platformene skal tilsammen adressere behov, som involverer store mængder af data, og gøre disse tilgængelige for udvalgte personer og fagsystemer. Derudover arbejdes der på at erstatte de mere traditionelle måder at trække tal ud til sidste led. For Europris’ IT-afdeling handler det om at arbejde tæt sammen med forretningen og forstå, hvordan man skal fungere mere effektivt og tilrettelægge mere avanceret brug af analysedata.

For Thomas Nakken er drømmen at skabe en analyseplatform, hvor mennesker og maskiner supplerer hinanden og bruges på den rigtige måde i en god kombination. Jo mere data, der gøres tilgængelig på platformen, jo smartere bliver den, ifølge Nakken.

I Europris stræber vi efter at afvikle manuelle rutiner, som at checke vejrudsigten, for at vurdere behovet for sneskovle i Alta-butikkene – eller grillkul, hvis temperaturen stiger. Dette bør automatiseres med smart brug af indsigt fra kilder udenfor vores kontrol, fortæller Nakken.

Et andet eksempel, som nævnes, er at fritage virksomheden fra den månedlige praksis, hvor nogle arbejder fra klokken 06 om morgenen til klokken 12 om natten, for at lave rapporter, og derefter præsentere dem i PowerPoint. Disse rapporter skal ifølge Nakken, hellere gøres tilgængelige gennem færdige dashboards, der tilpasses virksomhedens behov.

Decide - Større værdiskabning med egen analyseplatform

Integration og adgang til data, for øget værdi af fagapplikationer

Europris’ data skaber ikke kun værdi, for de medarbejdere, der læser en rapport, men også for flere af de fagapplikationer, der benyttes i virksomheden. Der er derfor gjort en betydelig indsats for at etablere moderne og effektive integrationer mellem fagapplikationer, så data er tilgængelig og kan flyde frit. I mange tilfælde omtales dette som en integrationsplatform. I Europris har man imidlertid været tydelig med konceptuelt at skille analyseplatformen fra den platform, der inkorporerer de forskellige miljøer, siger Thomas Nakken.

Europris lægger speciel vægt på ordresystemet, som en af de vigtigste fagapplikationer. Systemet er centralt for styringen af ordreprocessen, og giver kontrol over hele vareforsyningen. Ordresystemet bruger data fra både butikkerne og grossisterne til at generere automatiske bestillingsforslag for butikkerne. Disse forslag tager hensyn til variabler som salgstal, salgsprognoser, lagerbeholdning hos grossister og egne butikker, samt planlagte kampagner. Resultatet er automatiseret bestillingsforslag, skræddersyet til hver enkelt butik.

Implementeringen af de forskellige løsninger hos Europris involverer flere nøgleaktører. Evidi har spillet en central rolle med at danne grundlaget for automatiseringen af processer. Bidraget inkluderer udvikling af integrationsinterface mellem de forskellige fagsystemer, som giver vigtige data til ordresystemet. Hvis overførsel af disse data standser eller der opleves kvalitetsproblemer, står butikschefen i fare for at måtte kompensere og i praksis navigere i blinde for at udarbejde sine bestillingsforslag – en situation, som hurtigt kan blive kritisk.

Fremover vil Evidi sammen med Europris bidrage til at udvikle virksomheden videre, hvor målet er at fjerne unødvendigt ressourceforbrug, få gladere medarbejdere og selvfølgelig præsentere gode rapporter i brugervenlige løsninger.

Indtil nu mener vi, at vi er lykkedes meget godt med at bidrage til tryghed og stolthed omkring de data, som præsenteres i organisationen og bruges i forskellige fagapplikationer. Nu må vi tage skridtet videre sammen med Europris, siger Andreas Munch.

Ifølge Ole Petter Harv, er det Evidi’s opgave at levere kompetence, kapacitet og teknologi, som giver Europris styrket handling og gennemføringsevne. Det vil give Europris gode forudsætninger for at nå sine strategiske og operationelle mål.

Det er vores målsætning at være kundeorienteret og datadrevet i alt, hvad vi laver, fordi det skaber størst værdi for vore kunder, afslutter IT-direktøren.Teknisk information om de værktøjer Europris har brugt for at automatisere deres processer

Om DataBricks og Power BI

Om Azure Data Factory