Rigget til at gribe mulighederne

Leiv Thomas Sandnes, CTO

Virksomheder navigerer i dag i et landskab i evig forandring. Et landskab, hvor man må være agil og forandringsparat, og formå at sno sig hurtigt for at gribe de muligheder, der dukker op. Men også et landskab, hvor man må være robust for at modstå trusler og angreb.

Muligheder dukker sjældent bare op, uden at der ligger målrettet arbejde bag. Dette er sandt på alle områder - også for virksomheder. Så hvordan skal man gøre virksomheden rigget til både at skabe og gribe muligheder?

Mere end bare teknologi

At gøre en virksomhed rigget til at gribe mulighederne, til at skabe disse og til at være rustet til fremtiden, handler om mere end blot at implementere et system eller en proces. Og implementering af teknologi for teknologiens skyld, vil aldrig kunne betale sig i længden. Så det handler ikke om teknologien i sig selv, men hvad den gør dig i stand til, og hvordan den bidrager til at nå det mål, der er sat - for virksomheden og de ansatte.

- Det handler om altid at tænke på de mennesker, der skal bruge teknologien, før denne vælges. At se på, hvad deres behov er, sammen med virksomhedens behov. Rigtigt værktøj til faktiske behov og tilstrækkelig oplæring, er afgørende for succes, siger Ramiz Khalife, senior virksomhedsarkitekt hos Evidi

Mennesker, forretning, teknologi

Der er en mængde teknologier, som kan løse de samme udfordringer – nogle bedre end andre – men hvad udgør egentlig kernen af en virksomhed? Menneskene. De ansatte. Uden dem er forretningen en tom skal. Samtidig skal en virksomhed tjene penge for at overleve, og effektiv og optimal udnyttelse af ressourcer er og forbliver et vigtigt parameter.

Men, at implementere nye systemer og teknologier har meget lidt effekt, hvis fundamentet er svagt eller er uegnet til forandring. Det må være stærkt, fleksibelt, og forandringsparat – og de ansatte skal være med i processen. Sammenhængen mellem mennesker, forretningsprocesser og teknologi er nemlig en vigtig brik, for at blive rigget til fremtiden.

For både forretning og IT handler det om evnen til at tilpasse sig markedet og respondere hurtigt på forandringer. Succeshistorierne fra de virksomheder, som lykkes, bygger på, at de har en bundsolid, samlet og helhedsmæssig værdikæde, som støtter medarbejderne i virksomheden, forretningen og IT. Uanset hvilke behov virksomheden måtte have, har de adgang til løsninger og værktøj, som hænger sammen og udnytte de muligheder, der ligger i teknologien. De har skabt en kultur, som altid tilstræber at få det bedste frem i mennesker og organisationen, og et selskab med en teknologisk og kompetensmæssig bredde og dybde.

At tage værdi ud af teknologi

Evidi skal hjælpe kunderne med at opnå den ønskede tilstand – og det handler om meget mere end at implementere et system, en proces eller en specifik teknologi. At bistå virksomhederne med at nå en tilstand indebærer, at give de gode råd og tænke helhedsmæssigt og langsigtet. Både på tværs af hvad Evidi kan levere, men specielt i lyset af hvad virksomheden faktisk har brug for, og i relevans til udviklingen i verden.

At gøre virksomheder rigget til at gribe muligheder er ikke begrænset til de næste år. Der skal ligge en fleksibilitet bag, som gør enhver ændring til en mulighed – ikke en udfordring. Man skal ikke opleve at være låst i systemer og ikke kunne være med til nødvendig udvikling for at overleve, fordi man ikke tænkte helhedsmæssigt, fleksibelt og langsigtet.

Hvis du har spørgsmål om et produkt, du allerede bruger, kan du kontakte supporten her.