Lisensråd som en kritisk del av den digitale hverdagen

Ranja Ovedal

IT-direktøren i Løvenskiold Handel har fått bedre utnyttelse av IT-budsjettet og mindre hodebry ved å bruke Evidis lisenseksperter. Les om hvordan Løvenskiold Handel fikk bistand til å legge opp deres strategi og bistå dem i å finne hvilke avtaler som er best tjent over tid.

CIO André C. Nyhagen i Løvenskiold Handel har hatt et konstruktivt krevende første år i ny jobb. Han kom på plass rett før Covid-19 stengte ned samfunnet, og handelsnæringen sto foran sine største fartsdumper i nyere historie.

IT-avdelingen i Løvenskiold Handel består av 15 dyktige ansatte som forvalter og drifter det meste for egen maskin. Selskapet er standardisert på Microsoft-teknologi, og henter kun inn konsulentbistand på områder der det er strategisk riktig å ikke ha det i eget hus.

Løvenskiold Handel er det største virksomhetsområdet i et milliardkonsern, som er mest kjent for å eie og drive Maxbo sine over 70 stormarkeder og byggevarehus over hele landet.

Alle skal få Microsoft Teams

På teknologisiden har selskapet valgt en «best of suite» tilnærming der løsningene som er best for angitte formål håndplukkes. Evidis konsulenter støtter med kompetanse og råd, særlig knyttet til en stor utrulling av Microsoft Teams til alle ansatte.

- Vi har jobbet med Evidi i mange år og fått god service og tett oppfølging. De leverer alltid til forventning, og har vært viktige for å støtte oss ved utrullinger av ny teknologi, sier Nyhagen.

Selskapet er i gang med en IT-implementering som få handelsvirksomheter har gjort før dem.

- Vi skal tilby Microsoft Teams til alle våre ansatte. Siden noen varehus har over 150 ansatte på hel- og deltid sier det seg selv at dette er et veldig stort prosjekt. Investeringen gjøres for å støtte krav til mobilitet i varehusene, for å skjerpe sikkerheten og for å møte krav til revisjon og sporbarhet.Fikk bistand til opplæring i bruk av Microsoft Teams

Da Covid-19 inntraff ble Teams-prosjektet fremskyndet slik at alle ledere i virksomheten fikk sin egen Microsoft Teams-bruker. I Teams-prosjektets første fase ble eksperter fra Evidi brukt til å planlegge implementeringen, gi råd om regler og retningslinjer for bruken av løsningene, og med nødvendig opplæring og kunnskapsoverføring. Dette la grunnlaget for at Løvenskiold Handel selv kunne håndtere den fremskyndte utrullingen i mars/april.

I en slik endring er det viktig å lære de ansatte å bruke verktøyene riktig. Ellers får man en kaotisk tilværelse der noen er over på det nye, mens andre henger igjen i gamle rutiner, forklarer Nyhagen. Sammen med Evidi ble det lagd et konsept som sikrer at avdeling for avdeling flyttes kontrollert fra gamle arbeidsformer og filservere, og over i den nye tilværelsen med Microsoft Teams.

Det har vært viktig å hjelpe ansatte å se de nye mulighetene. Evidi har hjulpet dem med å endre rutiner og bli trygge på en ny arbeidsflyt.

Legger opp strategien for lisensinnkjøpene

For å støtte slike lange utrullingsprosjekt har Nyhagen vært særlig fornøyd med rådgivningen og støtten de har fått knyttet til håndteringen av lisenser. Evidis lisenseksperter har lang fartstid, og har selv jobbet hos Microsoft.

Det er av stor verdi at Evidi bistår oss med å legge opp strategien, og at de hjelper oss i lisensforhandlingene. De kjenner systemene og reglene fra innsiden og vet hvilke avtaler vi er best tjent med over tid, sier Nyhagen.

For å finne frem til de riktige svarene er lisensrådgiverne grundig satt inn i virksomhetens IT-strategi, og kjenner investeringsplanene.

- Hjelpen har vært uvurderlig. Evidi har anbefalt de lisenspakkene som er riktig for oss, og fortalt oss om konsekvensene av valgene. De er veldig flinke til å synliggjøre hvilken verdi som kommer fra de ulike løsningene, påpeker Nyhagen

Valgte den mest fleksible løsningen

Løvenskiold gikk ikke for det billigste lisensalternativet, snarere det som gir best verdi over tid. Siden de har store utrullinger foran seg har det vært viktig med fleksible avtaler der lisensene og dermed kosten aktiveres når selskapet behøver det – hverken før eller etter. Det sikrer også at budsjettering og ressursbruk blir smartere, og kostnader følger behovene i sanntid. Valgt lisensvariant kommer også med innebygde løsninger som gir avansert beskyttelse mot trusler.

- Utrullingen på tvers av selskapet er en stor investering, og vi har valgt stegvis innføring der vi lærer å krabbe før vi begynner å spurte. Vi har et langsiktig perspektiv og det er implementeringen som er den store kostnaden, ikke lisensene, sier han.

Tar ut gevinstene underveis

En kontrollert utrulling har også gjort det enklere å ta ut gevinstene underveis. Det er delvis fordi kostnadene går i takt med forbruket.

- Vi er godt fornøyde med lisensavtalen. Den gir trygghet for at vi får dekket våre behov, og kontroll på investeringene. Forutsigbarhet er svært viktig, sier Nyhagen.

Nyhagen forklarer at de trolig kunne klart selve lisenshåndteringen selv, men er tydelig på at dette er oppgaver som krever mye tid for å sette seg inn i krav og regler. Denne tiden skal heller prioriteres mot de oppgavene som avdelingen allerede er gode på.

- Det å sette seg inn i lisensreglene er tidkrevende og et eget fagfelt. Det er derfor behagelig at Evidi har forenklet disse prosessene. Evidi kjenner oss, og de er eksperter på Microsoft. Vi får god hjelp til å forstå alle detaljer i lisensreglene, og vi kan bruke tiden på verdiskapende aktiviteter. Basert på våre erfaringer er det lett å anbefale andre å bruke en lisensrådgiver. Vi sparer tid og vi bruker budsjettmidlene bedre, avslutter Nyhagen.

Les mer om leveranseområdet License: