Kontroll, kostnadseffektivitet og sikkerhet med Workflex

Caroline Skuland

Nettselskapenes mest effektive løsning

Mange offentlige instanser har lang behandlingstid, og energibransjen er intet unntak. Et nettselskap har som hovedoppgave å sikre en strømforsyning for innbyggerne innenfor sin region. I et digitalt samfunn der innbyggerne forventer stadig mer i form av service og hastighet, har effektivisering blitt desto viktigere. Felles for nettselskapene er at de ønsker å redusere sin behandlingstid, uten at dette går på bekostning av kvaliteten.

For å hjelpe nettselskapene med å optimalisere sin drift, utviklet Evidi i 2018 Workflex. Med sine mange bruksområder, kan Workflex brukes som verktøy for prosjektstyring av både mindre og større prosjekter. Dette omfatter alt fra oppsett av solcellepaneler og kobling av el-billadere, til veltede master og større byggeprosjekter. Markedet har tatt løsningen godt imot. Dette verifiseres av gode tilbakemeldinger og tett dialog med kundene via kundeforum. Med store kunder som Fagne, Elmea, Linea, Glitre Nett og Norgesnett er Workflex ingen lettvekter innenfor sin kategori.

Workflex er en prosessdrevet løsning som hjelper både prosjektleder og de andre prosjektdeltakere fra A til Å. Løsningen håndterer alt fra henvendelser, prosjektplanlegging og gjennomføring, til kontroll og analyser og rapportering for nettselskaper. I likhet med resten av Evidis produkter, bygger Workflex på Microsoft-teknologi. Det at mange kunder bruker Microsoft fra før, gjør at det blir en del av progresjonen de benytter. Workflex driftes i skyen, slik at kunden ikke trenger å ha noe installert hos seg selv. Løsningen kobler seg opp mot ulike fagsystemer, og har blant annet en egen montørapp. Den samler også data i forhold til timer, materialer og sjekklister, noe som til slutt danner et grunnlag for videre fakturering.


Nettselskaper består av en samfunnskritisk infrastruktur, der de er avhengige av et system som ikke bare er robust, men som også er smidig når det kommer til å kunne tilpasse seg de kontinuerlig nye myndighetskravene som kommer. Å få samlet disse funksjonene under én løsning er ikke bare bærekraftig for virksomheten – det er også kostnadseffektivt og sikkert.

Toan Fjeldaas, Chief Product Officer, Evidi

Full kontroll og kortere behandlingstid

Ifølge Fjeldaas kan Workflex på mange måter sees på som et sakshåndteringssystem. Han forteller at løsningen hjelper nettselskapet til å ta imot henvendelsen, vurdere saken, og deretter se om dette er en sak det skal brukes tid på og investeres i eller ikke. Dette gir full kontroll over alle henvendelser som kommer inn. Videre hjelper løsningen nettselskapene med kontroll, dokumentasjon og rutiner, og til å etterleve nedfelte myndighetskrav. Fjeldaas trekker også frem Resco som en viktig del av Workflex. Med deres verktøy, kan Workflex være sikre på å levere produkter til kunden som støtter overholdelse av bransjestandarder og forskrifter.

I en tid der ressurser er dyrebare, er behovet for en optimalisert drift større enn aldri før. De som drifter nettselskapene, vet at utbyggingen av infrastrukturen er en kostbar og omfattende prosess. Det er blant annet involvering av ingeniører, prosjektplanleggere og graveentreprenører. Da blir ressursplanlegging viktig. Nettselskapet er også pliktige til å forvalte infrastrukturen, ved for eksempel ødeleggelser på grunn av uvær. Hele denne prosessen styres av Workflex.

Tidligere har det vært slik at nettselskaper har måttet belage seg på en mengde manuelle rutiner. Workflex er en sømløs løsning som inneholder mange komponenter og dekker hele verdiflyten. Den har en interface for eksterne brukere - det vil si entreprenøren eller kunden - og en interface til saksbehandlerne. Løsningen har også en interface til de ulike avdelingene. Dette omfatter alt fra arkitekter, til de som er forvaltet til å bygge. Dermed sørges det for at alle avdelingene i et nettselskap prater sammen og ser de samme informasjonselementene gjennom hele verdikjeden. Dette fører til økt effektivisering, der nettselskapet kan svare kundene og entreprenørene raskere.

Les mer om hvordan Glitre Nett rigger seg for fremtiden med Workflex.

Sterkere sammen

Workflex bygges i samarbeid med kundene. Kunden vet dermed hva som kommer og hvordan de kan være med på å påvirke. Dette fører til en kundedrevet produktutvikling fremfor en teoretisk tilnærming.

Fjeldaas forteller at å utvikle en løsning sammen er mer bærekraftig enn at alle skal sitte og utvikle hver sin løsning. Dermed kan alle bidra til å utvikle løsningen til en tiendedel av investeringen enn om de skulle gjort dette på egenhånd. Videre forteller han at nettselskapene i Norge opererer i et veldig regulert marked, der alle tjener på å gjøre hverandre bedre. Ved at flere bruker den samme løsningen, og følger de samme prosessene, vil dette videre føre til at de følger de samme retningslinjene – noe som gagner bransjen som helhet.

Glitre Nett, en av kundene til Workflex, startet å bruke løsningen i mars 2023, og har ikke sett seg tilbake.

Glitre Nett har nettopp fusjonert og er i en omstillingsfase. Det stilles store krav til nettselskapene, og selskapet ønsker å gjøre nødvendige og gode omstillinger for å legge til rette for det grønne skiftet. Da vil behov for fleksibilitet, skalering, robusthet og modning være viktig. Vi ser frem mot samarbeidet med Evidi og går en spennende tid i møte sammen!

Torhild Pettersen Fjermedal, Leder Nettutbygging, Glitre Nett

I et verdensbilde preget av ustabilitet og usikkerhet, vil Workflex være med på å skape forutsigbarhet og kontroll for virksomheten. Løsningen passer for alle nettselskaper som vil redusere sin behandlingstid, med trygghet i at forskrifter og myndighetskrav følges. Å investere i Workflex er en trygg, kostnadseffektiv og bærekraftig investering for virksomheten.


Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.