Glitre Nett legger til rette for økt effektivitet og det grønne skiftet med Workflex

Caroline Skuland


Trykk på en bryter og rommet blir opplyst. Trykk på en annen bryter og hjemmet blir godt og varmt. Omtrent alt vi benytter oss av i dag krever strøm, fra dagligdagse gjøremål som få tenker over, til kritiske operasjoner i helsevesenet. 

Å få strøm til husveggen sikkert og forutsigbart, stiller krav til en utbygd og godt forvaltet nettinfrastruktur. Dette er noe som håndteres av Glitre Nett. Med stadig strengere krav til driften av nettselskaper, ser Glitre Nett viktigheten av en løsning som gir kontroll. De er Norges nest største nettselskap, og er et resultat av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Med over 350 medarbeidere, sørger de hver dag for at mer enn 320.000 nettkunder får strømmen levert. Glitre Nett er et heleid datterselskap i Å Energi konsernet. De har en sentral rolle som tilrettelegger for elektrifiseringen av samfunnet, og bidrar til det grønne skiftet.

I tillegg til å sikre en trygg strømforsyning, er det viktig at selskapet på lik linje som alle andre selskaper skaper merverdi for eierne, sørger for at nettleie blir lavest mulig for sine kunder og ikke minst tilpasser seg en fremtid med stadig nye krav fra myndighetene, kunder eller kommunesammenslåinger.


Ser frem mot samarbeidet

For å ruste seg for fremtiden, og være i stand til å kontinuerlig videreutvikle seg og løse morgendagens utfordringer, iverksatte Glitre Nett tiltak. Blant tiltakene var å finne en ny arbeidsplattform for å understøtte fremtidige nettforvaltningsprosesser. Etter en omfattende anbudsprosess falt valget på Workflex, en bransjeløsning for nettselskaper utviklet av Evidi.

- Glitre Nett har nylig gjennomført sin anskaffelse av ny saksbehandlingsløsning for kundetilknytninger i distribusjons- og regionalnettet. Der leverte Evidi det beste tilbudet basert på tildelingskriteriene Pris og Kvalitet med tilhørende vekting. Glitre Nett er meget positive til å ha Workflex med i sin systemportefølje for å tilrettelegge for økt effektivitet og reduserte kostnader for selskapet i fremtiden.

Torhild Pettersen Fjermedal, Leder Nettutbygging, Glitre Nett

Med Workflex vil Glitre Nett først og fremst effektivisere prosesser som forespørsler, sakshåndtering, prosjektering og planlegging. Dette vil hjelpe bransjen å bevege seg i samme retning, og ikke minst bidra til effektiv utvikling av bransjeløsningen.Lurer du på mer om Workflex?

- Glitre Nett er en viktig aktør i bransjen som vil ha stor betydning for utviklingen i markedet i årene fremover, og hvordan fremtidens nettselskap vil se ut. Med vår gode bransjeforståelse, og med en utviklingstilnærming som er involverende og drevet frem av flere tilsvarende nettselskaper i fellesskap, ønsker vi å bidra til at Glitre Nett er rigget for å møte nye og tøffe krav, og for å gripe mulighetene som skapes. Det er viktig for oss å arbeide tett og involvert, og vi gleder oss til samarbeidet. Vi går all in!

Toan Fjeldaas, Chief Product Officer, Evidi

Mye av grunnen til at de må få på plass et system er kontroll. Det er tøffe krav fra NVE om at nettselskapene skal drives lønnsomt. Glitre Nett har totalt mer enn 30.000 km med strømnett, mer enn 12.000 nettstasjoner, og 133 transformator- og koblingsstasjoner i Agder og Buskerud. Makroeffektene resulterer i at det må settes i gang flere byggeprosjekter enn antatt. Dette med krav til lønnsom drift, gjør at de må få en løsning som ikke bare er funksjonsrik, men også kunne vokse i takt med virksomhetens modning og behov.

- Glitre Nett har nettopp fusjonert og er i en omstillingsfase. Det stilles store krav til nettselskapene, og selskapet ønsker å gjøre nødvendige og gode omstillinger for å legge til rette for det grønne skiftet. Da vil behov for fleksibilitet, skalering, robusthet og modning være viktig. Vi ser frem mot samarbeidet med Evidi og går en spennende tid i møte sammen!

Torhild Pettersen Fjermedal, Leder Nettutbygging, Glitre Nett

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.