Hva er skytjenester og hvordan får du de til å fly? 

Caroline Skuland

Skytjenester har revolusjonert måten vi tenker på data, programvare og hvordan vi driver virksomheter. Overgangen fra tunge serverrom og begrensede fysiske harddisker til den nåværende tilstanden, hvor ressurser er tilgjengelige når som helst og hvor som helst, virker nesten som en form for magi. Men hva ligger egentlig bak denne "magien"? Og viktigere, hvordan kan din virksomhet ikke bare adoptere skytjenester, men også sørge for at investeringen tar dere til nye høyder?

Denne artikkelen tar deg gjennom grunnleggende aspekter ved skytjenester og gir strategier for en vellykket skyreise. Enten du er en IT-medarbeider som søker veiledning eller en bedriftsleder som vil forstå hvordan skytjenester kan transformere din virksomhet, er denne artikkelen din guide. Vi utforsker hvordan skytjenester ikke bare er teknologisk endring, men også en drivkraft for innovasjon, vekst og bærekraftig suksess.


Hva er skytjenester?

Skytjenester, ofte omtalt som "cloud services" på engelsk, representerer en grunnleggende endring i hvordan vi tenker rundt teknologi. I sin enkleste form refererer skytjenester til et nettverk av eksterne servere som kan brukes til å lagre, administrere og behandle data, i stedet for å bruke en lokal server eller en personlig datamaskin. Denne modellen tillater brukere og virksomheter å få tilgang til programvare, lagringsplass og annen funksjonalitet via internett, noe som betyr at tjenestene er tilgjengelige uansett hvor brukeren befinner seg, så lenge de har internettilgang.

Les om Archeo - det ultimate loggadministrasjonsverktøyet

En av de mest fremtredende egenskapene ved skytjenester er deres fleksibilitet og skalerbarhet. Dette betyr at virksomheter raskt kan skalere opp eller ned kapasiteten i tjenestene avhengig av deres nåværende behov, noe som gir en betydelig grad av fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Videre eliminerer bruk av skytjenester behovet for omfattende software-investeringer og vedlikehold, siden leverandørene av skytjenester tar seg av dette.

Det er flere typer skytjenester, men de mest kjente er:

1. Infrastruktur som en tjeneste (IaaS): IaaS tilbyr grunnleggende infrastrukturtjenester som virtuelle servere, nettverk og lagring. Brukerne har kontroll over operativsystemer og den deployerte programvaren, men ikke over hardwaren. Eksempel på IaaS: Microsoft Azure.

2. Plattform som en tjeneste (PaaS): PaaS gir brukerne en plattform som tillater utvikling, kjøring og administrasjon av applikasjoner uten kompleksiteten av å bygge og vedlikeholde infrastrukturen som vanligvis er forbundet med å utvikle og lansere en app. Azure App Service er et eksempel på en PaaS.

3. Programvare som en tjeneste (SaaS): SaaS er når programvareapplikasjoner tilbys over internett, ofte på abonnementbasis. Dette fjerner behovet for virksomheter til å installere og kjøre applikasjoner på sine egne datamaskiner eller i sine egne datasentre. Dette hjelper igjen med å redusere kostnader, kompleksitet og vedlikehold. Microsoft Office 365 er et eksempel på SaaS.


Skytjenester tilbyr også en rekke andre fordeler, som økt effektivitet i samarbeid, bedre tilgang til analyser og data, og forbedret sikkerhet gjennom avanserte sikkerhetsprotokoller som regelmessig blir oppdatert av leverandøren.

Kort sagt representerer skytjenester en sentral komponent i den digitale transformasjonen, og tilbyr virksomheter av alle størrelser muligheten til å være mer fleksible, kostnadseffektive og innovative i deres operasjoner og tjenesteleveranser.

Les om Matcompaniets digitaliseringsreise da de gikk over til Business Central SaaS

Fordeler med skytjenester

Endring er en av hovedingrediensene i digitalisering. I dette stadig skiftende teknologiske landskapet står virksomheter overfor kontinuerlige utfordringer knyttet til effektivitet, sikkerhet og skalerbarhet. Skytjenester har vokst frem som en løsning på mange av disse utfordringene, og tilbyr en rekke fordeler som kan transformere måten din virksomhet opererer på.

1. Skalerbarhet og tilpasning til virksomhetens behov

En av de mest fremtredende fordelene med skytjenester er deres skalerbarhet. Virksomheter kan enkelt skalere opp eller ned basert på faktiske behov. Dette betyr at virksomheter kan justere ressursene sine i sanntid, uten kostnadene eller forsinkelsene som er forbundet med fysisk infrastruktur. Enten det er lagringsplass, prosesseringskraft eller antall applikasjoner, tillater skyen for en fleksibel tilnærming som matcher virksomhetens vekst og sesongvariasjoner.

2. Kostnadsreduksjon og effektiv ressursbruk

Overgangen til skytjenester kan resultere i betydelige kostnadsbesparelser. Ved å utnytte skyens 'betale for det du bruker'-modell, unngår virksomheter investering i dyr hardware for tidlig. Dette reduserer ikke bare de direkte kostnadene til fysisk infrastruktur, men frigjør også verdifulle IT-ressurser som kan omdirigeres til innovasjon og strategisk utvikling. Videre fører optimalisering av ressursbruk til lavere energiforbruk, noe som både reduserer kostnader og støtter bærekraftige forretningspraksiser.

3. Forbedring av IT-sikkerheten

Mens sikkerhet ofte er nevnt som en bekymring ved adopsjon av skytjenester, tilbyr mange skyplattformer faktisk en høyere standard av sikkerhet sammenlignet med tradisjonelle on-premises løsninger. Sky-leverandører investerer tungt i sikkerhetsprotokoller, og tilbyr robuste løsninger som inkluderer regelmessige oppdateringer, avansert kryptering, og dedikerte sikkerhetsteam. Dette, sammen med tilpasningsdyktige tilgangskontroller og overvåkning, betyr at virksomheter kan dra nytte av en sikkerhetsarkitektur som konstant er oppdatert mot de nyeste truslene.

Skytjenester representerer ikke bare en teknologisk forandring, men også et kulturelt skifte mot mer fleksible, kostnadseffektive og sikre forretningsoperasjoner. Med deres evne til å revolusjonere hvordan ressurser blir administrert og konsumert, spiller skytjenester en sentral rolle i å støtte virksomheter gjennom deres digitale transformasjon.

Utfordringer med skytjenester

Selv om overgangen til skytjenester byr på betydelige fordeler, medfører de også en rekke utfordringer som virksomheter må forberede seg på og håndtere for å sikre en vellykket implementering og drift. Her er noen av de vanligste utfordringene, og hvordan de bør løses:

1. Sikkerhet

Sikkerhet er ofte den største bekymringen når det gjelder skytjenester. Selv om skytjenesteleverandører vanligvis tilbyr robuste sikkerhetsprotokoller, kan den økte tilgjengeligheten av data gjennom internett potensielt øke risikoen for datainnbrudd og andre sikkerhetstrusler. Virksomheter må sørge for at de har en klar forståelse av hvilke sikkerhetsforanstaltninger som er på plass, og hvordan dataene deres beskyttes, både i transitt og i hvile.

2. Kompatibilitet og integrering

Å flytte til skyen kan medføre utfordringer knyttet til kompatibilitet og integrering med eksisterende systemer og programvare. Det er viktig at virksomheter sikrer at deres nåværende IT-infrastruktur kan integreres sømløst med skytjenestene de velger, for å unngå data siloer og ineffektivitet.

3. Administrasjon og overvåkning

Med økt kompleksitet i IT-infrastrukturen, blir administrasjon og overvåkning av skytjenester en krevende oppgave. Virksomheter må ha riktig verktøy og kompetanse for kontinuerlig å overvåke ytelse, administrere ressurser, og sikre optimal drift av deres skybaserte tjenester.

4. Kostnadsstyring

Selv om skytjenester ofte kan redusere kostnader på lang sikt, kan ukontrollert bruk eller dårlig ressursstyring føre til uventede utgifter. Effektiv kostnadsstyring krever kontinuerlig overvåkning og evaluering av bruk, samt tilpasning av ressurser basert på behov.

5. Juridiske og regulatoriske utfordringer

Å lagre data i skyen innebærer at informasjonen potensielt kan lagres på servere i ulike geografiske områder. Dette kan medføre utfordringer knyttet til compliance med lokale og internasjonale lover og reguleringer, spesielt når det gjelder personvern og databeskyttelse.

6. Avhengighet av tjenesteleverandører

Når virksomheter avhenger av eksterne skytjeneste-leverandører, er de også sårbare for eventuelle driftsforstyrrelser, nedetid, eller endringer i tjenestetilbudet fra disse leverandørene. Det er viktig å ha en solid beredskapsplan og forstå betingelsene i tjenestenivå-avtalene (SLA) for å håndtere slike situasjoner.

For å navigere disse utfordringene, er det avgjørende at din virksomhet nærmer seg skytjenester med en strategisk tilnærming, involverer kompetente IT-sikkerhetseksperter, og har klare retningslinjer og prosedyrer for styring, sikkerhet og compliance. Gjennom nøye planlegging og implementering kan virksomheter minimere risikoene og maksimere fordelene med skytjenester.

Å lykkes med skytjenester

Å komme seg høyt i sky krever ikke bare en teknologisk endring, men også en transformasjon av hvordan din virksomhet opererer, samarbeider og innoverer. Suksess med skytjenester krever mer enn bare å velge riktig plattform; det krever en helhetlig tilnærming med fokus på strategi, implementering og kontinuerlig forbedring.

Enable - Vekst og lønnsomhet fundamentert i en helhetlig og nyskapende teknologiplattform

Strategisk tilnærming

En vellykket overgang til skyen starter med en klar og gjennomtenkt strategi. Virksomheter må definere sine forretningsmål og forstå hvordan skytjenester kan hjelpe dem med å nå disse målene. Det innebærer å vurdere hvilke applikasjoner og data som skal flyttes til skyen, samt å forstå implikasjonene dette har for sikkerhet, personvern og regelverk.

Kompetanseheving og kultur

Teknologi er kun en del av ligningen. For å virkelig dra nytte av skyens potensial, må virksomheter investere i opplæring og utvikling av sine ansatte. Kompetanseheving sikrer at teamet forstår de nye verktøyene og arbeidsflytene, og kan utnytte dem til fulle. I tillegg er det viktig å bygge en kultur som fremmer innovasjon, eksperimentering og tilpasning til nye måter å arbeide på.

Riktig teknologivalg

Det finnes et bredt spekter av skytjenester og leverandører. Å velge den rette kombinasjonen for din virksomhet er avgjørende. Det innebærer å forstå de ulike tjenestemodellene som IaaS, PaaS og SaaS, samt å vurdere leverandørers datasikkerhet, pålitelighet og støttealternativer.

Sikkerhet og samsvar

Sikkerhet er en topprioritet i enhver skyreise. Virksomheter må sørge for at deres data er sikre og at de oppfyller alle relevante bransjestandarder og regelverk. Dette krever en grundig vurdering av sikkerhetsprotokoller, tilgangskontroll og datahåndteringstiltak hos valgte skytjenesteleverandører.

Sikkerhet i en usikker tid

Kontinuerlig optimering

Skyreisen slutter ikke med implementeringen. For å maksimere verdien av skytjenester, må virksomheter kontinuerlig monitorere, evaluere og optimalisere sine skyressurser. Dette innebærer å holde oversikt over ytelse, kostnader og sikkerhetsstatus, samt å være proaktiv med hensyn til skalering og oppdatering av tjenester etter behov.

Samarbeid og partnerskap

Og sist, men ikke minst; samarbeid med riktig partner. Dette kan utgjøre en betydelig forskjell. Enten det er teknologileverandører, bransjeeksperter eller rådgivningsfirmaer, gir et godt partnerskap verdifull innsikt, støtte og ressurser som kan hjelpe dere med å navigere mer effektivt i skylandskapet.

Å lykkes med skytjenester er en dynamisk og kontinuerlig prosess som krever strategisk tenkning, teknologisk finesse, og en kultur som fremmer kontinuerlig læring og innovasjon. Ved å ta disse faktorene i betraktning, vil dere klare mer enn bare å håndtere overgangen til skyen - dere vil også sikre å få mest mulig ut av deres skyinvesteringer.

Stor verdi i å forstå og utnytte skytjenester riktig

Skytjenester er ikke bare en trend, men en nødvendighet for deg som søker effektivitet, skalerbarhet og innovasjon. Ved å forstå og utnytte skytjenester riktig, kan dere omforme deres operasjoner, sikre data og drive fremtidig vekst. Suksess krever imidlertid riktig strategi, kunnskap og tilpasning til spesifikke behov. Som veivisere i denne reisen, er det vår rolle å sørge for at din virksomhet ikke bare når, men også overgår, deres skyhøye ambisjoner.

Ta kontakt med våre rådgivere for en uforpliktende prat.