Enable - Vekst og lønnsomhet fundamentert i en helhetlig og nyskapende teknologiplattform

Ranja Ovedal

Enable

Enable – gjøre i stand til – utnytte – gripe mulighetene. For å utnytte virksomhetens og teknologiens fulle potensiale, kreves en moderne plattform, designet for sikkerhet og kontinuerlig fornying. Gjennom digital transformasjon og med skytjenester rigges selskapet for å gripe mulighetene og nå sine mål.

Drivere for endring har sitt opphav i hele virksomheten som står overfor økt konkurranse og endringer de må forholde seg til hver dag.

Økt lønnsomhet, redusert risiko

Det som er sikkert, er at kravene til vekst, økt lønnsomhet og redusering av forretningsrisiko alltid vil være på agendaen hos ledelse og eiere. Om veksten realiseres gjennom oppkjøp, internasjonalisering eller lansering av nye produkter og tjenester, må man alltid være forberedt og vite hva konkurrentene gjør. For CIO handler det i tillegg om mer grunnleggende behov som å sikre trygge arbeidsplasser og en effektiv IT-avdeling.

For både forretning og IT handler det om evnen til å tilpasse seg markedet og respondere raskt på endringer. Suksesshistoriene fra virksomhetene som lykkes, bygger på at de har en bunnsolid, samlet og helhetlig verdikjede som støtter både forretningen og IT. Uansett hvilke behov virksomheten måtte ha, har de tilgang til løsninger og verktøy som henger sammen og utnytter mulighetene som ligger i teknologien. De har skapt et selskap med en teknologisk og kompetansemessig bredde og dybde, og en kultur som alltid tilstreber å få frem det beste i mennesker og organisasjonen.

– Mange ledere sier det er vanskelig å forstå verdien som alle teknologiinvesteringene skaper, og det er akkurat her vi har en rolle å spille. Vi skal sikre at investeringer rotfestes i forretningsplanen slik at kundene enklere kan gripe nye muligheter med rask digital utvikling. De skal forstå verdien som skapes av og med data. 

Jørn Seglem, CEO, Evidi. En moderne skyløsning er faktisk svaret – og gir nye muligheter for alle!

Det er viktig å ta inn over seg at å automatisere en prosess i utgangspunktet gir verdi for den aktuelle prosessen. Eksempelvis har «roboter» vært brukt i mange år for gjøre utførelsen av manuelle oppgaver i en økonomiprosess raskere – men de har ikke løst utfordringen som er å automatisere økonomiprosessen. Hvorfor la roboten logge seg på systemet og hente ut data som blir «limt inn» i et annet system? Det hjelper ikke den underliggende utfordringen - som er manglende integrasjoner mellom ulike systemer og datakilder for at data skal kunne flytte «sømløst».

Ved å flytte virksomhetens IT-miljø til Microsofts skytjenester, etableres en stabil og skalerbar plattform som gjør at man raskere kan møte nye krav, enten de kommer fra IT eller forretningen. Microsoft Azure og Microsoft 365 tilbyr alle lag av skytjenester, som IaaS og PaaS.

Jobben er ikke gjort bare fordi løsningene er i skyen

Det å planlegge og gjennomføre flytting av IT-tjenester til skybaserte tjenester kan være krevende for mange. Tilgang til smarte verktøy og best practices for etablering, konfigurasjon, drift og videreutvikling av skytjenestene er en forutsetning. Verktøyene skal hjelpe virksomheten med en sikker og stabil digital plattform, helt ut til brukernes enheter som mobiltelefoner og PCer.

Skal man evne å ta ut gevinster, holder det ikke å implementere ny plattform og tenke at jobben er gjort. Det vil alltid være behov for menneskelig bidrag, og prosessene som tidligere har vært manuelle må endres for at man skal kunne hente ut effektene. Det viktigste av alt er med andre ord, å fokusere på endringsledelse.

Digitale transformasjonsprosjekter resulterer i endringer for de fleste i en virksomhet – enten direkte eller indirekte. Fjerning av teknisk gjeld blir viktig slik at ressurser og kostnader kan frigjøres. Ansatte som opplever endring og at oppgaver blir borte, bør omskoleres slik at de blir en ressurs og bidragsyter til endringsagendaen.

Vi hjelper deg å ta ut verdi av teknologi!

Våre kunder forstår at teknologi er kritisk for drift og utvikling av deres virksomhet. Derfor ønsker de å jobbe med en partner som er opptatt av å skape mest mulig verdi, både økonomisk og menneskelig. Evidi har en helhetlig tilnærming til teknologi, forretningsprosesser og mennesker. Vi tilpasser verdensledende teknologi til de spesifikke behovene hver enkelt virksomhet har. Til sammen sørger vi for at kundene våre får et enestående utgangspunkt for å identifisere og skape nye muligheter.

Kontakt oss, og lær mer om hvordan vi kan oppnå mestring sammen!