Evidi rigger seg for å gripe mulighetene sammen med våre kunder

Ett Evidi

I august 2022 ble Evidi født og siden har vi operert som ett selskap i markedet.

Den formelle fusjonen skjer først nå, 1. november 2023. Det vil si at du frem til nå har fått faktura fra Evidi Solutions, Evidi Communicate eller Evidi Core. Fremover vil alle fakturaer komme fra Evidi AS og nytt org.nr er 927 119 781.

Fusjonen innebærer ingen store endringer for deg og avtaler som tidligere er inngått med de tidligere selskapene, videreføres nå av Evidi.
Les mer om hva vi gjør

Spørsmål knyttet til funsjonen kan rettes til:

Jørn Seglem, CEO - jorn.seglem@evidi.com
Marius Andersen, CFO - marius.andersen@evidi.com

Ledende ekspertise på rask digital utvikling

Som Nordens råeste kompetansemiljø på Microsoftteknologi, skreddersyr vi løsninger til hver enkelt virksomhet. Vi sørger for at kundene våre får et bærekraftig utgangspunkt til å identifisere muligheter og innovere i sine respektive bransjer, i tillegg til å realisere verdier.

Vi besitter en helhetlig ekspertise på rådgivning, endringsledelse, utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger.

Bli best på å ta ut verdi av teknologi!

Styrken ligger i helheten!

Våre leveranser lar oss sette sammen den optimale løsningen for våre kunder. Med en digital tjenesteplattform og en sikker og skalerbar infrastruktur integreres de ulike systemene og plattformene kunden måtte ha til en helhet.

For våre kunder betyr dette at vi nå evner å levere tjenester og løsninger som støtter hele kundens virksomhet. Resultatet er redusert forretningsrisiko, frigjorte ressurser og tilrettelegging for kontinuerlig utvikling av virksomheten.
Se hvordan din virksomhet kan utnytte helheten av våre leveranser

Business Driven Architecture

For å bidra til at våre kunder får verdi av sine investeringer i ny teknologi, er vårt utgangspunkt å engasjere og involvere ledelse og representanter fra forretningssiden tidlig. Det gir et bedre utgangspunkt for en it-arkitekt å etablere en arkitektur og løsninger som er forankret i behovene til forretningssiden og de ansatte.

Business Driven Architecture handler om dette. Om å bli i stand til å løse oppgaver – på tvers av virksomheten – på en nyskapende, sikker og kostnadseffektiv måte, der det vi søker er «bedre sammensatte organisasjoner».
Grip morgendagens muligheter med Business Driven Architecture

Vårt kundeløfte - Rigget for å gripe mulighetene

Virksomheter navigerer i dag et landskap i stadig endring. Et landskap hvor man må være agil og endringsvillig, og evne å snu seg raskt for å gripe de mulighetene som dukker opp. Men også et landskap hvor man må være robust for å motstå trusler og angrep.
Muligheter er sjeldent noe som bare dukker opp, uten at det ligger målrettet arbeid bak. Dette er sant på alle områder - også for virksomheter. Så hvordan skal man rigge virksomheten for å både skape og gripe muligheter?
Skap en bærekraftig og tygg fremtid for din virksomhet

Har du spørsmål til fusjonen eller vil komme i kontakt med oss? Ta kontakt her!