Bli best på å ta ut verdi av teknologi!

Leiv Thomas Sandnes, CTO

I en verden som drives fremover av teknologiske muligheter, er det ofte krevende for bedriftsledere å hente ut det fulle potensialet av teknologiinvesteringene. Hvilke forutsetninger må være på plass for å lykkes med å utnytte teknologien slik at det gir verdi for mennesker og virksomheten?

Globalisering og digitalisering skyter fart i et høyere tempo enn noen sinne. Dette skaper utrolige muligheter, og plagsomme utfordringer - for utnytter virksomheten faktisk sitt teknologiske potensial? En rekke rådgivningsmiljøer feller en hard dom over virksomhetenes evne til å gjennomføre gode digitale endringsprosjekt. Svært få har gode nok data til å bevise avkastning fra investeringene som gjøres.

Teknologi som engasjerer, bidrar til vekst

Evnen til å engasjere og skape de gode opplevelsene er viktige kriterier for å lykkes. Dette gjelder uavhengig av om det er hos kunder, ansatte, leverandører, innbyggere eller medlemmer. Kunnskap, og en enhetlig digital infrastruktur, styrker virksomhetens evner til å lykkes på sin endringsreise. Denne reisen må reflekteres i hele virksomheten og dens kultur, helt ut til merkevarens visuelle identitet og kommunikasjon.

- Konkurransen i dagligvaremarkedet er tøff. Å jobbe som et integrert team, med en robust tjenesteplattform i bunn, gjør REMA 1000 i stand til å snu seg raskt og komme opp med nye tjenester og løsninger – og kontinuerlig videreutvikle seg. 

REMA 1000


De fleste virksomheter har investert i en eller flere løsninger for effektiv kommunikasjon og informasjonsdeling. Det forventes at systemene vi bruker til daglig snakker sammen. Realiteten for mange, er at store mengder ressurser forsvinner i ineffektive prosesser og systemer. Ansatte forholder seg til ulike systemer og verktøy, og har ikke tilgang til samme informasjon, med de konsekvenser dette medfører. For at dette skal fungere sømløst, kreves en mengde integrasjoner.

Virksomheter som lykkes, er de som evner å fjerne friksjon og hinder for effektivitet og samhandling på tvers. Suksessoppskriften ligger i effektive prosesser internt og en forretningsmodell som lar seg støtte av ny teknologi. Med god opplæring og brukeradopsjon, vil man oppleve at ressurser frigjøres til verdiskapende initiativer. Dette øker motivasjonen hos de ansatte samtidig som konkurranseevnen opprettholdes og lønnsomheten øker.

En datadrevet og åpen kultur tilgjengeliggjør innsikt

Mengden data er økende, og den endres og øker i takt med ny teknologi som introduseres i virksomheten. Det gjør at innsikten man så langt har klart seg med, ikke lenger er tilstrekkelig for å kunne ta gode beslutninger. De fleste virksomheter evner å lage rapporter i Power BI. Utfordringen ligger i å vite hvor man finner riktig data, og hvordan man kan gjøre de tilgjengelig for de som trenger det på en sikker og brukervennlig måte.

I en datadrevet og åpen kultur som kombinerer tilgjengelig innsikt med kunstig intelligens, sensorer og automasjon, oppstår store muligheter for å skape en datadrevet organisasjon. Innsikten gjøres tilgjengelig for alle og i verktøyene de benytter, til enhver tid. Og med innsikt kommer automatisering, innovasjon, bedre opplevelser – og bedre beslutninger.


Lær hvorfor sammenhengen mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi er avgjørende for å være rigget for fremtiden.

Bli i stand til å løse oppgaven – tenk utenfor boksen!

Virksomheter som investerer i nye digitale plattformer, sitter ofte igjen med et uforløst potensial, fordi de ikke tar ut nok verdi av sine investeringer. Tradisjonelt har for eksempel samhandlingsløsninger handlet om å gi ansatte en mer fleksibel arbeidshverdag i form av tid og sted. Flere får øynene opp for hvordan en moderne samhandlingsløsning kan støtte andre deler av virksomheten, utover de “klassiske” bruker-scenariene. Det handler om å bli i stand til å løse oppgaver – på tvers av virksomheten – nyskapende, sikkert og kostnadseffektivt.

Selskap som lykkes i å gripe mulighetene, investerer tidlig i kompetanse, og kjennetegnes med godt lagspill internt og med samarbeidspartnere. Det hjelper virksomheten med å forstå sine forretningsbehov, løse komplekse utfordringer og utarbeide et skreddersydd løsningsforslag for hvordan å gripe mulighetene. Involvering og grundige prosesser er essensielt for å ta ut potensialet. Og ofte handler det om å utnytte investeringene man allerede har gjort. Med tilgang på riktig kompetanse evner man å utvikle en solid digital plattform som integrerer de ulike digitale funksjonene i en felles grunnmur. Med fokus på brukeradopsjon og endringsledelse, gjøres organisasjonen i stand til å utnytte funksjonaliteten optimalt.


Lær mer om hvilken kraft som ligger i teknologien, og hvordan den kan hentes ut.

Forstår forretningsprosesser og gir data verdi

Hverdagen til en fagperson og spesialist handler om å forbedre prosesser gjennom å utnytte teknologien smart. Men problemer løses ikke av seg selv. Man må lytte til prosessen, se detaljene og lese mellom linjene. Det må settes opp i et system, slik at man enkelt kan se hva som må løses. Å mestre både bredden og dybden er helt vesentlig for å ta ut potensiale, gjennom å bygge opp en helhetlig plattform rundt kundens behov. Det innebærer også endringer i forretningsmodell og hvordan organisasjonen opererer internt og eksternt, på kort sikt, og over tid.

Den digitale tjenesteplattformen fungerer som byggeklosser, slik at det blir enklere og raskere å bygge, teste og endre. Kun kreativiteten setter grenser for hva som kan skapes. Hvilke byggeklosser som brukes, og hvordan de settes sammen, avhenger av virksomhetenes behov. Dette skaper utrolige muligheter som gjør det enklere for en virksomhet å ta ut sitt teknologiske potensial.

Men når alt kommer til alt, så er det mennesker som er og blir den viktigste ressursen i enhver virksomhet. Virksomhetens evne og kapasitet for å nyttiggjøre seg av teknologi og data må støttes av kultur og nye måter å jobbe på. Da kommer resultatene.

Ledende ekspertise på rask digital utvikling

Evidi skal være best på å få kunder til å lykkes med sin digitale utvikling. Vi i Evidi er overbevist om at de beste løsningene oppstår i skjæringspunktet mellom god samhandling, riktig kompetanse og smart bruk av teknologi. Styrken ligger i helheten. Den ligger i å kunne samhandle og kommunisere på en sikker måte, om å ha effektive arbeidsprosesser på tvers i virksomheten, og om å gi fleksibilitet for hver enkelt i hverdagen.

Med vår kompetanse og teknologiplattform gjør vi det mulig for kundene våre å kontinuerlig videreutvikle sine virksomheter og løse sine oppgaver - nyskapende, sikkert og kostnadseffektivt.

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.