Evidi Managed XDR

Vi går inn i en tid med sikkerhetsbrudd og IT-angrep, er det er ikke lenger et spørsmål om ‘hvis’ virksomheten blir rammet, men ‘når’. Å sikre virksomhetens digitale eiendeler har blitt viktigere enn noen gang. Derfor har Evidi utviklet Managed XDR (Extended Detection and Response), en robust tjeneste designet for endepunkt, identitet og databeskyttelse.

Hva er Managed XDR?

Managed XDR er hvordan vi overvåker, fanger opp og reagerer på hendelser.

Managed XDR er en omfattende plattform og tjeneste som kombinerer og korrelerer ulike sikkerhetsverktøy og signaler for å oppdage trusler, undersøke hendelser og svare på angrep på tvers av ulike digitale miljøer. Tjenesten kombinerer overvåking, deteksjon, etterforskning og hendelsesrespons. Samtidig gir plattformen synlighet, analyser og korrelerer hendelsesvarsler og automatisering for å migrere trusler og forbedre cybersikkerheten.


Hvorfor Managed XDR?

Evidi Managed XDR hjelper deg med å forebygge, oppdage og svare på cybertrusler på en mer effektiv måte. Ved å utnytte kraften til Microsoft XDR sammen med våre sikkerhetseksperter, hjelper vi våre kunder med å være på toppen av cyberutfordringen. Våre sikkerhetsanalytikere, sikkerhetsarkitekter og driftsspesialister står klare til å håndtere alle sikkerhetsalarmer og hendelser 24/7. Tjenesten skalerer effektivt i takt med virksomhetens vekst, og tilpasser seg alle nye krav. Dette lar deg fokusere på det som betyr mest – virksomhetens vekst.

Reduser risiko og frigjør verdifull tid med Operate & Evolve

Å samarbeide med oss betyr:

Selv om flere tar innover seg alvoret i det digitale trussel- og risikobildet, går den teknologiske utviklingen og endringene i sårbarhetsbildet så raskt at den digitale risikoen fortsetter å øke. Sikkerheten i IKT-systemene i norske virksomheter må derfor styrkes.

NSM Risikorapport 2022

Vi forstår at mange virksomheter kan mangle spesialiserte ferdigheter og kapasitet til å administrere en sofistikert XDR-plattform. Ved å overlate styringen av din sikkerhetsstrategi til oss, tilbyr vi ikke bare teknologisk overlegenhet, men også en urokkelig forpliktelse til årvåkenhet som er like vedvarende som trussellandskapet selv.

Sikkerhet, skalering og integrasjon er nøkkelord vi leverer på – og din trygghet er vår lidenskap.

Kontakt oss for en uforpliktende prat!