Cyber Secure Packages


Cyber Secure Packages er en overordnet teknisk vurderings- og skadebegrensningstjeneste som skisserer nøyaktig hvor sårbarhetene i IT-infrastrukturen din ligger, og hvordan du sikrer dem.

Pakkene inkluderer workshops med en senior sikkerhetsrådgiver, for å forholde seg til risiko, etterlevelse og overordnet sikkerhetsplanlegging.

Betaling er satt til faste månedlige priser, og avbøtende timer er inkludert i alle pakker.

Vi tilbyr følgende Cyber Secure-pakker:

Red Pill
Standard
Premium
Premium +

Red Pill

Dette er en engangs teknisk vurderingstjeneste.

 • Overvåking av angrepsoverflater
 • Dark Web og datalekkasje
 • Merkevaresikkerhet
 • Workshop med senior sikkerhetsrådgiver

Standard

Dette er en samlet teknisk vurdering (på årsbasis)


Etisk hacking

 • Ekstern sårbarhetsvurdering og penetrasjonstrening

Sikkerhet ved endepunktet

 • Gjennomgang av endepunktkonfigurasjon

Vurdering av nettverkssikkerhet

 • Gjennomgang av nettverksarkitektur

Applikasjonssikkerhet

 • Testing av webapplikasjon (Gray Box)

Sikkerhet i skyen

 • Gjennomgang av skysikkerhet og arkitektur
 • Gjennomgang av skykonfigurasjon
 • Gjennomgang av konfigurasjon av e-post i skyen

Kontekstuell trusselvurdering

 • Anmeldelser av Dark Web & merkevaresikkerhet

Identitets- og tilgangsstyring

 • Arkitekturgjennomgang

Overordnet risiko- og sikkerhetsplanlegging

 • Workshop med senior sikkerhetsrådgiver hver 6. måned
 • Hjelp til å prioritere sikkerhetstiltak for å tilpasse seg forretningsmål

Redusert sårbarhet

 • Cyber-sikkerhetsprofesjonelle og beste praksis
 • Totalt 40 timer inkludert

Premium

Dette er en samlet teknisk vurdering (på halvårsbasis)

Etisk hacking

 • Ekstern sårbarhetsvurdering og premium penetrasjonstesting

Sikkerhet ved endepunktet

 • Gjennomgang av endepunktkonfigurasjon

Vurdering av nettverkssikkerhet

 • Gjennomgang av nettverksarkitektur
 • Vurdering av nettverksenheter
 • Vurdering av trådløs sikkerhet
 • Brannmurkonfigurasjon og ACL gjennomgang

Applikasjonssikkerhet

 • Testing av webapplikasjon (Gray Box)

Sikkerhet i skyen

 • Gjennomgang av skysikkerhet og arkitektur
 • Gjennomgang av skykonfigurasjon
 • Gjennomgang av konfigurasjon av e-post i skyen

Kontekstuell trusselvurdering

 • Anmeldelser av Dark Web og merkevaresikkerhet

Identitets- og tilgangsstyring

 • Gjennomgang av arkitektur

Overordnet risiko- og sikkerhetsplanlegging

 • Workshop med senior sikkerhetsrådgiver hver 3. måned
 • Hjelp til å prioritere sikkerhetstiltak for å tilpasse seg forretningsmål

Reduksjon av sikkerhetsproblemer

 • Cyber-sikkerhetsprofesjonelle og beste praksis
 • Totalt 120 timer inkludert

Premium+

Dette er en samlet teknisk vurdering (på halvårsbasis)


Se alle funksjonene i Premium-tjenesten ovenfor.

I tillegg får dere tilgang til egen Cyber-sikkerhetsprofesjonell en gang i uken for proaktiv tilpasning.

Ta kontakt med våre rådgivere her.