Kampanje

Fagforbundet styrker sine tillidsvalgte med ny Power Platform-portal

Fagforbundet sikrer sine medlemmer en tryg arbejdsplads med gode løn- og arbejdsvilkår. De tillidsvalgte er vigtige for at opretholde en stærk og effektiv repræsentation af arbejdernes interesser, og Fagforbundet har en strategi om at styrke de tillidsvalgte i deres arbejde for medlemmerne.
Da Fagforbundet skulle levere nyt værktøj til de tillidsvalgte, for en enkel, effektiv og sikker sagsbehandling og indsigt i medlemskartoteket, fik de sammen med Evidi udviklet KL*AR-portalen. Med Klubbstyrets Arbeidsrom (KL*AR) har de tillidsvalgte i Fagforbundet fået et enkelt værktøj, som giver medlems- og sagsbehandlingsstøtte af høj kvalitet. Dette forenkler kommunikation, samarbejde og opfølgning for de tillidsvalgte i forbundet.

Hvad skulle der løses?

Fagforbundet ønskede at styrke kommunikationen og samarbejdet med sine 14.000 tillidsvalgte. Målet var at implementere hurtige løsninger med minimal risiko, for at sikre succes fra starten af projektet og rulle det ud effektivt. Projektet havde en ambitiøs køreplan og skulle være fleksibelt nok til at skalere for at imødekomme kravene til videre udvikling.


Læs om, hvordan Engage hjælper jer med at forstærke de positive kunde- og brugeroplevelser.

Hvad blev der gjort?

Fagforbundet valgte Microsoft Dynamics og Microsoft Portals for at etablere en sikker portal for de tillidsvalgte med en brugertilpasset interface til bl.a. informationsdeling og sagsbehandling. Med kørelan, gevinstplan og risikovurderinger som guidelines gennemførte de projektet uden gnidninger og første fase blev gennemført hurtigt og omkostningseffektivt.

Klubbstyrets Arbeidsrom er et digitalt værktøj udviklet af de tillidsvalgte for de tillidsvalgte. Et godt og tæt samarbejde med Evidi, sammen med et smidigt udviklingsarbejde, har gjort, at Fagforbundet undervejs i projektet har kunnet justere og forbedre KL*AR-portalen i tæt dialog med de tillidsvalgte. Dette har været afgørende for at Fagforbundet, et år efter at produktudviklingen er startet, stolt kan introducere Klubbstyrets Arbeidsrom for vore tillidsvalgte. Det har været en glæde at kunne samarbejde med det dedikerede team fra Evidi om at løse udfordringer og dele sejrene i udviklingsarbejdet.

Tim Sørensen, Product Owner, Klubbstyrets Arbeidsrom

Resultatet

Resultatet af samarbejdet mellem Fagforbundet og Evidi er en portal, som styrker de tillidsvalgtes rolle og bidrager til en bedre arbejdsdag for medlemmene. KL*AR-portalen er solidt forankret både blandt de tillidsvalgte og lederne i Fagforbundet, og giver effektiv støtte til sagsbehandling og tryghed i sikker håndtering af information. Portalen er baseret på Power Pages (low-code SaaS-løsning i Power Platform) og Dataverse. Fagforbundets ambitiøse vision omkring digitalisering ligger til grund for de tekniske valg, der er truffet og gør, at nye muligheder hurtigt gives til brugerne. Med løsningen løftes fagsystemet ud i et tilgængeligt og sikkert interface.

Hvad er Fagforbundet?

Fagforbundet er Norges største fagorganisation, med over 400 ansatte og 400 000 medlemmer fordelt over hele landet. Fagforbundet har en rolle i at sikre medlemmerne en god arbejdsplads med retfærdige løn- og arbejdsvilkår. Fagforbundet har blandt andet den rolle at tale medlemmernes sag og forhandle løn og rettigheder på vegne af medlemmerne.

Hvad er KL*AR?

KL*AR-portalen ble utviklet av Evidi sammen med Fagforbundet for å gi de tillitsvalgte tilgang til oppdaterte medlemsdata og til å jobbe med medlemmenes saker. KL*AR står for KLubbstyrets ArbeidsRom, og er bygget på en arkitektur som inkluderer en kompleks datamodell. Portalen holder på medlemsdata og saksbehandling, samt den komplette organisasjonskulturen, med roller og relasjoner mellom organisasjon og medlemmer.

Værktøjet, der blev brugt

  • Microsoft Dynamics 365
  • Microsoft Power Platform
  • Microsoft Entra

Tag forandringsledelse alvorligt

Selvom teknologien er på plads, er det afgørende, at virksomheden gøres klar til ændringer. Opskriften på succes handler om at forstå, hvordan organisationen fungerer som en helhed, hvordan mennesker interagerer med processer og teknologi og hvordan alle disse elementer kan sættes sammen få at nå målene. Hvis man tager forandringsledelse alvorligt, investerer i kompetencer og opbygger kultur omkring nye måder at arbejde på, opleves MESTRING og der er virkelig gevinster at hente.

Advice – Digital transformation; byg bro mellem dagens og ønsket situation

KL*AR-portalen er et eksempel på, hvordan Evidi leverer helhedsmæssige og innovative løsninger, som skaber værdi for kunderne og deres brugere. Ved at kombinere rådgivning, forandringsledelse, implementering og vedligehold af vigtige IT-løsninger, rigger Evidi ambitiøse virksomheder til at gribe mulighederne gennem en helhedsmæssig approach til mennesker, processer og teknologi.

Hvorfor low-code og Power Platform

Med softwareudvikling i Power Platform findes der uanede muligheder for at få fundet løsninger på tværs af virksomheden, uafhængigt af kompleksitet. Enten I har brug for en intern app til procesoptimering eller en kundefront-app, gør low-code og Power Platform det mere tilgængeligt at løse forretningens behov. Dette gøres med enkle og skalerbare løsninger, som nemt integreres med resten af Microsoft-porteføljen. Platformen gør, at det er enkelt at oprette effektive og fleksible løsninger for dine brugere, partnere og kunder. Løsningerne kan skaleres i hele virksomheden, og dermed forstærke de positive kunde- og brugeroplevelser.

Sammen om et formål

At være medlem i en organisation handler ofte om personlige fordele, men også om tilhørsforhold og fælles engagement for at bevæge sig i samme retning mod nogle fælles mål. Medlemsorganisationer skal kunne bruge sine ressourcer effektivt i forhold til  organisationens formål, og samtidig vise både fællesskabet og det enkelte medlem, hvilken værdi den skaber.

Læs om, hvordan din medlemsorganisation kan opnå en styrket position, øget medlemstilfredshed og digitaliseringsstyrke.