Digitalisering – alt du ikke visste at du trenger å vite

Fredrik Roppestad

Hva er digitalisering?

Digitalisering er ikke lenger bare en trend, det er en nødvendighet for virksomheter i alle bransjer. I denne artikkelen utforskes betydningen av digitalisering og hvorfor den er viktig. Vi vil også diskutere suksesshistorier og de mest aktuelle trendene innen digitalisering.

Digitalisering handler om prosessen med å konvertere analog informasjon og prosesser til digital form. Dette innebærer å presentere data, bilder, lyd og tekst - tall eller binære koder - som datamaskiner kan behandle og lagre. Digitalisering omfatter også bruk av digitale teknologier for å automatisere oppgaver og øke effektivitet.

Digitalisering – fra da til nå

Digitalisering har en lang historie som går tilbake til 1950- og 1960-tallet, da datamaskiner først ble utviklet. Eksplosjonen innenfor digitalisering skjedde imidlertid på 1990-tallet med internettet sitt inntog og utviklingen av digitale enheter som personlige datamaskiner og mobiltelefoner. Dette banet vei for det digitale skiftet for det 21. århundre.

Digitalisering berører alt

Digitalisering har hatt en stor og omfattende innvirkning på alle sektorer av samfunnet. I næringslivet har den ført til automatisering av prosesser, effektivisering av produksjon og distribusjon, og muligheten til å nå globale markeder. I samfunnet har digitalisering endret måten vi kommuniserer, handler, lærer og underholder oss på. Det har også åpnet døren for nye forretningsmodeller og bransjer som ikke tidligere eksisterte.

For å forstå omfanget av digitaliseringens innflytelse enda bedre, la oss se på noen eksempler fra ulike bransjer:

 • Retail: Nettbutikker og digitale betalingsmetoder har endret måten folk handler på.
 • Helsevesen: Elektroniske helsejournaler og telemedisin har forbedret pasientbehandlingen.
 • Finans: Fintech-virksomheter har utfordret tradisjonelle banktjenester med innovative digitale løsninger.
 • Transport: Rideshare-tjenester og autonome kjøretøy er eksempler på digitaliseringens innvirkning på transportsektoren.

Digitalisering har blitt selve hjørnesteinen i en stadig mer påkoblet og teknologidrevet verden. For virksomheter som ønsker å overleve og blomstre, er det helt avgjørende å forstå og omfavne digitaliseringens muligheter og utfordringer.

Hvorfor er digitalisering viktig?

Digitalisering har gått fra å være en valgmulighet til å bli en nødvendighet for virksomheter i dag. La oss ta en kikk på hvorfor digitalisering er så essensielt i tiden vi lever i, og hva som står på spill for virksomheter som fortsetter å sitte på gjerdet.

Fordelene for deg som omfavner digitalisering

 • Forbedret effektivitet: Prosesser som en gang var tidkrevende og arbeidskrevende, kan nå fullføres på brøkdelen av tiden. Ved å automatisere oppgaver og redusere behovet for manuelt arbeid, frigjør digitalisering dine ansatte til å fokusere på oppgaver som krever menneskelig kreativitet og innsikt.
 • Bedre beslutningstaking: Med digitaliseringens inntog får du som leder tilgang til sanntidsdata og innsikter som tidligere var utenfor rekkevidde. Dette gjør beslutningsprosessen mer presis og datadrevet. Å navigere i en kompleks forretningsverden blir enklere når du har kraften av ren og relevant data i ryggen.
 • Økt kundetilfredshet: Digitalisering gjør det grunnleggende enklere for deg å tilfredsstille dine kunders behov. Gjennom personlige og målrettede opplevelser kan du tilby tjenester og produkter skreddersydd for den enkelte. Dette fører til mer fornøyde kunder og lojalitet som kan vare livet ut.
 • Global tilstedeværelse: Et av de mest spennende aspektene ved digitalisering er at den ikke har geografiske grenser. Med en vellykket digital strategi kan du nå kunder verden rundt. Barrierene som tidligere hindret internasjonal vekst, er nå kun tastetrykk unna, og du kan utforske nye markeder og muligheter uten å forlate kontoret.

Konsekvensene av å ignorere digitalisering

 • Svekket konkurranseevne: I en verden som stadig blir mer digitalisert, er stillstand lik tilbakefall. Virksomheter som ikke tar digitalisering på alvor, risikerer å miste konkurranseevnen. Konkurrenter vil ikke nøle med å utnytte digitale muligheter for å tiltrekke seg dine kunder og kapre markedsandeler.
 • Redusert effektivitet: Tenk på manuelle prosesser som en tidstyv. De tar verdifull tid og ressurser som kunne vært brukt på å utforske nye muligheter eller forbedre kundeservice. Digitalisering eliminerer de tidkrevende hindringene og frigjør potensialet til virksomheten din.
 • Sårbarhet for feil: Menneskelige feil er uunngåelige, men digitaliseringen kan redusere risikoen betraktelig. Automatiserte systemer er mindre utsatt for feil og unøyaktigheter, som kan koste deg dyrt, både i tid og omdømme.

Digitaliseringens påvirkning på kundeadferd og forventninger

 • Økte forventninger: Som følge av det digitale skiftet har brukeren nå langt høyere forventninger til hva din virksomhet kan levere. De forventer lynraske svar, skreddersydde løsninger og tilgjengelighet på tvers av digitale plattformer. Å innfri disse forventningene er nøkkelen til å tiltrekke seg og beholde kunder.
 • Endrede kjøpsvaner: Internett og e-handel har endret spillereglene for dine kunder. I forkant av et kjøp vil man søke på nett, sammenligne produkter og lese anmeldelser. Virksomheter som ikke er synlige på nett mister da muligheten til å påvirke kjøpsbeslutningene til potensielle kunder.
 • Data og personvern: Digitalisering har også skapt økt fokus på personvern. Kundene dine er mer oppmerksomme på hvordan deres personlige data blir håndtert. De forventer at du tar deres personvern på alvor. Å bygge tillit gjennom en streng personvernpolitikk er en nøkkelkomponent for suksess i dag og i tiden som kommer.

Digitalisering er altså ikke lenger bare “Nice to have”, det er en nødvendighet. Den vil definere fremtiden for din virksomhet. Derfor, ved å omfavne det digitale skiftet, kan du øke effektiviteten, forbedre kundetilfredsheten og styrke din konkurransekraft i en stadig mer datadrevet verden. Dette gjøres gjennom ​​digital transformasjon.


Les også

Steve Jobs. Selvkjørende biler. Generativ AI. Silicon Valley. Digital innovasjon favner mye bredere enn dette, og her viser vi deg hvorfor dette også angår deg. Les mer her.

Fremtidens trender innenfor digitalisering:

Digitalisering er et felt i stadig utvikling. Det er viktig for virksomheter å være i forkant av de nyeste trendene for å opprettholde konkurranseevne og innovasjon. Her gir vi deg et innblikk i noen av de mest spennende og transformative trendene innen digitalisering. Dette er det vi tror vil forme fremtiden:

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) - digitaliseringens nye superkraft

 • Data er den nye oljen: Dette er ikke bare fra et næringsperspektiv. Data er et potent drivstoff. Med AI og ML er vi i ferd med å radikalt forvandle hvordan virksomheter bruker data. Ved å analysere store datamengder kan maskiner oppdage mønstre, forutsi trender og gi verdifull innsikt som tidligere var umulig å oppnå manuelt.
 • Automatisering: AI og ML muliggjør automatisering av en rekke oppgaver, fra kundeservice til produksjon og markedsføring. Dette frigjør ansatte til å lede mer kreative og strategiske prosesser.
Tema: Transformasjon med kunstig intelligens

Raskere dataanalyse - for innsikt og forretningsbeslutninger

 • Sanntidsinnsikt: Virksomheter fokuserer på sanntidsdataanalyse for å kunne reagere raskt på endrede forhold og trender. Dette krever avanserte analyseverktøy og teknikker.
 • Prediktiv analyse: Prediktive analyser gir virksomhetene muligheten til å forutsi fremtidige hendelser og trender. Dette kan ha massiv verdi for beslutningstaking og planlegging.

Datasikkerhet, etikk og bærekraft - viktigere enn noensinne

 • Økt fokus på cybersikkerhet: Med stadig mer data som lagres og behandles digitalt, blir sikkerhet en topp prioritet. Virksomheter investerer i avanserte sikkerhetssystemer og prosesser for å beskytte seg mot cybertrusler.
 • Personvernregler og etikk: Strengere personvernregler, som GDPR, og økt offentlig bevissthet om personvern, har tvunget virksomheter til å ta personvern og etikk mer seriøst i alle digitale interaksjoner. Dette vil bli enda mer kritisk med AI på fremmarsj.
 • Bærekraftig teknologi: Med økende bekymring for miljøet vil vi se en trend mot mer bærekraftig teknologi. Dette kan inkludere utvikling av energieffektive enheter, grønn IT-infrastruktur, og bruk av teknologi for å overvåke og redusere miljøpåvirkning.

Blockchain og desentraliserte teknologier - fra buzzord til business

 • Forbedret tillit og sporbarhet: Blockchain-teknologien gir en uforanderlig og transparent måte å lagre transaksjonsdata på. Dette kan brukes langt utover kryptovaluta, i alt fra finans til forsyningskjeder for å øke tillit og sporbarhet, og ikke minst kostnadseffektivitet.
 • Kryptovaluta: Kryptokurser og digitale tokens, som Bitcoin og Ethereum, har allerede utfordret tradisjonelle valutaer. Teknologien her kan potensielt endre måten økonomiske transaksjoner utføres på. Det pågår diskusjoner på politisk nivå her på alt fra nytteverdi til fotavtrykkene de setter på miljøet. Hva som blir siste ord i denne saken her vet vi lite om, annet enn at det ikke er sagt ennå.

Menneske/maskin-grensesnitt og -brukeropplevelse - åpner nye universer

 • Naturlig språkprosessering (NLP): Teknologier som NLP muliggjør bedre kommunikasjon mellom mennesker og maskiner. Chatbots, taleassistenter og automatiserte kundeserviceverktøy blir stadig mer sofistikerte.
 • Immersivitet: Virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) gir nye muligheter for interaktivitet og opplevelser innenfor utdanning, underholdning og forretningsapplikasjoner.

Fremtiden for digitalisering er spennende og full av muligheter. Om din virksomhet både forstår og stadig utforsker disse trendene, vil dere være godt rustet til å trives i en stadig mer digital verden. Suksess vil avhenge av deres evne til å tilpasse dere endring, lære av data og teknologi, og alltid sette sluttbrukeren i sentrum.

Om å blomstre i den digitale tidsalderen

Digitalisering er en kontinuerlig reise som krever helhjertet innsats og evnen til å tilpasse seg endringer. Å omfavne digitaliseringen er ikke lenger et alternativ, men en betingelse for overlevelse og vekst i dagens forretningsverden.

Du har nå fått en innledende oversikt over digitaliseringens vesen og betydning, inspirerende suksesshistorier og en sniktitt inn i fremtidens trender. Hos Evidi erfarer vi igjen og igjen at gjennom kontinuerlig læring og tilpasning kan virksomheter, i alle bransjer, blomstre i den digitale tidsalderen.

Ta kontakt med våre rådgivere for en uforpliktende prat.