Kampanje

Fagforbundet styrker sine tillitsvalgte med ny Power Platform-portal

Fagforbundet sikrer sine medlemmer en trygg jobb med gode lønns- og arbeidsvilkår. De tillitsvalgte er essensielle for å opprettholde en sterk og effektiv representasjon av arbeidstakernes interesser, og Fagforbundet har en strategisk satsning for å styrke de tillitsvalgte i sitt arbeid for medlemmene.
Da Fagforbundet trengte å levere nye verktøy til de tillitsvalgte, for enkel, effektiv og sikker saksbehandling og innsikt i medlemsmassen, gikk de sammen med Evidi for å utvikle KL*AR-portalen. Med Klubbstyrets Arbeidsrom (KL*AR) har de tillitsvalgte i Fagforbundet fått et enkelt verktøy som gir medlems- og saksbehandlingsstøtte med høy kvalitet. Dette forenkler kommunikasjon, samarbeid og oppfølging for tillitsvalgte i klubbene.

Hva måtte løses?

Fagforbundet ønsket å styrke kommunikasjonen og samarbeidet med sine 14.000 tillitsvalgte. Målet var å implementere løsninger raskt og med minimal risiko, for å sikre suksess fra starten av prosjektet og rulle det ut effektivt. Prosjektet hadde et ambisiøst veikart og måtte være fleksibelt nok til å skalere for å møte kravene til videre utvikling.

Les om hvordan Engage hjelper dere med å forsterke de positive kunde- og brukeropplevelsene

Hva ble gjort?

Fagforbundet valgte Microsoft Dynamics og Microsoft Portals for å etablere en sikker tillitsvalgtportal med et meget brukertilpasset grensesnitt, for bl.a. informasjonsdeling og saksbehandling. Med veikart, gevinstplan og risikovurderinger for føringer stod de støtt i prosjektgjennomføringen, og etablerte første fase på tid og kost.

Klubbstyrets Arbeidsrom er et digitalt verktøy laget av tillitsvalgte, for tillitsvalgte. Et godt og nært samarbeid med Evidi, innenfor rammene av smidig utviklingsarbeid, har gjort at Fagforbundet underveis i prosjektet har kunnet justere og forbedre KL*AR-portalen i tett dialog med våre tillitsvalgte. Dette har vært avgjørende for at Fagforbundet, et år etter at produktutviklingen startet, stolt kan introdusere Klubbstyrets Arbeidsrom for våre tillitsvalgte. Det har vært en glede å kunne samarbeide med det dedikerte teamet fra Evidi om å løse utfordringer og dele seiere i utviklingsarbeidet.

Tim Sørensen, Produkteier, Klubbstyrets Arbeidsrom

Resultatet

Resultatet av samarbeidet mellom Fagforbundet og Evidi er en portal som styrker de tillitsvalgtes rolle og bidrar til et bedre arbeidsliv for medlemmene. KL*AR-portalen er solid forankret både blant tillitsvalgte og ledere i Fagforbundet, og gir effektiv støtte til saksbehandling og trygghet i sikker informasjonshåndtering. Portalen er basert på Power Pages (low-code SaaS-løsning i Power Platform) og Dataverse. Fagforbundets ambisiøse visjon om digitalisering ligger til grunn for de tekniske valgene som er gjort, og gjør at nye muligheter raskt leveres til brukerne. Med løsningen løftes fagsystemet ut i et tilgjengelig og sikkert grensesnitt.

Hva er Fagforbundet?

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon, med over 400 ansatte og 400 000 medlemmer fordelt over hele landet. Fagforbundet har en rolle i å sikre medlemmene et godt arbeidsliv med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Fagforbundet har blant annet som rolle å tale medlemmenes sak og forhandle lønn og rettigheter på vegne av medlemmene.

Hva er KL*AR?

KL*AR-portalen ble utviklet av Evidi sammen med Fagforbundet for å gi de tillitsvalgte tilgang til oppdaterte medlemsdata og til å jobbe med medlemmenes saker. KL*AR står for Klubbstyrets Arbeidsrom, og er bygget på en arkitektur som inkluderer en kompleks datamodell. Portalen holder på medlemsdata og saksbehandling, samt den komplette organisasjonskulturen, med roller og relasjoner mellom organisasjon og medlemmer.

Verktøy som ble brukt

  • Microsoft Dynamics 365
  • Microsoft Power Platform
  • Microsoft Entra

Ta endringsledelse på alvor

Selv om teknologien er på plass, er det avgjørende at virksomheten rigges for endringer. Oppskriften på suksess handler om å forstå hvordan organisasjonen fungerer som en helhet, hvordan mennesker interagerer med prosesser og teknologi og hvordan alle disse elementene kan sys sammen for å nå målene. Tar man endringsledelse på alvor, investerer i kompetanse og bygger kultur rundt nye måter å jobbe på, oppleves mestring og gevinster kan høstes.

Advice – Digital transformasjon; bygg bro mellom dagens og ønsket situasjon

KL*AR-portalen er et eksempel på hvordan Evidi leverer helhetlige og innovative løsninger som skaper verdi for kundene og deres brukere. Ved å kombinere rådgivning, endringsledelse, utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger, rigger Evidi ambisiøse virksomheter til å gripe sine muligheter gjennom en helhetlig tilnærming til mennesker, prosesser og teknologi.

Hvorfor low-code og Power Platform?

Med programvareutvikling i Power Platform finnes det uante muligheter for å løse behov på tvers av virksomheten, uavhengig av kompleksitet. Enten dere trenger en intern app for prosessautomatisering eller en kundefront-app, gjør low-code og Power Platform det mer tilgjengelig å løse forretningsbehov. Dette gjøres med enkle og skalerbare løsninger, som sømløst integreres med resten av Microsoft-porteføljen. Plattformen legger til rette for at det er enkelt å opprette effektive og fleksible løsninger for dine brukere, partnere og kunder. Løsningene kan skaleres i hele virksomheten, og dermed forsterke de positive kunde- og brukeropplevelsene.

Sammen om et formål

Å være medlem i en organisasjon handler ofte om personlige fordeler, like ofte som tilhørighet og felles engasjement for å trekke i samme retning mot felles mål. Medlemsorganisasjoner må evne å bruke sine ressurser effektivt mot organisasjonens formål, og samtidig vise både samfunnet og det enkelte medlem hvilken verdi den skaper.

Les om hvordan din medlemsorganisasjon kan oppnå styrket posisjon, og økt medlemstilfredshet og digitaliseringskraft.