Digital innovation - legeplads for eliten eller for alle?

Fredrik Roppestad


Hvad er digital innovation?

Steve Jobs. Selvkørende biler. Generativ AI. Silicon Valley. Dette er udtryk, som vi let forbinder med digital innovation. Men tro ikke et sekund, at begrebet kun involverer kultfigurer og futuristisk kommunikation. Digital innovation favner meget bredere, og her skal vi forsøge at vise dig, hvorfor dette - i højeste grad - også angår dig.

Digital innovation er processen, hvor man bruger digital teknologi for at skabe eller forbedre varer, ydelser eller processer. Dette kan indebære alt fra digital serviceudvikling, til at forbedre eksisterende forretningsprocesser gennem digitale løsninger.

Det handler om evnen til at udnytte de sidste teknologiske fremskridt for at løse problemer eller imødekomme behov på nye og mere effektive måder. Dette kan inkludere brug af big data, kunstig intelligens, blockchain, Internet of Things (IoT), automatisering, og meget mere.

Læs mere om transformation med kunstig intelligens

En vigtig del af digital innovation er dens iterative natur. I modsætning til traditionel produktudvikling, hvor et produkt bliver udviklet og derefter lanceret, fokuserer digital innovation på kontinuerlig udvikling og forbedring. Dette indebærer ofte hurtige udviklingscykler, test, læring fra tilbagemeldinger, og gentagne forbedringer. Denne tilnærmelse er specielt egnet i en digital verden, hvor brugerpreferencer og teknologiske muligheder hurtigt ændres.

Digital innovation er også stærkt knyttet til konceptet brugercentreret design. Dette handler om at brugernes behov og erfaringer styrer udviklingsprocessen. Ved at forstå og prioritere brugernes behov, kan din virksomhed skabe løsninger, som ikke bare er teknologisk avancerede, men som også tilfører reel værdi og forbedring til folks hverdag og arbejde.

Digital innovation er en magtfuld driver for forretningsvækst, effektivitet og brugertilfredshed. Det er en approach, som hjælper jer med at holde trit med digitalisering. At udnytte de seneste teknologiske fremskridt hele vejen igennem, for at skabe merværdi for jer selv og jeres kunder.

Hvorfor er digital innovation vigtig?

Digital innovation er meget vigtig for virksomhederne af flere årsager:

1. Forbliv relevante: De virksomheder, som ikke følger med eller tager fremvoksende teknologiske standarder til sig, løber den risiko, at blive irrelevante. Et eksempel på dette er Blockbuster, som mislykkedes med at tjene penge på videostreaming og konkurrere med Netflix, hvilket mange mener, var årsagen til firmaets lukning.

2. Konkurrencefordele: Virksomheder, som fremmer digital innovation kan skille sig ud fra konkurrenterne.

3. Forbedrede forretningsprocesser: Ved at gå nye teknologiske veje, kan virksomheder forbedre deres forretningsprocesser, workflow og operationel effektivitet, og dermed reducere ressourcer og tid.

4. Forbedret kundetilfredshed: Brug af nye teknologier som AI-drevne chatbots kan forbedre den generelle kundeoplevelse.

5. Forbedret datakapacitet: Ved at tage nye teknologier for databehandling til sig, kan virksomheder forbedre hastigheden på databehandling.

6. Kontinuerlig forbedring: Digital innovation er en kontinuerlig proces, som fremmer fleksibilitet i optagelsen af nye teknologier. Selv efter at have optaget ny teknologi, bør en virksomhed fortsætte med at lede efter andre områder, hvor de kan finde digital innovation.

Disse punkter understreger betydningen af digital innovation i dagens hurtigt skiftende teknologiske landskab. Virksomheder, som aktivt engagerer sig i digital innovation, kan sikre relevans, effektivitet og konkurrenceevne.

Hvad er forskellen på digital innovation og digital transformation?

Forskellen på digital innovation og digital transformasjon er både væsentlig og nyanceret. Digital transformation handler om at bruge teknologi for fundamentalt at ændre den måde en virksomhed opererer på. Dette kan involvere en omfattende opgradering af processer, tilegnelse af nye teknologier og en ændring i virksomhedskulturen. Fokuset her er at forbedre en virksomheds effektivitet og smidighed.

Digital innovation, derimod, drejer sig om kontinuerligt at skabe nye og forbedrede digitale produkter, services og forretningsmodeller. Dette indebærer, at man udforsker nye måder at løse problemer på og skabe værdi gennem teknologi. Fokus for digital innovation ligger i at udvikle nye løsninger og skabe nye indtægtskilder.

Helt enkelt kan forskellene opsummeres således: Digital transformation = ændring af virksomhed. Digital innovation = produktudvikling.

For en virksomhed, som har brug for at forbedre sine operationer og bedre kunne imødekomme kundernes behov, bør digital transformation have førsteprioritet. Dette kan inkludere forenkling af processer, forbedring af kundeoplevelser eller udnyttelse af nye teknologier for at forbedre effektiviteten. For en virksomhed, som ønsker at udforske nye og kreative måder at bruge digitale teknologier på, for at skabe nye produkter, services eller forretningsmodeller, bør digital innovation være en prioritet. Dette kan indebære eksperimentering med nye teknologier, udforskning af nye markeder eller udvikling af helt nye produkter og services.

Fem trin frem mod en vellykket digital omstilling

I mange tilfælde vil en virksomhed ønske at fokusere på både digital transformation og digital innovation. For eksempel kan et selskab bruge digital transformation til at forbedre sin måde at arbejde på. Derefter kan de bruge digital innovation til at udforske nye og kreative måder at bruge disse forbedrede operationer på. Dette kan føre til nye produkter og services.

Til syvende og sidst vil prioriteringen mellem digital transformation og digital innovation afhænge af din virksomheds specifikke mål og udfordringer. Nogle gange kan det være nyttigt at prioritere begge, men dette afhænger af deres nuværende behov og omstændigheder.

Hvordan bør en strategi for digital innovation lægges ud live?

I en stadig mere digitaliseret verden er det essentielt for virksomheder at udvikle og implementere en effektiv strategi for digital innovation. Dette er ikke bare vigtigt for at holde trit med teknologiske ændringer og markedsudviklingen, men også for at skabe nye muligheder for vækst og forbedring. En velovervejet digital innovationsstrategi kan være afgørende for dit firmas tilpasningsevne, så I kan konkurrere og trives i det digitale landskab. Nedenfor følger fem nøglekomponenter, som enhver strategi for digital innovation bør have for at sikre succes:

1. Definer kilderne til innovation

Dette trin indebærer en nøje vurdering af,hvad virksomheden ønsker at opnå gennem digital innovation. Det kan inkludere forbedring af interne processer, forbedre kundeoplevelsen, eller identificere og udnytte unikke aspekter som adskiller virksomheden fra konkurrenterne. Det er vigtigt at have klare mål og forståelse for, hvad det er, der definerer virksomhedens digitale innovationsagenda.

2. Engagér de rigtige personer

En vellykket strategi kræver involvering af seniorledere, inklusive dedikerede roller som en chef for innovation eller innovationsstyring. Disse individer spiller en nøglerolle med at drive og støtte innovationsinitiativerne. Samtidig er det vigtigt at involvere IT-teamet og andre relevante medarbejdere for at sikre, at de nye teknologier integreres effektivt i virksomheden. I nogle tilfælde kan det også være hensigtsmæssigt at outsource bestemte opgaver til ekstern ekspertise.

3. Udvikle en virksomhedskultur, som støtter digital innovation

At tage ny teknologi til sig kan ofte være en udfordring. Derfor er det essentielt at udvikle en virksomhedskultur, som ikke bare er åben for, men også støtter en digital innovation. Dette indebærer at forberede ansatte på at tage nye værktøjer og processer i brug, samt at skabe en kultur, hvor ændring og innovation bliver positivt modtaget.

4. Vælg rigtig teknologi

Det er vigtigt at vælge teknologier, som ikke bare adresserer de nuværende behov, men som også er skalerbare og kan tilpasses fremtidige krav. Virksomheden skal sørge for, at de valgte teknologier kan implementeres og bruges effektivt af alle ansatte. Forkert valg af teknologi kan medføre unødvendig tidsforbrug på oprydning, opfølgning og omkostninger.

5. Hold processen i gang

Digital innovation er ikke en engangsproces, men en kontinuerlig rejse. Virksomheder skal være imødekommende overfor nye ideer og teknologier, og kontinuerligt vurdere og justere sine indsatser, og være forberedt på at tilpasse sig i et hurtigt skiftende teknologisk landskab. Dette indebærer et vedvarende fokus på at evaluere og forbedre innovationsstrategier.

Hvordan kan du som IT-leder skabe digital innovation?

For at skabe digital innovation effektivt som IT-leder, bør du fokusere på følgende områder:

1. Forstå forretningsbehov

IT-ledere skal have en dyb forståelse for virksomhedens behov og mål. Dette kræver et tæt samarbejde med den øvrige topledelse for at sikre, at teknologiske løsninger svarer til og støtter op om virksomhedens strategier. Denne forståelse er afgørende for at skabe nye og konkurrencedygtige produkter og services.

2. Kommunikation og forretningsfokus

IT-ledernes rolle har udviklet sig fra primært at fokusere på omkostningsbesparelser til at være fortalere for innovation og stigende indtægt, på en måde som alle forstår. IT-ledere skal identificere forretningsudfordringer og kommunikere teknologiske løsninger på en måde, som alle forstår. Dette kræver stærke kommunikationsevner, særligt for at formidle komplekse teknologiske koncepter til eksterne interessenter​​.

3. Forandringsledelse som superkraft

Et teknologiprojekts succes afhænger i høj grad af de mennesker, der er involveret. Det er derfor vigtigt, at IT-ledere udvikler deres “soft skills”, som empati og evnen til at engagere andre i nye arbejdsmetoder. At skabe emotionelt engagement og buy-in blandt team medlemmerne, kan forebygge mislykkede projekter og forhindre konflikter som følge af ændring.

4. Skab en kultur for smidighed

Innovation kræver et støttende miljø. IT-ledere skal derfor arbejde på at skabe en virksomhedskultur, som fremmer eksperimentering og smidighed. Dette kan nogle gange indebære en radikal ændring fra de etablerede normer. En kultur, som tillader fejl og at man lærer af sine fejl, er helt nødvendigt, for at IT-afdelingen skal kunne drive innovation​​.

5. Fokuser på skalerbarhed og strukturkapital

IT-ledere bør fokusere på teknologiske initiativer, som kan skaleres, standardiseres og gentages for at støtte kernevirksomheden. Dette omfatter at bygge løsninger, som kan optimeres og bruges på tværs af forskellige markeder og kanaler. En sådan approach fører til mere effektive processer og en større integrering af teknologi i virksomhedens økosystem​​.

Ved at fokusere på disse områder, kan IT-ledere effektivt udføre digital innovation og bidrage betydeligt til virksomhedens succes og vækst.

Skab en datadrevet og åben kultur

Opsummeret: Digital innovation er ikke for nogle få, det angår alle

I denne artikel har vi undersøgt, hvorfor digital innovation er afgørende for enhver virksomhed, uafhængig af størrelse eller sektor. Vi har set, at det omhandler kontinuerlig forbedring gennem teknologi, fra at udnytte «big data» og AI til at fremme brugercentreret design.

Det er ingen tvivl om, at succesen i morgendagens forretningslandskab er afhængig af virksomhedens evne til at tilpasse sig, innovere og integrere digital teknologi i alle aspekter af virksomheden.

Derfor er digital innovation ikke bare for de få udvalgte, men en nødvendighed for alle, der ønsker at forblive relevante og konkurrencedygtige i et stadig skiftende teknologisk klima.

Udforsk vores hjemmeside eller tag kontakt med vores dygtige rådgivere!