Fem trin frem mod en vellykket digital omstilling

Fredrik Roppestad

Hvad er egentlig digital omstilling?

Digital omstilling er mere end blot at implementere ny teknologi – det er en helhedsmæssig tilgang til hvordan din virksomhed opererer og skaber værdi. Her skal vi se på de afgørende trin, der kræves for en vellykket digital forandring og hvordan din virksomhed kan navigere i denne vanskelige, men vigtige rejse. Men først:

Digital omstilling er processen, hvor virksomheder integrerer datateknologi i alle afdelinger af virksomheden, for at styrke koblingen mellem slutbrugerne og styrke konkurrenceevnen. 

Succes indenfor digital omstilling afhænger af både kulturel og teknologisk tilgang. Hovedformålet med dette er, at du skal kunne skabe en smidig virksomhed. Dette er vigtigt for at kunne håndtere hyppige forandringer og udnytte nye teknologier til fordel for din virksomhed. Men hvordan fører vi dette ud i praksis?  

Digital transformation; byg bro mellem dagens og ønsket situation

Trin 1: Strategisk planlægning

 • Forankring i ledelsen: For at en digital omstilling skal lykkes, skal den have solid støtte og engagement fra topledelsen. Ledelsen spiller en vigtig rolle med at styre forandringen og sikre, at hele virksomheden er med om bord. Topledelsen skal ikke bare forstå værdien af digitalisering, men også aktivt fremme og støtte de digitale initiativer. Dette kan indbefatte at sikre den nødvendige finansiering, ressourcer og at være rollemodeller i forhold til at bruge nye digitale løsninger. Det er også vigtigt at ledelsen kommunikerer tydeligt omkring vision og mål for den digitale omstilling til hele virksomheden. Det hjælper til med at skabe en fælles forståelse og engagement på tværs af alle niveauer i virksomheden.
 • Vision og målsætning: En vellykket digital omstilling begynder med en klar og veldefineret vision. Dette kræver, at virksomheden stiller sig selv nogle kritiske spørgsmål: Hvad er de overordnede mål, vi ønsker at opnå gennem digitalisering? Hvordan vil digital omstilling bidrage til at fremme vor virksomheds langsigtede mål? Det er vigtigt at definere mål, som er specifikke, målbare, relevante og tidsbegrænsede (på engelsk akronymet SMART). For eksempel, hvis målet er at forbedre kundetilfredsheden, hvordan kan digitale løsninger så bidrage hertil? Hvilke digitale værktøjer eller platforme vil være mest effektive, og hvordan skal succesen måles? Key Performance Indicators (KPI’er) spiller også en afgørende rolle i dette. De bør være nøje udvalgt for at afspejle de specifikke mål for den digitale forandring, som skal finde sted. KPI’er kan være stigning i digitalt salg, forbedring i kundetilfredshedsscore, reduktion af driftsomkostninger gennem automatisering, eller øget digitalt engagement blandt de ansatte.

Trin 2: Dataindsamling og analyse som grundlag for beslutninger

 • Dataindsamling: Succesen for digital omstilling afhænger meget af kvaliteten på de data, der indsamles. For at kunne tage solide, datadrevne beslutninger, er det afgørende at etablere en gennemtænkt infrastruktur og dataindsamling. Dette indebærer at indsamle relevante data fra både interne og eksterne kilder. Interne data kan omfatte information fra egne systemer, som for eksempel salgsdata, kundeservicedata og operationelle data. Eksterne data kan inkludere markedsanalyser, branche tendenser og kundebeskrivelser. Det er også vigtigt at vurdere lovgivningen blandt dataindsamling, med særlig tanke på GDPR. Det er vigtigt at sikre at dataindsamlingen er i overensstemmelse med gældende lov og etiske normer.
 • Avanceret analyse: Når data er indsamlet, skal værdifuld viden trækkes ud ved hjælp af avancerede analysemetoder. Moderne analyseværktøj kan bearbejde store mængder data hurtigere og mere effektivt end traditionelle metoder. Teknikker som maskinlæring og kunstig intelligens (AI) er specielt nyttige her, da de kan identificere mønstre og sammenhænge, som ikke er umiddelbart åbenlyse for menneskelige analytikere. Disse teknologier kan bruges til at forudse tendenser, som for eksempel ændringer i kundeadfærd eller markedssvingninger. De kan også hjælpe virksomheder med at optimere interne processer ved at forbedre logistikken eller øge effektiviteten i produktionen.

Trin 3: Implementering af rigtige teknologier

1. Valg af teknologi:

Det første trin i implementeringsprocessen er at identificere, hvilke teknologier, som er mest relevante for din virksomheds specifikke behov. Dette indebærer en grundig vurdering af forskellige teknologiske løsninger og hvordan de kan bidrage til at opnå dine forretningsmål. For eksempel:

  • Kunstig intelligens (AI): AI kan anvendes til at automatisere rutineopgaver, forbedre beslutningsprocesser, og tilbyde personligt tilpassede kundeoplevelser. Dette kan omfatte alt fra chatbots til avanceret analyseværktøj.
  • Internet of Things (IoT): IoT-enheder kan bruges til at indsamle værdifulde data fra forskellige kilder, som sensorer og elektroniske enheder. Dette kan give indsigt i kundeadfærd, operationel effektivitet og til og med muliggøre nye forretningsmodeller.
  • Cloud-services: cloud-baserede services giver dig fleksibilitet og skalerbarhed. Disse kan hjælpe din virksomhed med at håndtere store mængder data, større grad af fjernarbejde og reducere omkostninger tilknyttet IT-infrastruktur.
Læs om, hvordan omstille virksomheden gennem smart brug af data og kunstig intelligens

2. Iterativ implementering:

I stedet for at gennemføre en række store og omkostningskrævende teknologiopdateringer på samme tid, anbefales en iterativ tilgang. Dette indebærer:

 • Trinvis introduktion: Implementer nye teknologier skridt for skridt. Dette kan betyde at starte med pilotprojekter eller at indføre en ny teknologi i én afdeling først. På denne måde kan du indsamle erfaringer og justere strategien undervejs.
 • Testning og tilpasning: Hvert trin bør evalueres nøje for at sikre at teknologien fungerer som forventet og leverer de ønskede resultater. Lær af tilbagemeldinger fra dine brugere og vær klar til at foretage nødvendige justeringer.
 • Lærings- og udviklingsproces: Se på implementeringen som en kontinuerlig læringsproces. Det er vigtigt at holde sig opdateret på nye teknologiske tendenser og innovationer, og være villig til at tilpasse og opdatere teknologistrategien efter behov.

Med denne tilgang kan din virksomhed effektivt integrere nye teknologier, reducere risici og øge chancerne for en vellykket digital omstilling.

Trin 4: Kultur omstilling

Digital omstilling handler om mere end blot implementering af ny teknologi; det kræver et kulturskifte i hele virksomheden. Dette indebærer at udvikle en kultur som ikke bare accepterer forandring, men også omfavner den med entusiasme. For at realisere dette, skal ledere og ansatte forstå vigtigheden af at være fleksible, være åbne overfor ny læring og være villige til at eksperimentere med nye tilgange.

En vigtig del af denne omstilling er at fremme en atmosfære af kreativitet og nysgerrighed. Det betyder at opmuntre medarbejderne til at tænke ud af boksen, undersøge nye ideer og løsninger og ikke være bange for at begå fejl. Fejl og mislykkede eksperimenter skal ses som en del af læringsprocessen og være kilde til værdifuld forståelse.

Oplæring og kompetenceudvikling

Med introduktionen af nye digitale værktøjer og teknologier, bliver der behov for at sikre, at alle ansatte har de nødvendige færdigheder til at udnytte disse effektivt. Dette betyder, at din virksomhed skal investere i oplæring og kompetenceudvikling.

Oplæringsprogrammer bør være skræddersyede til at imødekomme de specifikke behov, som forskellige grupper i virksomheden har. Dette kan inkludere teknisk oplæring for IT-medarbejderne, samt generelle digitale kurser for de øvrige ansatte. Det er også vigtigt, at man opmuntrer til kontinuerlig læring og egenudvikling blandt medarbejderne, så de kan holde trit med den hurtige teknologiske udvikling.

For at sikre, at denne kultur- og kompetencetransformation er effektiv, er det vigtigt at ledelsen går forrest som et godt eksempel. Lederne bør aktivt deltage i uddannelsesprogrammer og vise nysgerrighed for oplæring og tilpasning. Dette vil ikke bare øge deres egne kompetencer, men også inspirere og motivere de ansatte til at følge efter.

Ved at tage hensyn til disse kulturelle og kompetencemæssige aspekter, kan virksomheden bedre positionere sig for at lykkes med den digitale omstilling.

Trin 5: Sikkerhed og privatliv - afgørende i digital omstilling

I en tid, hvor digitale trusler stadig udvikler sig, er det afgørende for enhver virksomhed at prioritere sikkerhed i alle led. En stærk sikkerhedskultur er ikke bare «nice to have», men er afgørende for at beskytte både virksomheden og dens interessenter.

Sikkerhedskultur:

Opbyg en organisatorisk kultur, som sætter sikkerhed først: Det er essensielt at rigge en kultur i din virksomhed, hvor sikkerhed er første prioritet. Dette indebærer at udvikle en grundlæggende forståelse og respekt for sikkerhedsprotokoller blandt alle ansatte, ikke bare IT-teamet. For at lykkes med dette, bør du:

 • Gennemføre regelmæssig oplæring: Hold regelmæssige oplærings sessions for at vedligeholde de ansattes kendskab til de nyeste trusler og sikkerhedspraksis knyttet hertil. Dette bør inkludere oplæring i grundlæggende cyber-sikkerhed, genkendelse af forsøg på phishing, og sikker brug af både interne og eksterne digitalte værktøjer.
 • Fremme en kultur af bevidsthed omkring sikkerhed: Man skal opmuntre de ansatte til at tænke på sikkerhed i enhver handling de udfører. Dette kan inkludere en simpel adfærd som at låse pc’er når de forlader skrivebordet, bruge stærke passwords, og være skeptiske overfor ukendte e-mails eller links.
 • Etabler en åben rapporteringskultur: De ansatte bør føle sig trygge ved at rapportere eventuelle sikkerhedstrusler. Opret klare retningslinjer og systemer for hvordan og hvornår man skal rapportere mistænkelig aktivitet og sikre, at der ikke er nogle negative konsekvenser for dem, som indrapporterer.

GDPR og etik:

Varetag GDPR i forhold til dine kunder i en tid med øget dataindsamling og analyse:

 • Vær konsekvent i forhold til GDPR: Sørg for at din virksomhed følger de gældende regler omkring GDPR i Europa. Dette indebærer at have en klar og tydelig kommunikation omkring hvilke data, der indsamles og hvordan de bliver brugt og hvem de deles med. Se hvor langt indenfor grænsen du befinder dig – dette vil give udbytte på langt sigt.
 • Implementer etik i datahåndteringen: Udarbejd etiske retningslinjer for håndtering af data. Dette betyder at respektere kundernes privatliv og ikke udnytte data på måder, som kan anses for uetiske eller invaderende. For eksempel bør man undgå overdreven sporing af brugeradfærd eller brug af data til at manipulere markedsføringsteknikker.
 • Oprethold tillid gennem transparens: Vær åben omkring dine metoder for dataindsamling og -brug. Dine kunder skal kunne forstå og have kontrol over deres egne data. Tilbyd enkel adgang til privatlivsindstillinger og giv klare alternativer for brugere for at kunne trække deres samtykke tilbage.
 • Kontinuerlig overvågning og evaluering: Sikkerhed og privatliv er ikke noget du udfører én gang, men det er en kontinuerlig proces. Implementer systemer for løbende overvågning af sikkerhedstrusler, og udfør regelmæssig revision af privatlivsspraksis. Dette vil sikre, at din virksomhed hurtigt kan tilpasse sig nye trusler og ændringer i lovgivningen.

Ved at integrere disse principper dybt i virksomhedens digitale transformationsproces, sikrer du ikke bare beskyttelse mod cyber-trusler og datalækage, men opbygger også en stærk tillid hos kunderne og opretholder virksomhedens omdømme.

Opsummeret: Hvordan lægger man grundlaget for en vellykket digital omstilling

Digital omstilling er en rejse, som kan definere, hvordan din virksomhed drives. Ved at planlægge grundigt, investere i rigtig teknologi, dyrke en digital kultur og varetage sikkerheden og GDPR, kan du lægge grundlaget for en vellykket digital omstilling, som vil bære frugt mange år fremover.

Som vi har set, er nøglen til succes i digital omstilling at have en helhedsmæssig tilgang. Det er vigtigt ikke bare at fokusere på teknologien, men også på de mennesker og processer, som er involveret.

Ved kontinuerligt at tilpasse sig nye tendenser, lytte til tilbagemeldinger fra ansatte og kunder, og holde sig opdateret på ændringer i markedet, kan din virksomhed ikke bare overleve men også blomstre i det digitale landskab.

Og husk, digital omstilling er en udviklingsproces, som kræver engagement og udholdenhed, men belønningen er en mere effektiv, responsiv og konkurrencedygtig virksomhed.

Tag kontakt med vore rådgivere for en uforpligtende snak.