Fremtidens arbeidskultur

Frigjøres potensialet i ansattkraften?

Den raske teknologiske utviklingen har ført til en bemerkelsesverdig transformasjon i måten vi arbeider på. Spesielt innen kommunikasjon har vi sett en stille revolusjon som har åpnet dørene for økt produktivitet og samarbeid. Men i den stadig mer digitaliserte virkeligheten, henger alle med?


Med plattformer som Microsoft Teams, Slack og Google Workspaces har kommunikasjon og samarbeid fått en kraftig verktøystøtte gjennom teknologi. Der samtaler tidligere var fanget i e-postdialoger og filområder, har transparente arbeidsarenaer blitt skapt. Her fremmes kreativt samarbeid, idemyldring og tverrfaglig samspill. Likevel er det et spørsmål som må tas stilling til: Er alle i virksomheten en del av reisen?

Svaret er trolig nei. Vellykket transparent kommunikasjon er avhengig av en fin balanse mellom flere nøkkelkomponenter. Essensen ligger i å bygge på gjensidig tillit i arbeidsmiljøet, der følgende elementer spiller en avgjørende rolle:

Nøkkelkomponenter

Psykologisk trygghet

For at transparente arbeidsmetoder skal lykkes, er det avgjørende at de ansatte føler seg psykologisk trygge i hverdagen. Ledere må gå foran som eksempler ved å vise viljen til å dele, og skape et miljø der feil anses som læringsmuligheter. En arbeidsplass preget av gjennomsiktighet krever modige ledere, som er villige til å vise både sine styrker og svakheter. Selv om teknologien er på plass, er det avgjørende at virksomheten rigges for endringene.
Lær mer om betydningen av riktig rådgivning for suksess

Balansen på arbeidsplassen

Kortsiktig økt produktivitet oppnås med mer måling og målstyring. Økt produktivitet over tid oppnås ved å balansere mål, mestring og gode ansattopplevelser.

Gjennom Viva-suiten tar Microsoft aktive steg innen området. Det er lenge siden Microsoft begynte å samarbeide med ledende forskningsinstitusjoner som studerer digitale arbeidsprosesser og digital støtte på arbeidsplassen (HRH). Microsofts skyplattformer har samlet milliarder av datapunkter om hvordan løsninger faktisk blir benyttet. Hensikten er å bruke innsikten til å øke produktiviteten, både på individ- og organisasjonsnivå.

Strategisk samarbeid

I Evidi samarbeider strategirådgivere, løsningsarkitekter og endringsledere i et tett team. Målet er å bistå våre kunder med å skape en attraktiv arbeidsplass og bidra til at deres ansatte ikke bare trives, men også oppnår en positiv utvikling. Evidi implementerer skreddersydde rammeverk for optimal utnyttelse av Microsoft 365 med Teams og Viva. Våre Prosci-sertifiserte endringsledere følger opp prosessen før, under og etter de tekniske leveransene for å sikre en vellykket overgang.
Les mer om verdien av en moderne samhandlingsløsning

Forutsetninger for suksess

Virksomhetene som lykkes, evner å fjerne friksjon og hinder for effektivitet og samhandling på tvers. Suksessoppskriften ligger i effektive interne prosesser og en forretningsmodell som støttes av ny teknologi. Med god opplæring og brukeradopsjon, frigjøres ressurser til verdiskapende initiativer. Dette øker motivasjonen hos ansatte, samtidig som konkurranseevnen opprettholdes og lønnsomheten øker.

Lær hvordan du henter ut det fulle potensialet i teknologiinvesteringene

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.