Bliv bedre til at få værdi ud af teknologi!

Leiv Thomas Sandnes, CTO

I en verden, som fremover drives af teknologiske muligheder, er det ofte krævende for virksomhedsledere at få det fulde potentiale ud af teknologi-investeringerne. Hvilke forudsætninger skal være på plads for at lykkes med at udnytte teknologien, så det giver værdi for både ansatte og virksomheden?

Globalisering og digitalisering skyder frem i et højere tempo end nogensinde. Dette skaber utrolige muligheder, og irriterende udfordringer - for udnytter virksomheden nu også sit teknologiske potentiale? En række rådgivningsmiljøer fælder en hård dom over virksomhedernes evne til at gennemføre gode digitale ændringsprojekter. Meget få har forandringsprojekter. Meget få har tilstrækkeligt gode data til at bevise afkastet af de investeringer, der foretages.

Teknologi som engagerer, bidrager til vækst

Evnen til at engagere sig og skabe de gode oplevelser er vigtige kriterier for at lykkes. Dette gælder både hos kunder, ansatte, leverandører, indbyggere eller medlemmer. Kendskab, og en hollistisk digital infrastruktur, styrker virksomhedens evne til at lykkes på sin forandringsrejse. Denne rejse skal afspejles i hele virksomheden og dens kultur, helt ud til brandets visuelle identitet og kommunikation.

- Konkurrencen på dagligvaremarkedet er hård. At arbejde som et integreret team, med en robust tjenesteplatform, gør REMA 1000 i stand til at vende sig hurtigt og komme op med nye tjenester og løsninger – og udvikle sig kontinuerligt.

REMA 1000

De fleste virksomheder har investeret i en eller flere løsninger for effektiv kommunikation og informationsdeling. Det forventes, at systemerne vi bruger til dagligt, snakker sammen. Realiteten for mange er, at store mængder af ressourcer forsvinder i ineffektive processer og systemer. Ansatte forholder sig til forskellige systemer og værktøj, og har ikke adgang til samme information, med de konsekvenser dette medfører. For at dette skal fungere upåklageligt, kræves et antal integrationer.

De virksomheder, som lykkes, er dem, der evner at fjerne friktion og forhindringer for effektivitet og samarbejde på tværs. Opskriften på succes ligger i de effektive processer internt og en forretningsmodel, som lader sig støtte af ny teknologi. Med god oplæring og bruger adoption, vil man opleve, at der frigøres ressourcer til værdiskabende initiativer. Dette øger motivationen hos de ansatte samtidig med at konkurrenceevnen opretholdes og lønsomheden øges.


Læs om REMA 1000’s digitaliseringsarbejde

De fleste virksomheder har investeret i en eller flere løsninger for effektiv kommunikation og informationsdeling. Det forventes, at systemerne vi bruger til dagligt, snakker sammen. Realiteten for mange er, at store mængder af ressourcer forsvinder i ineffektive processer og systemer. Ansatte forholder sig til forskellige systemer og værktøj, og har ikke adgang til samme information, med de konsekvenser dette medfører. For at dette skal fungere upåklageligt, kræves et antal integrationer.

De virksomheder, som lykkes, er dem, der evner at fjerne friktion og forhindringer for effektivitet og samarbejde på tværs. Opskriften på succes ligger i de effektive processer internt og en forretningsmodel, som lader sig støtte af ny teknologi. Med god oplæring og bruger adoption, vil man opleve, at der frigøres ressourcer til værdiskabende initiativer. Dette øger motivationen hos de ansatte samtidig med at konkurrenceevnen opretholdes og lønsomheden øges.

En datadrevet og åben kultur gør indsigt tilgængelig

Mængden af data er stigende, og den ændres og øges i takt med at ny teknologi introduceres i virksomheden. Dette gør, at indsigten man har fået indtil nu, ikke er tilstrækkelig for at kunne tage de rigtige beslutninger. De fleste virksomheder formår at lave rapporter i Power BI. Udfordringen ligger i at vide, hvor man finder korrekt data, og hvordan man kan gøre disse tilgængelig for dem, som har brug for disse på en sikker og brugervenlig måde.

I en datadrevet og åben kultur, som kombinerer tilgængelig indsigt med kunstig intelligens, sensorer og automatisering, opstår der store muligheder for at skabe en datadrevet organisation. Indsigten gøres tilgængelig for alle og i de værktøjer de bruger, til enhver tid. Og med indsigt kommer automatisering, innovation, bedre oplevelser – og bedre beslutninger.


Lær om hvorfor sammenhængen mellem mennesker, forretningsprocesser og teknologi er afgørende for at være klædt på til fremtiden.

Bliv i stand til at løse opgaven –tænk ud af boksen!

Virksomheder, som investerer i nye digitale platforme, sidder ofte med et uforløst potentiale, fordi de ikke får tilstrækkelig værdi af deres investeringer. Traditionelt har for eksempel samarbejdsløsninger handlet om at give ansatte en mere fleksibel arbejdsdag i form af tid og sted. Flere får øjnene op for, hvordan en moderne samarbejdsløsning kan støtte andre dele af virksomheden, udover de “klassiske” bruger-scenarier. Det handler om at blive i stand til at løse opgaver – på tværs af virksomheden – nyskabende, sikkert og omkostningseffektivt.

Virksomheder, som lykkes med at gribe mulighederne, investerer tidligt i kompetencer, og genkendes ved et godt holdspil internt og med samarbejdspartnere. Det hjælper virksomheden med at forstå sine forretningsbehov, løse komplekse udfordringer og udarbejde et skræddersyet løsningsforslag for hvordan man griber mulighederne. Involvering og grundige processer er essentielt for at få potentialet. Og ofte handler det om at udnytte de investeringer, man allerede har foretaget. Med tilgang af de rigtige kompetencer formår man at udvikle en solid digital platform, som integrerer de forskellige digitale funktioner på en fælles platform. Med fokus på brugeradoption og forandringsledelse, gøres organisationen i stand til at udnytte funktionaliteten optimalt.


Lær mere om, hvilken kraft, der ligger i teknologien, og hvordan den kan hentes.

Forstår forretningsprocesser og giver data værdi

En fagperson og specialist’s hverdag handler om at forbedre processer ved at udnytte teknologien på en smart måde. Men problemer løses ikke af sig selv. Man skal lytte til processen, se detaljerne og læse mellem linierne. Dette skal sættes i system, så man på en enkel måde kan se, hvad der skal løses. At mestre både bredden og dybden er helt uvæsentligt for at få et potentiale, ved at opbygge en hollistisk platform for kundens behov. Det indebærer også ændringer i forretningsmodel og hvordan organisationen opererer internt og eksternt på kort og lang sigt.

Den digitale tjenesteplatform fungerer som byggeklodser, således at det bliver enklere og hurtigere at bygge, teste og ændre. Kun kreativiteten sætter grænser for hvad der skal skabes. Hvilke byggeklodser, der bruges, og hvordan de sættes sammen, afhænger af virksomhedernes behov. Dette skaber utrolige muligheder, som gør det enklere for en virksomhed at realisere sit teknologiske potentiale.

Men når alt kommer til alt, så er det mennesker, som er og bliver den vigtigste ressource i enhver virksomhed. Virksomhedens evne og kapacitet til at benytte sig af teknologi og data skal størres af kultur og nye måder at arbejde på. Så skal resultaterne nok komme.

Førende ekspertise på hurtig digital udvikling

Evidi skal være bedst til at få kunder til at lykkes med deres digitale udvikling. Vi hos Evidi er overbevist om, at de bedste løsninger opstår i skæringspunktet mellem godt samarbejde, rigtige kompetencer og smart brug af teknologi. Styrken ligger i helheden. Den ligger i at kunne interagere og kommunikere på en sikker måde, om at have effektive arbejdsprocesser på tværs af virksomheden og om at give fleksibilitet for alle i hverdagen.

Med vore kompetencer og teknologiplatform gør vi det muligt for vore kunder kontinuerligt at videreudvikle deres virksomheder og løse deres opgaver – nyskabende, sikkert og omkostningseffektivt.

Hvis du har spørgsmål om et produkt, du allerede bruger, kan du kontakte supporten her.