Udskiftning af ERP-system – sådan går du frem

Caroline Skuland

Når tiden er inde til at udskifte et ERP-system, er det ofte udtryk for et vendepunkt i virksomheden. Dette øjeblik medfører en anerkendelse af vækst, udvikling og fremtidssikret approach.  At vælge at modernisere et ERP-system er ikke bare et teknologisk valg, men et strategisk skridt henimod at optimere virksomhedens samlede kapacitet og effektivitet. Det handler om at ruste virksomheden til morgendagens udfordringer og samtidig sikre en smidig og effektiv hverdag.

Med udgangspunkt i dette, er det essentielt at forstå, hvordan udskiftning af ERP-systemet kan gøres så enkelt og smertefrit som muligt. En godt gennemført udskiftning kan forvandle virksomhedens drift, øge konkurrenceevnen og åbne op for nye muligheder i en stadig mere digitaliseret økonomi.


ERP-systemets betydning og muligheder - en kort introduktion

At skifte til et nyt ERP-system, når det gøres med indsigt og strategi, kan åbne op for betydelige forbedringer i effektivitet og forretningsdrift. Her er nogle af fordelene ved en udskiftning:

Effektivisering af forretningsprocesser

Moderne ERP-systemer tilbyder automatisering af flere arbejdsopgaver. Dette kan være alt fra fakturabehandling til lagerstyring, hvilket sparer tid og reducerer menneskelige fejl. Det er vigtigt at involvere de ansatte i denne proces, da de er de bedste til at identificere behov og muligheder for effektivisering.

Lid Jarnindustri opplevde økt effektivitet med nytt ERP-system

Bedre datahåndtering og informationsflow

Et centralt aspekt ved nye ERP-systemer er forbedret datahåndtering og informationsflow. Dette betyder hurtigere adgang til vigtig information, og det anbefales at analysere nuværende og fremtidige behov for at sikre, at systemet støtter disse behov.

Integrering med moderne teknologi

Det er vigtigt at vælge et cloud-baseret ERP-system, som er fleksibelt og let at skalere. Dette giver virksomheden mulighed for at vokse og tilpasse sig uden at være bekymret for teknologiske begrænsninger.

Tilpasset skalerbarhed

Et ERP-systems skalerbarhed er afgørende for at kunne håndtere både nuværende og fremtidige forretningsbehov. Et system, som kan tilpasse sig virksomhedens vækst og ændrede krav, er nøglen til langsigtet succes.

Forenklet rapportering og compliance

Effektive ERP-systemer forenkler processen med rapportering og overholdelse af forskrifter. Dette er vigtigt, for at holde trit med branchespecifikke standarder og lovmæssige krav.

Udskiftning til et nyt ERP-system kan være en investering i effektivisering, datadrevet beslutningsgrundlag, og operationel fleksibilitet. Dette valg bør derfor være en del af en større strategisk beslutning, som berører hele virksomheden.

Læs om rådgivning til virksomhedens digitale transformation

Valg af det rigtige ERP-system - sådan går du frem

Når I skal udskifte ERP-system, er det afgørende at vælge en løsning, som imødekommer både jeres nuværende og fremtidige behov. Her er en grundig gennemgang af processen, skridt for skridt:

Forståelse for Behov og Fremtidige Krav

 • Kortlægge behov: For at vælge et passende ERP-system, bør man starte med en grundig analyse af virksomhedens nuværende og fremtidige behov. Dette inkluderer en vurdering af forretningsprocesser, størrelse, og branchespecifikke krav.
 • Teknologiske vurderinger: Tag hensyn til teknologiske aspekter som automatisering, integration med eksisterende systemer, og potentialet for fremtidige teknologiske udviklinger. Moderne ERP-systemer tilbyder funktioner som kunstig intelligens, dataanalyse, og cloudbaserede løsninger.

Evaluering af ERP-systemer

 • Cloudbaserede versus traditionelle systemer: Vurdér fordele og ulemper ved cloudbaserede systemer sammenlignet med traditionelle løsninger. Cloudbaserede systemer kan tilbyde større fleksibilitet og tilgængelighed, mens traditionelle systemer kan give mere kontrol og tilpasning.
 • Skalerbarhed: Vælg et system, som kan skalere efter virksomhedens vækst. Sørg for at systemet er tilpasset fremtidige ændringer i forretningsmodellen og teknologiske fremskridt.

Valg af leverandør

 • Erfaring og support: Vælg en leverandør, som har erfaring indenfor din branche og kan tilbyde solid støtte under og efter implementeringen. En god forståelse af branchespecifikke udfordringer er nødvendigt for at kunne tilbyde tilpassede løsninger.
 • Referencecheck og omdømme: Lav grundige referencecheck og vurdér leverandørens omdømme på markedet. Få tilbagemeldinger fra andre virksomheder, som har brugt leverandørens system, for at forstå deres erfaringer.
At vælge det rigtige ERP-system er altså en vigtig beslutning, som kræver indgående forståelse af virksomhedens behov, samt en evaluering af de teknologiske muligheder, der er tilgængelige. En vellykket implementering af ERP-systemet kan have en væsentlig indvirkning på din virksomheds effektivitet og evne til at tilpasse sig fremtidige udfordringer.Planlægning og implementering af nyt ERP-system

At skifte til et nyt ERP-system er en kompleks proces, som kræver grundig planlægning og gennemtænkt implementering. Nøglen til succes ligger i en struktureret approach og involvering af de rette ressourcer gennem hele processen. Her viser vi dig hvordan:

Forberedelsesfasen

 • Definere mål og omfang: Først og fremmest etableres klare mål for hvad ERP-systemet skal kunne opnå for virksomheden. Det er vigtigt at forstå de eksisterende processer, som skal forbedres eller erstattes. Det er ligeledes vigtigt at udarbejde en oversigt over ændringer i roller og hvordan ændringerne vil påvirke slutbrugerne​​.
 • Vælg det rigtige system: Valg af ERP-system skal reflektere virksomhedens nuværende og fremtidige behov. Det er vigtigt at foretage gode analyser for at forstå disse behov. En cloudbaseret løsning kan være at fortrække for nogle virksomheder, fordi det tilbyder smidighed og skalerbarhed.
 • Engagerede beslutningstagere: Involver nøglepersoner og interessenter tidligt i processen. Dette sikrer, at der bliver taget hensyn til deres kendskab og behov og bidrager til større accept for systemskiftet.

Implementeringsfasen

 • Projektstyring: Etabler et solidt projektstyringsteam, med klare og definerede roller og ansvar. Dette team skal lede projektet gennem alle dets faser.
 • Dataoverførsel: Overførsel af eksisterende data til det nye system, er en vigtig del af processen. Det kræver nøje planlægning for at sikre at al vigtig information bliver overført korrekt.
 • Tilpasning og konfiguration: ERP-systemet skal tilpasses og konfigureres i henhold til virksomhedens behov. Dette kan omfatte tilpasning af moduler, skemaer og rapporter.
 • Test: Gennemfør grundige tests for at sikre at systemet fungerer som forventet og opfylder alle nødvendige krav.

Oplærings- og support-fasen

 • Brugeruddannelse: Udvikle og gennemføre et uddannelsesprogram for slutbrugerne. Dette sikrer, at de forstår, hvordan systemet fungerer og hvordan det skal bruges effektivt i deres daglige arbejde.
 • Support efter implementering: Tilbyd kontinuerlig støtte efter at systemet er gået live. Dette inkluderer teknisk support, samt hjælp med eventuelle spørgsmål eller problemer, som måtte opstå.

Evaluering og videreudvikling

 • Evaluering: Efter implementeringen, gennemføres en evaluering for at vurdere systemets effektivitet og identificere eventuelle områder for forbedring.
 • Kontinuerlig forbedring: ERP-systemet bør være underlagt kontinuerlig vurdering og opdatering, for at sikre, at det holder trit med virksomhedens udvikling og teknologiske ændringer.

Gennem en grundig og velovervejet approach til ERP-implementering kan din virksomhed maksimere værdien af investeringen og sikre en smidig overgang til det nye system.

Hver af disse faser er helt essentielle for at sikre en vellykket implementering som støtter virksomhedens operationelle behov og fremmer effektivitet.

Integration og tilpasning ved udskiftning af ERP-system

I en tid, hvor teknologi stadig ændrer den måde vi driver virksomhed på, er evnen til at tilpasse sig nye systemer og integrere, afgørende. Sådan gør du, når tiden er inde til at gennemføre integrationen:

Integration med eksisterende systemer

Når virksomheden skifter til et nyt ERP-system, er det afgørende at sikre, at integrationen foregår gnidningsfrit med eksisterende systemer og processer. Dette trin er væsentlig for at undgå driftsnedbrud og maksimere effektiviteten i overgangsperioden.

Vurdering af Integrationsbehov

 • Identificér nøglesystemer: Vurdér, hvilke af dine nuværende systemer, som CRM, HRM eller lønsystemer, der skal integreres med det nye ERP-system. Dette sikrer en ensartet flytning af data og effektivitet på tværs af forskellige forretningsområder.
 • Teknisk kompatibilitet: Check, at det nye ERP-system er teknisk kompatibelt med eksisterende systemer. Dette kan indebære at vurdere API-tilgængelighed og andre tekniske grænseflader, for at sikre en problemfri integration.

Samarbejde med leverandøren

 • Dialog med leverandøren: Det er vigtigt at have en åben dialog med ERP-leverandøren omkring integrationsbehov og muligheder. En god leverandør bør tilbyde vejledning og støtte i denne proces.
 • Tilpassede integrationsløsninger: Af og til kræves der skræddersyede integrationsløsninger for at imødekomme specifikke forretningsbehov. Dette kan involvere tilpasning af eksisterende API-er eller udvikling af nye.

Tilpasning til virksomhedens behov

Efter at have sikret integration med eksisterende systemer, er næste skridt at tilpasse det nye ERP-system til din virksomheds unikke behov.

Behovsanalyse

 • Forstå virksomhedens behov: En grundig analyse af virksomhedens nuværende og fremtidige behov er vigtig. Dette indbefatter forståelse for unikke processer, datakrav og brugerspecifikationer.
 • Involvering af brugere: Inkludér nøglebrugere i tilpasningsprocessen. Dette sikrer, at systemet er brugervenligt og opfylder de specifikke krav, for dem, der skal bruge systemet på daglig basis.

Konfiguration og tilpasning

 • Systemkonfiguration: Baseret på behovsanalysen, konfigureres systemet for at imødekomme specifikke forretningsprocesser og workflows.
 • Modulær approach: Overvej en modulær approach til ERP-systemet, hvor du kan udvælge og tilpasse de moduler, der er relevante for din virksomhed. Dette betyder, at man undgår unødvendige funktioner og reducerer kompleksiteten.

Oplæring og støtte

 • Skræddersyet oplæring: Der bør udvikles og implementeres et skræddersyet oplæringssystem for ansatte, baseret på tilpassede funktioner i det nye ERP-system.
 • Efterfølgende støtte: Sørg for, at der er tilstrækkelig støtte og ressourcer efter implementeringen, specielt i de første faser af ibrugtagning.

Vigtigheden af fleksibilitet

 • Fleksibilitet for fremtidige ændringer: Vær opmærksom på, at virksomhedens behov kan ændre sig med tiden. Vælg et ERP-system, som er fleksibelt og kan tilpasses til fremtidige behov og teknologiske fremskridt.

Ved at sørge for en effektiv integration med eksisterende systemer og nøje tilpasse det nye ERP-system til virksomhedens forskellige behov, kan I opnå en smidig og vellykket overgang. Dette kræver en grundig forståelse for forretningsprocesser, aktiv dialog med leverandøren, og en approach, som prioriterer brugervenlighed og effektivitet gennem hele implementeringsprocessen.

Udfordringer og løsninger ved ERP-implementering

At skifte til et nyt ERP-system kan være en kompleks og udfordrende proces. Det er vigtigt at være opmærksom på potentielle faldgruber og have strategier for at takle disse effektivt.

Typiske udfordringer ved ERP-implementering

 • Mangel på tydelige mål og forventningsstyring
  Uklare mål kan føre til forvirring og ineffektivitet. Det er vigtigt at definere klare mål for ERP-implementeringen og kommunikere disse til alle involverede parter.

Utilstrækkelig brugeruddannelse og engagement

De ansatte kan være imod forandringer, specielt hvis de ikke forstår fordelene eller hvordan det nye system fungerer. Skræddersyet oplæring og aktiv involvering af brugere er vigtigt for at opnå succes.

 • Undervurdering af tids- og ressourcebehov
  Implementering af ERP-systemer er ofte mere tids- og ressourcekrævende end forventet. Realistisk planlægning og ressourceallokering er vigtigt.

 • Tekniske problemer og integrationsudfordringer
  Tekniske problemer kan opstå, specielt når det handler om integration med eksisterende systemer. Det er vigtigt med en grundig teknisk evaluering og test før implementering.

 • Modstand imod forandringer internt i virksomheden
  Modstand imod forandringer kan være en stor hindring. Det er vigtigt at forstå og adressere de ansattes bekymringer, samt at fremhæve de positive aspekter ved forandringerne.

Løsninger på udfordringerne

 • Klar kommunikation og målstyring
  Det er vigtigt med kontinuerlig og klar kommunikation gennem hele processen. Definér klare mål og hold alle informeret om fremgang og eventuelle ændringer.

 • Omfattende brugeroplæring og støtte
  Tilbyd omfattende oplæring tilpasset forskellige brugergrupper. Giv støtte og ressourcer til de ansatte for at hjælpe dem gennem overgangen.

 • Realistisk projektplanlægning

Man skal udvikle en detaljeret projektplan, som inkluderer realistiske tidsrammer og ressourcebehov. Sørg for at have en buffer til uforudsete ting og udfordringer.

 • Teknisk forberedelse og test
  Gennemfør grundige tekniske evalueringer og test integrationer før komplet implementering. Arbejd tæt sammen med tekniske eksperter for at sikre problemfri integration.

 • Håndtering af modstand imod forandringer
  Identificer og adresser de kilder, som er imod forandringer. Skab en kultur, som værdsætter tilbagemeldinger og en åben dialog. Fremhæv de positive forandringer og de gevinster, det nye system vil medføre.

Ved at forstå og proaktivt at håndtere disse udfordringer kan virksomhederne øge chancerne for en vellykket ERP-implementering. En god approach er at se implementeringen som en kontinuerlig proces. Den vil kræve tilpasning, evaluering og forbedring over tid.

Evaluering og vedligehold af ERP-systemer

Ved at implementere et nyt ERP-system, har virksomheden taget et betydeligt skridt hen imod digital transformation. Men rejsen stopper ikke her. For at maksimere værdien af investeringen, er det vigtigt med kontinuerlig evaluering og vedligehold af systemet. Dette sikrer, at ERP-løsningen ikke bare imødeser dagens behov, men også tilpasser sig fremtidige virksomhedskrav. Her er en enkel checkliste for at sikre, at du følger op på det vigtigste:

Kontinuerlig evaluering

Brugertilfredshed og feedback

 • Regelmæssigt opsamle tilbagemeldinger fra brugerne for at forstå deres oplevelse med systemet.
 • Vurdere brugervenlighed og effektivitet i daglige operationer.

Præstationssanalyse

 • Overvåge og analysere systemets ydelse og effektivitet.
 • Identifisere eventuelle flaskehalse eller ineffektivitet i systemet.

Forretningsmål og systemudnyttelse

 • Kontrollere, at ERP-systemet ligeledes er i tråd med virksomhedens strategiske mål.
 • Vurdere om systemet bruges fuldt ud.

Vedligehold og Opdateringer

Systemopdateringer

 • Hold esystemet opdateret med de sidste opdateringer fra leverandøren.
 • Implementere nye funktioner og værktøj, som kan forbedre ydelsen.

Sikkerhedsvurderinger

 • Kontinuerlig vurdering af systemets sikkerhed for at beskytte imod cybertrusler.
 • Gennemfør regelmæssige sikkerhedscheck og opdater sikkerhedsprotokoller.

Dataintegritet og sikkerhedskopiering

 • Sørg for at dataintegriteten opretholdes.
 • Implementer robuste sikkerhedskopierings- og genoprettelsesprocedurer.
Læs også: Skræddersyede sikkerhedsløsninger efter virksomhedens behov

Proaktiv approach til fremtidige behov

Teknologiske tendenser og innovation

 • Hold dig opdateret på teknologiske tendenser og hvordan disse kan påvirke ERP-systemet.
 • Overvej implementering af nye teknologier som AI og maskinlæring for at forbedre effektivitet og indsigt.

Skalerbarhed og tilpasningsevne

 • Vurder systemets evne til at skalere og tilpasse sig ændringer i virksomheden.
 • Planlæg til fremtidig vækst og ekspansion, og sørg for at ERP-systemet kan understøtte dette.

Omkostningsstyring og ROI (Return on Investment)

 • Overvåg løbende de omkostninger, der er knyttet til ERP-systemet for at sikre en gunstig ROI.
 • Identificer områder, hvor omkostninger kan reduceres uden at påvirke ydelsen.

Som du ser, er en vellykket ERP-implementering ikke en engangsforanstaltning, men en kontinuerlig proces. Ved at gennemføre regelmæssige evalueringer og vedligehold, kan virksomheden sikre, at deres ERP-system fortsætter med at være en værdifuld ressource, som støtter og fremmer forretningsmålene.

Når du skifter ERP-system, så gør det rigtigt

At skifte til et nyt ERP-system er en omfattende proces, som kræver grundig planlægning, indsigt i virksomhedens behov og en strategisk approach. Succes afhænger af valg af det rigtige system, effektiv implementering og kontinuerlig evaluering og vedligehold. Ved at sikre, at ERP-systemet er skalerbart, fremtidssikret og tilpasset virksomhedens unikke behov, kan virksomheder opnå betydelig effektivisering og værdiskabelse. Denne proces er afgørende for at opretholde konkurrenceevne og innovation i en stadig ændret forretningsverden.

Udforsk vores hjemmeside eller tag kontakt med vores dygtige rådgivere!