Glitre Nett gør klar til den grønne omstilling med Workflex

Caroline Skuland


Tryk på en kontakt og rummet bliver oplyst. Tryk på en anden knap og hjemmet bliver varmet op. Omtrent alt, hvad vi benytter os af i dag, kræver strøm, lige fra dagligdags gøremål, som få tænker over, til kritiske operationer i sundhedssystemet.

At få strøm ind i huset sikkert og forudsigeligt stiller krav til en udbygget og godt forvaltet net-infrastruktur. Dette er noget, som håndteres af Glitre Nett. Glitre Nett er Norges næststørste netselskab, og er et resultat af fusionerne mellem Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Med over 350 medarbejdere, sørger de dagligt for, at mere end 320.000 netkunder får leveret strøm. Glitre Nett er et 100% ejet datterselskab i Å Energi koncernen. De har en central rolle, som tilrettelægger elektrificeringen i samfundet, og bidrager til den grønne omstilling.

Udover at sikre en tryg strømforsyning, er det vigtigt, at firmaet i lighed med andre selskaber, skaber merværdi for ejerne, sørger for at netleje bliver lavest mulig for sine kunder og ikke mindst tilpasser sig en fremtid med stadig nye krav fra myndighederne, kunder eller kommunesammenlægninger.


Ser frem til samarbejdet

For at ruste sig til fremtiden, og være i stand til hele tiden at videreudvikle sig og løse morgendagens udfordringer, iværksatte Glitre Nett nogle tiltag. Blandt tiltagene var at finde en ny arbejdsplatform til understøttelse af fremtidige netforvaltningsprocesser. Efter en omfattende udbudsrunde faldt valget på Workflex, en brancheløsning for netselskaber, udviklet af Evidi.

- Glitre Nett har for nyligt gennemført anskaffelsen af en ny sagsbehandlingsløsning for kundeforbindelser i distributions – og regionalnettet, hvor Evidi leverede det bedste tilbud baseret på kriterierne Pris og Kvalitet med tilhørende vægtning. Glitre Nett ser meget positivt på Evidis løsning, som de tager med i deres systemportefølje for at tilrettelægge øget effektivitet og reducerede omkostninger for selskabet i fremtiden.

Torhild Pettersen Fjermedal, Leder Nettutbygging, Glitre Nett

Med Workflex vil Glitre Nett først og fremmest effektivisere processer som forespørgsler, sagshåndtering, projektering og planlægning. Dette vil hjælpe branchen til at bevæge sig i samme retning og ikke mindst bidrage til effektiv udvikling af brancheløsningen.


Vil du vide mere om Workflex?

- Glitre Nett er en vigtig aktør i branchen, som vil have stor betydning for udviklingen på markedet i årene fremover, og hvordan fremtidens netselskab vil se ud. Med vores gode brancheforståelse, og med en udviklingstilnærmelse, som er involverende og drevet af flere tilsvarende netselskaber i fællesskab, ønsker vi at bidrage til, at Glitre Nett er klædt på til at imødekomme nye og hårde krav og til at gribe de muligheder, der skabes. Det er vigtigt for os at arbejde tæt og involverende, og vi glæder os til, at samarbejdet etableres. Vi går “all in”!

Toan Fjeldaas, Chief Product Officer, Evidi

En del af grunden til, at de skal have et system på plads, er kontrol. Der er hårde krav fra NVE om at netselskaberne skal drives rentabelt. Glitre Nett har totalt set 30.000 km med strømnet, mere end 12.000 netværksstationer, og 133 transformator- og skiftestationer i Agder og Buskerud. Makroeffekterne resulterer i, at der skal sættes flere byggeprojekter i gang, end først antaget. Dette med krav til rentabel drift, gør, at de skal have en løsning, som ikke bare er funktionel, men også skal kunne vokse med virksomhedens modning og behov.

- Glitre Nett har netop fusioneret og er i en omstillingsfase. Der stiles store krav til netselskaberne, og selskabet ønsker at tage de nødvendige og gode omstillinger for at gøre klar til den grønne omstilling. Så vil behovet for fleksibilitet, skalering, robusthed og modning være vigtig. Vi ser frem til samarbejdet med Evidi og vi går en spændende tid i møde sammen!

Torhild Pettersen Fjermedal, Leder Nettutbygging, Glitre Nett

Hvis du har spørgsmål til et produkt, du allerede bruger, kan du kontakte support her.