Obos skaper skreddersydde kundeopplevelser med Dynamics Customer Insights

Microsoft

OBOS er den største boligutvikleren i Norge og et medlemseid samvirkeforetak. De tilbyr tjenester innen bolig og eiendom, bank, eiendomsforvaltning, forsikring med mer. Tidligere kjørte hver forretningsenhet sin egen markedsføring og kommunikasjon til medlemmene. Det resulterte i at OBOS ikke hadde en enhetlig oversikt over kunder på tvers av sin virksomhet, ei heller en fullstendig oversikt over hvilken informasjon som var sendt til hvilke medlemmer. Markedsføringsteamene stolte på svært manuelle prosesser for å utføre oppfølging og dialog med deres 550 000 medlemmer, og kommunikasjonen gjenspeilet ikke styrken til den overordnede OBOS-merkevaren.


Forvandler medlemsopplevelser med personlig tilpasset og enhetlig stemme

For å transformere kundeopplevelsene, støtte medlemsveksten og forbedre mulighetene for kryssalg bestemte OBOS seg for å implementere Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Customer Insights. OBOS henvendte seg til den mangeårige partneren Evidi, hvis team av eksperter bidro til å sikre at implementeringen av Dynamics 365 Marketing var i tråd med forretningsmål, automatiserte prosesser for å effektivisere kommunikasjonen, og muliggjorde tilpasning etter virksomhet og segment via integrering med Customer Insights. Resultatet ble en digital data- og tjenesteplattform som muliggjør personlig tilpassede kundeopplevelser og gir grunnlag for fremtidig innovasjon.

Med den nye løsningen har OBOS ett enkelt datalager for medlems- og prospektdata, som gjør at selskapet kan levere svært målrettede og personlig, tilpassede kundereiser. Det enkle datalageret muliggjør også for 360-graders visning av medlemmer og potensielle kunder. Innsatsen kan nå koordineres på tvers av team og presentere en enhetlig identitet til medlemmene, uavhengig av hvilket tjenesteområde det kommer fra. Integrering med Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Customer Service betyr at salgs- og kundeservicerepresentanter nå kan utløse markedsførings-e-poster basert på direkte samhandling med kunden, noe som gjør markedsarbeidet mer målrettet og effektivt.

Med Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Customer Insights kan vi levere individualiserte og svært skreddersydde kundeopplevelser, sier Harald Wiker Aulstad, CRM Tech Lead i OBOS. – Fordi alt er på én plattform, kan vi virkelig fremstå som et OBOS, på tvers av alle merkevarene våre.

I tillegg til forbedrede opplevelser, kunne OBOS også drastisk forbedre markedsføringseffektiviteten og øke jobbtilfredsheten for ansatte som tidligere hadde den tidkrevende oppgaven med å manuelt administrere mer enn 80 reiser og 160 e-postmaler.

Gjennom samarbeidet med OBOS har vi klart å redusere tiden ansatte bruker på å manuelt oppdatere digitale løsninger, og vi har redusert antall digitale komponenter som må vedlikeholdes, sier Ida Madeleine Aasvistad, Head of Engage i Evidi. 
Dette har økt driftseffektiviteten og frigjort mer tid til å fokusere på markedsføringsmål på tvers av organisasjonen.

OBOS ser allerede på å utvide bruken av Dynamics 365 Marketing ved å aktivere funksjonalitet for poengsum for kundeemne for å flytte kundeemner mer effektivt gjennom salgstrakten. Boligleverandøren undersøker også hvordan AI-funksjoner integrert i Dynamics 365 kan realisere ytterligere tidsbesparelser. 

En av grunnene til at prosjektet var så vellykket, er at OBOS-teamet var veldig engasjert i transformasjonen. De har et sterkt fundament og ser allerede på muligheter for å drive videre innovasjon, fortsetter Aasvistad.

Oppretter helhetlige Microsoft Cloud-løsninger

Selv om Evidi kan skilte med en av de største Microsoft-kundeopplevelsene i Norden, er en stor del av verdien partneren gir kundene en komplett leverandør av Microsoft Cloud-løsninger. Faktisk ble Evidi født ut av fem separate konsulentselskaper, med ulike ferdigheter i Dynamics 365, Azure Data & AI og Microsoft 365. Selskapene fusjonerte for å tilby en one-stop-shop for kunder som ønsker å drive digital transformasjon på tvers av hele virksomheten.

Kunder i alle størrelser har omfavnet tilnærmingen til det nye selskapet. Med en sterk bedriftskundebase rundt kundeopplevelse og en stor tilstedeværelse i markedet for små og mellomstore bedrifter (SMB) knyttet til finans- og forsyningskjedestyring, ser Evidi en stor mulighet for kryssalgsløsninger, for å hjelpe hvert av disse segmentene med å få mest mulig ut av Microsoft-investeringene sine. Partneren har også en produktavdeling som er dedikert til å utvikle nye IP-løsninger som vil bidra til å akselerere bruken av Microsoft Cloud-teknologier i ulike segmenter eller vertikaler, for eksempel kundeopplevelsesløsninger for små og mellomstore bedrifter. I tillegg til finans, har Evidi også tjenester knyttet industri- og offentlig sektor, detaljhandel, eiendom og profesjonelle tjenester.

Vi opplever at vår helhetlige tilnærming har gjort det mulig for oss å bedre støtte kundene gjennom hele transformasjonsreisen, sier Ranja Pedersen Ovedal, CMO i Evidi. - Siden vi dannet Evidi, har vi sett en 20 prosent økning i omsetningen, og vi har utvidet teamet vårt med mer enn 30 prosent i samme tidsperiode.

Ranja Pedersen Ovedal, CMO, Evidi

I tillegg til å fokusere på å utvide virksomheten, som inkluderer nylige oppkjøp i Danmark og India, er Evidi like opptatt av hvordan veksten oppnås. Partneren har lagt listen høyt for praksis rundt både bærekraft og mangfold. 

Vi er veldig stolte over at verdiene våre bidrar til at vi tiltrekker oss og beholder de beste medarbeiderne, sier Ovedal. – For å gi ett eksempel; av de 60 nyansatte som er ansatt siden januar 2023, er 56 prosent av dem kvinner.

Driver kontinuerlig innovasjon rundt kundeopplevelsen

Når det gjelder kundeopplevelser, ser Evidi en stor mulighet til å fortsette sin raske vekst med Microsofts forretningsapplikasjoner. Et av de viktigste fokusområdene er AI, som vil ha stor innvirkning på hvor raskt kundedata kan analyseres og segmenteres, muliggjøre automatisering som tidligere ville ha tatt måneder med koding og til og med endre selve måten kunder samhandler med virksomheter på.

Evidi identifiserer imidlertid også SMB-markedet og Power Platform som andre områder der kundene krever bedre kundeopplevelsesrelaterte løsninger. 

Vi har et helt utviklingsteam som jobber med Dataverse og Power Apps, fordi det er helt avgjørende for å levere smidigheten og hastigheten til markedet som virksomheter trenger i dagens forretningsmiljø, sier Aasvistad.
Det har aldri vært en mer spennende tid å være Microsoft-partner.