Evidi Celebrations 2023

Ranja Ovedal


Et år etter lanseringen av ett Evidi, samlet vi hele selskapet til en fest i Oslo.

Mens vi feiret hverandre og vår første årsdag, benyttet vi anledningen til å reflektere over hvem vi var, reisen vi har gjennomført, vår nåværende posisjon – og ikke minst – vår fremtidige retning.

I løpet av det siste året har Evidi nådd flere milepæler, som viser vår evne til å oppfylle strategiene og målene vi sammen etablerte i fjor.

Strategien som ble lagt har nå modnet til solid forankrede prinsipper som gir oss retning. Den har vært forankret i alle ledd i organisasjonen, og Evidi har ikke bare omfavnet den, men også inkorporert den i alle aspekter av vår virksomhet. Prinsippene og verdiene som denne strategien har formulert, har blitt hjørnesteiner som gir oss solid fotfeste, og rigger oss for fremtiden. Disse prinsippene representerer forpliktelser ikke bare overfor hverandre, men også ovenfor våre kunder, medeiere, og samfunnet.

Ansattløfte - The place to grow

Under feiringen ble det arrangert en rekke paneldebatter hvor løftene ble grundig diskutert. Disse debattene ga oss muligheten til å dykke dypere inn i hva hvert løfte representerer og hvordan de omfavnes i vår virksomhet.

Ansattløftet har gitt oss en plattform der engasjement og ekspertise dyrkes. Vi er stolte problemløsere som verdsetter mangfold og fremmer nysgjerrighet. Gjennom paneldebatten ble det klart at vår dedikasjon til trygghet, vekst og lederutvikling har resultert i en bemerkelsesverdig lav turnover i ansatte og en vellykket rekrutteringsprosess. I en utfordrende tid i markedet har Evidi vokst organisk med hele 20%, med en likedelt kjønnsfordeling. Dette vitner om et unikt fellesskap, et sterkt engasjement og en ekte vilje til å vokse og trives sammen i Evidi.

Debatten var ikke bare en anledning til å feire våre prestasjoner, men også til å reflektere over veien vi har gått og fremtiden vi ser for oss.

Kundeløfte - Rigget for å gripe mulighetene

Gjennom en tid hvor markedet presses og utviklingen bremser opp for mange, har vi stått fast ved vårt kundeløfte, og engasjementet for å skreddersy løsninger som ikke bare hjelper våre kunder å identifisere, men også å realisere muligheter. Dette kom tydelig frem i panelet, og spesielt ble det trukket frem eksempler på kritiske løsninger vi har levert som har hatt en betydelig innvirkning på kunder sin virksomhet i vanskelige tider.

Bak suksessen står våre dyktige ansatte, som er hjørnesteinen i å oppfylle kundeløftet. Deres kompetanse, nysgjerrighet og samarbeidsevne er avgjørende for å levere skreddersydde løsninger som virkelig gjør en forskjell for våre kunder. Vi vet at suksess i prosjekter ikke bare handler om teknologi i seg selv, men om samspillet mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi.

Dette løftet vil fortsatt være en drivkraft når vi beveger oss inn i fremtiden og fortsetter å forme bransjen med vår dedikasjon til eksepsjonelle løsninger og samarbeid.

Samfunnsløfte - Vi jobber for en bærekraftig utvikling

Samfunnsløftet og ansvaret vi har var også sentralt i paneldebattene, og er noe vi er svært opptatt av. Vår innsats for bærekraftig utvikling og implementeringen av vår ESG-strategi ble trukket frem som eksempler på vår aktive rolle i å påvirke bransjen og samfunnet positivt. Evidi støtter FNs bærekraftsmål og fokuserer på fire sentrale mål for vår virksomhet: anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet, stopp av klimaendringer og å fremme samarbeid for måloppnåelse.

Våre tech-eksperter er bevisste sitt ansvar når de utvikler nye tjenester og produkter, og samarbeider med kunder. Vi prioriterer innovative løsninger som tar hensyn til menneskene, samfunnet og bærekraft. Dette engasjementet er kjerne i vår visjon og vår forpliktelse til positiv forandring. Vi er overbevist om at vårt beste bidrag til å sikre bærekraftig utvikling i bransjen, er gjennom aktive valg i verdikjeden, og ved å velge partnerskap og samarbeid med høye ambisjoner.

Eierløfte - Styrken ligger i helheten

Siden Evidis begynnelse som sammenslåingen av fem spesialiserte Microsoft-konsulentselskaper, har vår kultur av nysgjerrighet og samarbeid formet vår identitet. Denne identiteten har blomstret til en suksesshistorie som inkluderer ekspansjon til både Danmark og India gjennom oppkjøp av virksomheter med like verdier og ambisjoner. Det er en reise drevet av vår dedikasjon til å være pålitelige rådgivere for våre kunder, og vår tro på styrken i helheten.

Diskusjonene i panelet om eierløftet understreket dette, og viktigheten av samspillet i våre samarbeid. Vi deler kunnskap, erfaringer og ressurser for å skape kollektiv suksess som går utover individuelle mål. Vårt fokus på helhet og partnerskap bygger en fremtid der styrker blir forent for å oppnå enestående resultater.

Vi er stolte av at 50% av Evidi er eid av de ansatte, i partnerskap med Credo Partner som aktiv eier og aksjonær, og vår unike eierstruktur gjennomsyrer hele virksomheten. Den demonstrerer vår forpliktelse til å levere kvalitet og skape en bærekraftig fremtid, drevet av en felles visjon og innsatsen til våre ansatte og samarbeidspartnere. Eierløftet er en bærebjelke som støtter opp under vårt mål om å være Norges og Nordens råeste kompetansehus på Microsoft-teknologi.

Verdiløfte - Uovervinnelige sammen

Et år med målrettet innsats ligger bak oss – et år hvor vi har rigget oss for å gripe muligheter og forankret vår strategi. Nå står vi klare til å ta fatt på fremtiden med en ny energi. Verdiløftet vårt er selve hjertet i vår kultur, og det er fundamentert i prinsippene om nysgjerrighet, lagspill og tillit.

Gjennom nysgjerrighet utforsker vi kontinuerlig nye muligheter innen teknologi og forretningsløsninger. Lagspill er kjernen i vårt samarbeid, hvor vi støtter og utfordrer hverandre for å oppnå felles suksess. Tillit er bygget gjennom pålitelighet og ansvar for våre leveranser. Vi følger våre verdier i alle aspekter av vårt arbeid, og vi ser mangfold som en styrke som beriker vårt kollektive perspektiv.

I lys av feiringen Evidi Celebrations er det klarere enn noensinne at verdiene er dypt integrert i vår identitet. Verdiløftet er ikke bare er ord på papir, men en kraft som driver oss mot suksess og vekst, og er vår vei mot å skape en mer inkluderende og bærekraftig fremtid.

Ønsker du å bli bedre kjent med hvem vi er og hva vi gjør? Utforsk vår nettside, eller ta kontakt med våre dyktige rådgivere!


Lær mer om hvordan vi rigger ambisiøse virksomheter for fremtiden

Siste fra Evidi