Evidi Celebrations 2023

Ranja Ovedal


Et år efter lanceringen af ét Evidi, var vi alle samlet til et storslået arrangement i Oslo.

Mens vi fejrede hinanden og vores etårs dag, benyttede vi lejligheden til at reflektere over, hvem vi var, den rejse vi har gennemført, vores nuværende position – og ikke mindst – vores fremtidige strategi.

I løbet af det sidste år har Evidi nået nogle bemærkelsesværdige milepæle, som viser vores evne til at opfylde de strategier og mål, vi satte os sidste år.

Den strategi, som blev lagt, er nu modnet til at være solidt forankrede principper, som viser vores retning. Den har været forankret i alle led i organisationen, og Evidi har ikke bare omfavnet den, men også inkorporeret den i alle aspekter af vores virksomhed. De principper og værdier, som denne strategi har formuleret, er blevet en hjørnesten, som giver os et solidt fodfæste og rigger os til fremtiden. Disse principper repræsenterer forpligtelser, ikke blot overfor hinanden, men også overfor vores kunder, medejere og samfundet.

Medarbejderløftet - The place to grow

Under fejringen blev der arrangeret en række paneldebatter, hvor løfterne blev grundigt diskuteret. Disse debatter gav os mulighed for at dykke dybere ned i, hvad hvert løfte repræsenterer og hvordan de omfavnes i vores virksomhed.

Medarbejderløftet har givet os en platform, hvor engagement og ekspertise dyrkes. Vi er stolte problemløsere, som værdsætter mangfoldighed og fremmer nysgerrighed. I løbet af paneldebatten blev det klart, at vores dedikation omkring tryghed, vækst og lederudvikling har resulteret i en bemærkelsesværdig lav udskiftning af medarbejdere og en vellykket rekrutteringsproces. I en udfordrende tid på markedet er Evidi vokset organisk med 20%, med en ligelig fordelt kønsfordeling. Dette vidner om et unikt fællesskab, et stærkt engagement og en ægte vilje til at vokse og trives sammen hos Evidi.

Debatten var ikke bare en anledning til at fejre vores præstationer, men også til at reflektere over den vej vi er gået og den fremtid vi har foran os.

Kundeløftet - Rigget til at gribe mulighederne

I en tid, hvor markedet er presset og udviklingen bremser mange, har vi stået fast på vores kundeløfte, og engagementet for at skræddersy løsninger, som ikke bare hjælper vores kunder med at identificere, men også at realisere muligheder. Dette kom tydeligt frem i panelet, og specielt blev der fremhævet eksempler på kritiske løsninger, vi har leveret og som har haft en betydelig indvirkning på kundernes virksomhed i vanskelige tider.

Bag succesen står vores dygtige ansatte, som er hjørnestenen i at opfylde kundeløftet. Deres kompetence, nysgerrighed og samarbejdsevne er afgørende for, at vi kan levere skræddersyede løsninger, som virkelig gør en forskel for vores kunder. Vi ved, at succes i projekter ikke bare handler om teknologi i sig selv, men om samspillet mellem mennesker, forretningsprocesser og teknologi.

Dette løfte vil fortsat være en drivkraft, når vi bevæger os mod fremtiden og fortsætter med at forme branchen med vores dedikation til exceptionelle løsninger og samarbejde.

Samfundsløftet - Vi arbejder for en bæredygtig udvikling

Samfundsløftet og det ansvar vi har, var også et centralt punkt i paneldebatterne og noget vi er meget optaget af. Vores indsats for bæredygtig udvikling og implementering af vores ESG-strategi blev trukket frem som eksempler på vores aktive rolle med at påvirke branchen og samfundet positivt. Evidi støtter FNs mål for bæredygtighed og fokuserer på fire centrale mål for vores virksomhed: anstændigt arbejde og økonomisk vækst, mindre ulighed, stop af klimaændringer og at fremme samarbejdet for at nå disse mål.

Vores tech-eksperter er deres ansvar bevidst, når de udvikler nye ydelser og produkter, og samarbejder med kunder. Vi prioriterer innovative løsninger, som tager hensyn til menneskene, samfundet og bæredygtighed. Dette engagement er kernen i vores vision og vores forpligtelse til positiv forandring. Vi er overbeviste om, at vores bedste bidrag til at sikre bæredygtig udvikling i branchen, er ved at tage aktive valg i værdikæden og ved at vælge partnerskab og samarbejde med høje ambitioner.

Ejerløftet - Styrken ligger i helheden

Siden Evidis begyndelse, efter at fem specialiserede Microsoft-konsulenthuse slog sig sammen, har vores kultur med nysgerrighed og samarbejde formet vores identitet. Denne identitet er blomstret op til at være en succeshistorie, som inkluderer ekspansion til både Danmark og Indien gennem opkøb af virksomheder med samme værdier og ambitioner. Det er en rejse, som har været drevet af vores dedikation om at være pålidelige rådgivere for vores kunder og vores tro på styrken i helheden.

Diskussionerne i panelet understregede dette og vigtigheden af samspillet i vores samarbejde. Vi deler viden, erfaringer og ressourcer for at skabe kollektiv succes, som går udover individuelle mål. Vores fokus på helhed og partnerskab bygger en fremtid, hvor styrker bliver forenet for at opnå enestående resultater.

Vi er stolte af, at 50% af Evidi er ejet af de ansatte, i partnerskab med Credo Partners, som aktiv ejer og aktionær, og vores unikke ejerstruktur kendetegner hele virksomheden. Den demonstrerer vores forpligtelse til at levere kvalitet og skabe en bæredygtig fremtid, drevet af en fælles vision og indsats overfor vores ansatte og samarbejdspartnere. Ejerløftet er en støttebjælke, som støtter vores mål om at være Norges og Nordens bedste kompetencehus på Microsoft-teknologi.

Værdiløftet - Uovervindelig sammen

Et år med målrettet indsats ligger bag os – et år, hvor vi har rigget os til at gribe mulighederne og forankret vores strategi. Nu står vi klar til at tage fat på fremtiden med ny energi. Vores værdiløfte er selve hjertet i vores kultur, og det er fundamentet i principperne om nysgerrighed, holdspil og tillid.

Nysgerrigt udforsker vi kontinuerligt nye muligheder indenfor teknologi og forretningsløsninger. Holdspil er kernen i vores samarbejde, hvor vi støtter og udfordrer hinanden for at opnå fælles succes. Tillid er opbygget gennem pålidelighed og ansvar for vores leverancer. Vi følger vores værdier i alle aspekter af vores arbejde, og vi ser mangfoldighed som en styrke, der beriger vores kollektive perspektiv.

Set i lyset af fejringen af Evidi Day, er det mere klart end nogensinde, at værdierne er dybt integreret i vores identitet. Værdiløftet er ikke bare ord på et stykke papir, men en kraft, som driver os frem mod succes og vækst, og er vores vej til at skabe en mere inkluderende og bæredygtig fremtid.

Ønsker du at lære os bedre at kende og finde ud af hvad vi laver? Kig på vores hjemmesider eller tag kontakt til nogen af vores dygtige rådgivere!


Lær mere om, hvordan vi rigger ambitiøse virksomheder til fremtiden

Sidste fra Evidi