ODA Inspiration Day 2023

Ranja Ovedal

- Sikkerhet bør være en prioritet når det kommer til metaverse. Det er en avgjørende faktor i ethvert digitalt rom, og spesielt nå. Etter hvert som metaverse blir mer utbredt og komplekst, blir det stadig viktigere å implementere effektive sikkerhetstiltak for å beskytte brukere og deres eiendeler.

Silje Dahl Jacobsen, Sikkerhetsrådgiver, Evidi

4.mai ble ODA Inspiration Day arrangert i Oslo Konserthus, og vi deltok for første gang som Evidi, og som platinumpartner. Vår egen Silje Dahl Jacobsen var på skjermen, hvor hun snakket om viktigheten av sikkerhet, Metaverse Mania og at dette må være en prioritet. Vi lærte mye, fikk nye bekjentskaper og ble inspirert. Derfor ønsker vi å dele noen av våre take aways.

Vi vet ikke fremtiden til metaverse

Mens foredragene omhandlet ulike sider av temaet metaverse mania, var det én tydelig konsensus. Ingen vet hva metaversene vil bli, hvordan vi vi bruke dem, hvordan og av hvem de vil bli regulert, og hvor mulighetene og utfordringene vil ligge. I en slik usikkerhet må man tenke fleksibelt.

Vi vet kanskje ikke når eller hvordan, men vi vet at teknologien vil bli en del av våre daglige liv. Det er derfor ikke er spørsmål om virksomheten skal eller ikke skal utforske denne teknologiske utviklingen. Derimot handler det om hvordan man skal ta del i den.

Nettopp dette poengterte Jeremy White. I møte med ny teknologi, eller ny bruk av eksisterende, understreker han viktigheten av å vurdere hvorvidt dette er noe for din virksomhet. Det samme gjelder metaverse. Vi kan ikke rushe inn og skape et metaverse kun for å kunne si at virksomheten har det, uten å ha vurdert nøye hvordan dette kan bidra til å nå de målene man har satt. Kartlegg hvordan metaverse kan gagne virksomheten og passe inn i deres drift, hvilken gevinst dere eller kunden kan oppnå, og vær åpen, men kritisk.

Fremtidens konsumenter, fremtidens arbeidstakere

Metaverse mania er i full anmarsj, og det nytter ikke å fortsette som man alltid har gjort. En ny generasjon, med teknologien i fingerspissene, vokser opp og tar sin plass. De blir konsumenter med en helt annen forventning til hva en kjøpsopplevelse skal være, enn hva som er mulig for de fleste virksomheter i dag. Og her finnes det muligheter til å tenke nytt.

Sophia Adampour, som blant annet holdt en spennende NFT utstilling (Non-Fungible Tokens), trakk frem Adidas som eksempel. De har i løpet av de siste årene gjort sitt inntog i metaverset, gitt ut digitale kolleksjoner, NFT-kolleksjoner og etablert et nytt kreativt studio. Hensikten er å bygge strategi, produkt og teknologi, partnerskap og kreative roller, og legger grunnlaget for merkets fremtidige suksess i metaverset.

Samtidig diskuterte Adampour de spennende mulighetene multiverset gir sammen med virtuell virkelighet. Om det er å øve på å snakke foran folk uten å faktisk måtte stå foran en gruppe, eller å utfordre høydeskrekk eller andre fobier og redsler uten å fysisk utsette seg for situasjonen, har “mental reality” et enormt potensial innen mange felt, og ovenfor mange grupper i samfunnet.

Felles ansvar

Å sørge for inkludering, mangfold og sikkerhet i metaverse er vårt felles ansvar. Når vi beveger oss inn i en stadig mer digital verden, må vi sørge for at ikke dette blir en ny arena for utenforskap og ulikhet, men at det fremhever våre unike sider og bringer oss til en felles plattform. Dette var noe Elin Hauge understreket ved flere anledninger, for der det før var "content is king" er det nå "connections are king".

Vi må derfor ta aktive valg, og ikke bare basere oss på nettverk. Nettverk bestående av folk som en selv, som man kjenner og som har samme mindset, samme erfaring og samme bakgrunn. Man trenger mangfold og variasjon. Ulike mennesker som bidrar med ulike perspektiver.

- Vi må komme sammen for å være rustet for fremtiden, slik at denne neste bølgen av ny teknologi kan nå sitt fulle potensial. Det er vårt felles ansvar å sørge for at metaverset er inkluderende og mangfoldig, samt trygt og sikkert. Metaverse vil være en del av fremtiden, på en og annen måte.

Silje Jacobsen

Bare starten

- I vår vekstreise i 2023 har vi signert 56% kvinner. Det er vi stolte av, og det er planlagt for å utjevne forskjeller i teknologibransjen og skape mangfold. For å møte morgendagen, trenger vi ulike perspektiver og tankesett, mangfold i mennesker, kultur og meninger. 

Emma Eriksson, HR Director, Evidi

Selv om flere av våre ansatte har vært med tidligere, var dette Evidis første ODA-arrangement. Mens vi tar med oss mye nytt fra årets ODA Inspiration Day, og ser frem til neste, er det arbeidet som gjøres resten av tiden som betyr noe. Og dette er noe folka i Evidi er lidenskapelig opptatt av, forteller Jørn Seglem, CEO i Evidi.

- Evidi er en virksomhet med ulike og unike mennesker, som alle bidrar med sine styrker og perspektiver. I samarbeid med ODA, tar vi tydelige steg for å vise at mangfold er viktig for oss, og noe vi aktivt ønsker å arbeide med.

Jørn Seglem, CEO, Evidi

Så kom i gang med å gjøre virksomheten i stand til å ta del i fremtiden som kommer, og mulighetene som kommer med den. Vær bevisst i valgene som gjøres, hvilke stemmer som er i rommet, og vær åpen for det nye. Og som Hauge poengterte – “The more you learn, the more impact you have.”