Fremtidens arbejdskultur

Udnyttes potentialet i medarbejderstyrken?

Den hurtigt teknologiske udvikling har ført til en bemærkelsesværdig transformation i den måde, vi arbejder på. Specielt indenfor kommunikation, har vi set en stille revolution, som har åbnet dørene for øget produktivitet og samarbejde. Men får vi alle med i den mere digitaliserende virkelighed? 


Foto
Navn Navnesen

Med platforme som Microsoft Teams, Slack og Google Workspaces har kommunikation og samarbejde fået en kraftig støtte gennem teknologi. Hvor samtaler tidligere var fanget i e-mail dialoger og filområder, er der blevet skabt transparente arbejdsområder. Her fremmes kreativt samarbejde, udveksling af ideer og tværfagligt samarbejde. Alligevel er der et spørgsmål, som man skal tage stilling til: Er alle i virksomheden en del af rejsen?


Svaret er sandsynligvis nej. Vellykket transparent kommunikation er afhængig af en fin balance mellem flere nøglekomponenter. Essensen ligger i at bygge på gensidig tillid i arbejdsmiljøet, hvor følgende elementer spiller en afgørende rolle:

Nøglekomponenter

Psykologisk tryghed

For at transparente arbejdsmetoder skal lykkes, er det afgørende, at de ansatte føler sig psykologisk trygge i hverdagen. Lederne skal gå forrest som et eksempel ved at vise viljen til at dele og skabe et miljø, hvor fejl anses som muligheder for læring. En arbejdsplads præget af gennemsigtighed kræver modige ledere, som er villige til at vise både deres styrker og svagheder. Selv om teknologien er på plads, er det afgørende, at virksomheder klædes på til at kunne håndtere forandringerne.
Lær mere om betydningen af korrekt rådgivning for succes

Balancen på arbejdspladsen

Kortsigtet øget produktivitet opnås med mere måling og målstyring. Øget produktivitet over tid opnås ved at balancere mellem mål, håndtering og gode oplevelser for de ansatte.

Gennem Viva-suiten tager Microsoft aktive skridt på området. Det er længe siden Microsoft begyndte at samarbejde med førende forskningsinstitutioner, som studerer digitale arbejdsprocesser og digital støtte på arbejdspladsen (HRH). Microsoft’s cloud-platform har samlet milliarder af datapunkter om, hvordan løsninger faktisk bliver benyttet. Hensigten er at bruge indsigten til at øge produktiviteten, både på individuelt og på organisationsniveau.

Strategisk samarbejde

Hos Evidi samarbejder strategirådgivere, løsningsarkitekter og forandringsledere i et tæt team. Målet er at bistå vore kunder med at skabe en attraktiv arbejdsplads og bidrage til at deres ansatte ikke blot trives, men også gennemgår en positiv udvikling. Evidi implementerer skræddersyede rammer for optimal udnyttelse af Microsoft 365 med Teams og Viva. Vore Prosci-certifiserede forandringsledere følger op på processen før, under og efter de tekniske leverancer, for at sikre en vellykket overgang.
Læs mere om værdien af en moderne samarbejdsløsning

Forudsætninger for succes

De virksomheder, der lykkes, formår at fjerne friktion og forhindringer for effektivitet og samarbejde på tværs. Opskriften på succes ligger i effektive interne processer og en forretningsmodel, som støttes af ny teknologi. Med god oplæring og brugeradoption, frigøres ressourcer til værdiskabende initiativer. Dette øger motivationen hos de ansatte, samtidig med at konkurrenceevnen opretholdes og rentabiliteten stiger.

Lær hvordan du får det fulde potentiale ud af teknologiinvesteringerne

Hvis du har spørgsmål til et produkt, du allerede bruger, kan du kontakte support her.