Styrken ligger i helheden

Leiv Thomas Sandnes, CTO

Fang alle perspektiver

Alle virksomheder har en virksomhedsarkitektur og et proceslandskab. Det store spørgsmåler, hvor tilfældig den er. Er arkitekturen et resultat af mange bevidste handlinger eller bærer den præg af tilfældigheder og enkeltinitiativer? For at gøre dig i stand til at gribe mulighederne på dit marked, må arkitekturen være bæredygtig og fleksibel. Den skal kunnetåle konstant forandring og bevares over tid. For at klare dette, må vi se virksomheden fra flere perspektiver. Vi må undgå blinde vinkler og virkelig forstå, hvad det handler om. Hvad er din rolle i firmaet? Hvordan leverer du og hvad er det, du leverer? Når vi forstår disse perspektiver, og hvilke muligheder du ikke har formået at gribe de senere år, enten organisatorisk eller teknologisk, vil vi skabe de gode oplevelser og rigge virksomhedsarkitekturen til en hurtig digital udvikling.

Styrken ligger i en fælles kommerciel platform

Udgangspunktet for succes og for at skabe værdi for virksomheden, mener vi, ligger i evnen til at engagere og involvere ledelse og repræsentanter fra forretningssiden på et tidligt tidspunkt, når det kommer til valg af teknologi. Det giver et bedre udgangspunkt for atetablere en arkitektur og løsninger, som er forankret i forretningssiden og hos de ansatte.  

Hos Evidi har vi ved at engagere bredt i egen organisation, etableret nye, digitale løsninger,som støtter alle hovedprocesser. Målet har været at skabe tættere og mere relevant tilknytning til vor forretning på tværs af virksomheden, både fra forretning og it. 

For den del af vores organisation, som er rettet mod kunderne, har vi etableret det, vi omtaler som vores kommercielle (digitale) platform. Platformen gør os i stand til at knytte os bedre sammen og levere en helhedsmæssig kundeoplevelse til vore kunder. 

Serviceplatformen er udviklet i en tid hvor Evidi har været igennem omfattende ændringer både teknologisk og organisatorisk. Vi skal stadig integrere nye applikationer, og data fra forskellige systemer må gøres tilgængelig på tværs af virksomheden. 

Hurtigere digital udvikling

En moderne serviceplatform er udviklet i en tid, hvor vi stadig må integrere nye applikationer, og data fra forskellige systemer skal gøres tilgængeligt på tværs af virksomheden.  

Serviceplatformen gør det muligt at modernisere vores IT-arkitektur og gennemføre virksomhedskritiske tiltag i et højere tempo end hvis vi ikke havde gjort fundamentale tiltag om, hvordan vi går metodisk frem og engagerer vores medarbejdere. Ved at gøre data let tilgængeligt, reduceres risikoen og kompleksiteten ved en mængde processer, samtidig med at hastighed, fleksibilitet og mulighedsrum øges drastisk.

Den digitale serviceplatform fungerer som byggeklodser, således, at det bliver enklere og hurtigere at bygge, teste og ændre. Hvilke byggeklodser, der bruges og hvordan de sættes sammen, afhænger af virksomhedens behov.  

Rigget til at gribe mulighederne

Bedre sammensatte organisationer

I vor artikel “Business Driven Architecture” skrev vi om, hvordan man skal blive i stand til atløse opgaver – på tværs af virksomheden – på en nyskabende, sikker og omkostningseffektiv måde. Det handlede om at være konkret omkring sine forandringsbehov, involvering afforretningssiden, også når det kommer til valg af arkitektur og løsning, og at man fra et it-arkitektperspektiv, formår at udfordre på, hvordan virksomheden organiserer sig – altså gøre den menneskelige dimension mere central.

I Evidi omtaler vi dette som en Business Driven Architecture, hvor det vi søger, er bedre sammensatte organisationer. For en løsningsarkitekt, vil dette være det ultimativeudgangspunkt for design af ny, digital infrastruktur og løsninger.

Læs mere om Business Driven Architecture

Engagér hele virksomheden

I Evidi engageres, som udgangspunkt, alle i virksomheden ud mod kundesiden. Hensigten er at skabe tættere og mere relevant tilknytning til kundens forretning ved at engagere domæne-kompetence både fra forretning og it. Tilbagemeldingen fra vore medarbejdere og ledere er,at de får energi af at sætte sig ind i kundens virksomhed og problemstillinger. Og de udforsker stadig nye muligheder indenfor teknologi. Det skaber også tillid hos vore kunder, når vi tager ansvar for vore leverancer, og engagerer os i det, som er vigtigt for kunden.

Vore kunder forstår, at teknologi er kritisk for drift og udvikling af deres virksomhed. Derfor ønsker de at arbejde med en partner, som er optaget af at skabe mest mulig værdi, både økonomisk og menneskeligt. I bund og grund er vi alle holdspillere, som spiller hinandengode. Når dette sker, oplever vi mestring som gode holdspillere.

Vores kundeløfte - Rigget til at gribe mulighederne

Virksomheder navigerer i dag i et landskab i evig forandring. Et landskab, hvor man må være agil og forandringsparat, og formå at sno sig hurtigt for at gribe de muligheder, der dukker op. Men også et landskab, hvor man må være robust for at modstå trusler og angreb.
Læs mere