Kontrol, rentabilitet og sikkerhed med Workflex

Caroline Skuland

Netselskabernes mest effektive løsning

Mange offentlige instanser har lang behandlingstid, og energibranchen er ingen undtagelse. Et netselskab har til opgave at sikre strømforsyning til indbyggerne indenfor sin region. I et digitalt samfund, hvor indbyggerne forventer stadig mere i form af service og hastighed, er effektivitet blevet endnu vigtigere. Fælles for netselskaberne er, at de ønsker at reducere deres behandlingstid, uden at det bliver på bekostning af kvaliteten.

For at hjælpe netselskaberne med at optimere deres drift, udviklede Evidi i 2018 Workflex. Med sine mange anvendelsesområder, kan Workflex bruges som et værktøj til projektstyring af både større og mindre projekter. Dette omfatter alt fra opsætning af solcellepaneler og tilslutning af el-bils opladere, til væltede master og større byggeprojekter. Markedet har taget godt imod løsningen. Dette verificeres af gode tilbagemeldinger og tæt dialog med kunderne via et kundeforum. Med store kunder som Fagne, Elmea, Linea, Glitre Nett og Norgesnett er Workflex ingen letvægter indenfor sin kategori.

Workflex er en procesdrevet løsning, som hjælper både projektleder og de andre projektdeltagere fra A til Å. Løsningen håndterer alt fra henvendelser, projektplanlægning og gennemførsel, til kontrol og analyser og rapportering for netselskaber. I lighed med resten af Evidis produkter, bygger Workflex på Microsoft-teknologi. Det, at mange kunder bruger Microsoft fra tidligere, gør, at det bliver en del af den progression, de benytter. Workflex drives i skyen, således, at kunden ikke behøver at have noget installeret hos sig selv. Løsningen kobler sig op imod forskellige fagsystemer, og har blandt andet sin egen montørapp. Den samler også data i forhold til timer, materialer og checklister, noget som til sidst danner grundlaget for videre fakturering.


- Netselskaber består af en samfundskritisk infrastruktur, hvor de er afhængige af et system, som ikke bare er robust, men som også er smidigt, når det handler at kunne tilpasse sig de kontinuerligt nye krav, som kommer fra myndighederne. At få samlet disse funktioner under én løsning er ikke bare bæredygtigt for virksomheden – det er også rentabelt og sikkert.

Toan Fjeldaas, Chief Product Officer, Evidi

Fuld kontrol og kortere behandlingstid

Ifølge Fjeldaas kan Workflex på mange måder ses som et sagshåndteringssystem. Han fortæller at løsningen hjælper netselskabet til at tage imod henvendelsen, vurdere sagen og derefter se, om dette er en sag, der skal bruges tid på og investeres i eller ikke. Dette giver fuld kontrol over alle de henvendelser, der kommer ind. Derudover hjælper løsningen netselskaberne med kontrol, dokumentation og rutiner, og til at imødekomme nedfældede myndighedskrav. Fjeldaas nævner også Resco som en vigtig del af Workflex. Med deres værktøjer, kan Workflex være sikre på at levere produkter til kunden, der understøtter overholdelse af branchestandarder og forskrifter.

I en tid, hvor ressourcer er dyrebare, har behovet for en optimal drift aldrig værre større. De, der drifter netselskaberne, ved at udbygningen af infrastrukturen er en kostbar og omfattende proces. Der er blandt andet involvering af ingeniører, projektplanlæggere og entreprenører. Således bliver ressourceplanlægningen vigtig. Netselskabet er også forpligtet til at forvalte infrastrukturen, ved for eksempel ødelæggelser på grund af uvejr. Hele processen styres af Workflex.

Tidligere har det været sådan, at netselskaber har måttet belave sig på en mængde manuelle rutiner. Workflex er en problemfri løsning, som indeholder mange komponenter og dækker hele værdikæden. Den har en interface for eksterne brugere - det vil sige entreprenøren eller kunden - og en interface til sagsbehandlerne. Løsningen har også en interface til de forskellige afdelinger. Dette omfatter alt fra arkitekter, til dem, som er administreret til at bygge. Dermed sørges der for, at alle afdelinger i et netselskab taler sammen og ser de samme elementer af information gennem hele værdikæden. Dette fører til øget effektivisering, hvor netselskabet kan svare kunderne og entreprenørerne hurtigere.

Læs mere om hvordan Glitre Nett rigger seg for fremtiden med Workflex.

Stærkere sammen

Workflex opbygges i samarbejde med kunderne. Kunden ved dermed, hvad der kommer og hvordan de kan have indflydelse. Dette fører til en kundedrevet produktudvikling fremfor en teoretisk approach.

Fjeldaas fortæller, at det at udvikle en løsning sammen, er mere bæredygtig end at alle skal sidde og udvikle hver sin løsning. Dermed kan alle bidrage til at udvikle løsningen til en tiendedel af investeringen, end de kunne have gjort på egen hånd. Videre fortæller han, at netselskaberne i Norge opererer i et meget reguleret marked, hvor alle tjener på at gøre hinanden bedre. Ved at flere bruger den samme løsning, og følger de samme processer, vil dette føre til, at de følger de samme retningslinier – hvilket gavner branchen som helhed.

Glitre Nett, en af de kunder, som bruger Workflex, startede med at bruge løsningen i marts 2023, og har ikke siden set sig tilbage.

- Glitre Nett har netop fusioneret, og er i en omstillingsfase. Der stilles store krav til netselskaberne, og vi ønsker at foretage nødvendige og gode omstillinger, for at kunne gøre klar til den grønne omstilling. At imødekomme behov for fleksibilitet, skalering, robusthed og modning vil være vigtigt. Vi ser frem til samarbejdet med Evidi, og sammen går vi en spændende tid i møde!

Torhild Pettersen Fjermedal, Leder Nettutbygging, Glitre Nett

I et verdensbillede præget af ustabilitet og usikkerhed, vil Workflex være med til at skabe forudsigelighed og kontrol for virksomheden. Løsningen passer til alle netselskaber, som ønsker at reducere deres behandlingstid, med vished for at foreskrifter og krav fra myndigheder følges. At investere i Workflex er en tryg, rentabel og bæredygtig investering for virksomheden.


Tag kontakt med os her.