Evidi på Oslo Business Forum 2023

Mathis Sæther-Larsen og Leiv Thomas Sandnes


©Oslo Business Forum


26. og 27. september var det igjen duket for Oslo Business Forum. I år deltok vi med en gjeng gode kolleger og kunder. Med temaer som bl.a. bærekraft, redefinert lederskap og selvfølgelig Artificial Intelligence (AI), var dette to lærerike og inspirerende dager. På lista over foredragsholdere var store navn, slik som Sir Richard Branson, Amy Webb og Malala Yousafzai.

Vi deltar på OBF for å tilegne oss ny kunnskap og for å forstå markedet bedre. Slik rigger vi oss for å bistå kundene våre best mulig. Noe av det vi var mest interessert i å lære mer om, var de nyeste trendene innenfor lederskap og hva ledere må følge med på for å lykkes i dagens forretningsmiljø. Vi ønsket å høre perspektiver på hvordan du som leder bør omfavne forstyrrelser (disruptions), hvordan du bør utnytte innflytelse for å inspirere til meningsfull endring og innvirkning, hvordan du kan forberede deg på fremtidens arbeid ved å utnytte mangfold, og ikke minst hvordan du bør investere i menneskelig kapital for å møte det økende behovet for vekst og utvikling.

Utfordrende tider

Vi står ovenfor utfordrende tider når det kommer til geopolitikk, teknologiskifter og klima. I kjølvannet av Greta Tunbergs skolestreik for klimaet, oppstod begrepet «flyskam». Men det finnes en annen klimaversting: digitalisering. I dag står flytrafikken for ca 2% av verdens CO2-avtrykk, mens digitalisering står for rundt 4%. Digitaliseringens CO2-avtrykk påvirkes av blant annet unødvendig lagring og deling av data, både forretningsmessig og privat. Bare det å laste opp en video på 60 sekunder på SoMe tilsvarer samme energiforbruk som å koke opp 4 liter vann. AI kan her være en negativ akselerator. Vi må derfor kollektivt ta ansvar for at datalagring ikke bidrar til ytterligere økning basert på bruk av AI. I Evidi ser vi hele tiden på hvordan vi kan tilnærme oss teknologien på en så bærekraftig måte som mulig.

Krig og økonomiske kriser preger verdensbildet, og da blir det ekstra viktig med godt lederskap. Harvard-professor Rebecca Henderson mener at kapitalisme er en av menneskehetens største oppfinnelser, men at den trenger å gjenoppfinnes. Dette kan ledere oppnå ved å lede med hensikt. Ved å bygge et formål og implementere det i virksomheten, vil det kunne øke virksomhetens ytelse. Om vi samhandler bedre og mer effektivt, kan bedriftsledere, ifølge Henderson, skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Maryna Saprykina, administrerende direktør i CSR Ukraine (og vinner av Speaker Contest 2023), forteller om hvordan Ukraina reiser seg i en vanskelig tid. Hun kunne dele at oppblomstringen av nye virksomheter er i full gang i Ukraina, hvor 50% av disse etableres av kvinner. Saprykina hevder at virksomhetens motstandskraft baseres på hvor langt virksomheten er villig til å gå for å opprettholde sine verdier.

Teknologi og tillit

En av foredragsholderne som var innom hvordan ledere kan tilpasse sin bedrift til dagens ustabile, globale situasjon, var økonomen og forfatteren Kjell Nordström.

War, virus, economic crisis, and smart machines. We often don’t have more than two, but now we’re burdened with four.

Kjell A. Nordström

Nordström minner oss på hvor kort epoke verdensøkonomien står i, i forhold til menneskets tidsalder, og at vi nå må håndtere kriser som er mer sammensatt og lagdelt enn kriser vi før kunne håndtere enkeltvis. Norden har, ifølge Nordström, gjennom de siste 70 årene utkonkurrert alle andre land på alt fra økonomiske- til levekårsindekser. Dette mener han skyldes det dynamiske forholdet mellom teknologi og tillit. For oss i Evidi, som har fokus på digitalisering og folka våre, traff dette foredraget spesielt godt. For å få med de ansatte på reisen må en leder, ifølge Nordstöm, være i stand til å lede med både hodet og hjertet. For å overleve vil en rekke virksomheter da måtte endre på måten de leder på i dag. For å møte morgendagen og bli rigget til å gripe mulighetene.

Nytt syn på lederskap

Key-speakeren den første dagen var Sir Richard Branson, entreprenøren og grunnleggeren av Virgin Group. Han har ved flere anledninger utviklet idéer utenfor boksen til gode forretningsområder, og det skal mye til å ikke bli inspirert over hans bragder. Han skaper en arbeidskultur, der han oppfordrer de ansatte til å ta risiko, selv om dette noen ganger kan bety at de gjør feil. Bransjen trenger flere ledere som tør å møte frykten sin og som tør å drømme stort.

If you fail, don’t look back on failure, just keep on pushing forward.

Sir Richard Branson

For å oppnå en kultur som fokuserer på vekst, må ledere vurdere sin tilnærming til opplæring og utvikling. Med fokus på menneskelig kapital må de også vurdere sin sammensetning av ansatte. Spesielt når det kommer til Gen-Z og Millennials, har disse ofte et sterkt ønske om å lære mer og heve kompetansen. I en studie utført av Amazone og Workplace oppgir 89% av de spurte at de er motivert for å forbedre ferdighetene sine på jobb i 2023. I tillegg til generasjonsmangfold, finnes det andre mangfold en leder kan bruke for å bygge teamet sitt. Dette kan blant annet være ulikheter når det kommer til kulturell bakgrunn, kjønn, tro og evner.

Det er nå viktigere enn noen gang å håndtere fleksibilitet og forstyrrelser (disruptions). Ny teknologi dukker stadig opp rundt oss, og alle bransjer forstyrres. En av verdens ledende autoriteter innen forretningsstrategier, Costas Markides, kom med denne påstanden under OBF:

In a world of continuous disruption we have to accept that disruption is a permanent feature of our lives.

Det gjelder å ikke bare se på forstyrrelse som en trussel, men også som en gyllen mulighet til å mobilisere krefter til å starte endring. For ledere gjelder det å se etter endringer tidlig og få klarhet når virksomheten er lønnsom, og bygge positive reaksjonsmønstre. Det handler om å fortelle den riktige historien, og lede med en strategi som er tydelig og som treffer både fornuften og hjertet.

AI og «the human touch»

Det er ikke til å stikke under en stol at AI er mer aktuelt enn noen gang. Det er et kraftig verktøy, som vil kunne øke produktiviteten og effektiviteten til de aller fleste virksomheter og ansatte. Om det brukes riktig. Men skal en sette opp en strategi rundt bruken av AI i virksomheten, er det viktig å tenke langsiktig. Utviklingen av AI er langt fra ferdig, og det er også viktig å ta innover seg utfordringene som AI bringer med seg.

Det var flere av foredragsholderne som var innom temaet AI. En av disse var den amerikanske futuristen og forfatteren Amy Webb. Hun mener som mange andre AI-eksperter at mennesker med all sannsynlighet ikke vil bli erstattet, men at AI heller kan sees på som et hjelpemiddel (assisting computing).

En annen som var innom det samme temaet var vekstmarkedsføreren Anssi Rantanen. Ifølge Rantanen er det flere risikoer knyttet til AI-eksperimentering, men hvis det brukes riktig, kan AI være noe virksomheter kan dra nytte av. For eksempel kan AI brukes til å gjøre 60% av grovarbeidet, der de siste 40% brukes på menneskelig finpuss. Han poengterer viktigheten av at det fortsatt trengs «the human touch».

Viktigheten av teamarbeid og gode verdier

Patrick Lencioni, forfatteren bak «The 6 Types of Working Genious» reflekterte over at hver og en av oss har noen individuelle gaver, og at lagspill fortsatt er det største konkurransefortrinnet. Det handler ikke kun om å ha med seg de riktige menneskene på laget, men også om å plassere de i riktige roller basert på personlighet og medfødte evner. Samtidig må du som leder forstå driverne til hver enkelt, for å sikre at de yter med glede innenfor de oppgaver de trives best med. Slik sikrer du at alle presterer på sitt høyeste nivå.

Verdens yngste Nobels fredsprisvinner, Malala Yousafzai, trekker frem hvor viktig det er med gode verdier, både privat og på jobb. Våre verdier definerer hvem vi er, og er en drivkraft til aktivisme. Endringen starter med deg. De gode verdiene du tar med deg til familien, til venner og til arbeidsplassen, er utgangspunktet for å sakte, men sikkert endre verden til et bedre sted.

For oss i Evidi har det vært spennende å høre eksperter uttale seg om temaer som vi virkelig interesserer oss for sammen med noen av våre viktigste kunder.

Digital transformasjon, godt lederskap og mennesker er og vil fortsette å være viktige temaer for oss. Med ny input vil vi være bedre rustet til å sikre innovasjon både innenfor produkt- og tjenesteområdene til Evidi. Slik sikrer vi at vi rigger våre ambisiøse kunder til å gripe sine muligheter.

Les OBF sine topp 10 viktigste punkter fra årets event her

Ønsker du å bli bedre kjent med hvem vi er og hva vi gjør? Utforsk vår nettside, eller ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

Siste fra Evidi