Evidi på Oslo Business Forum 2023

Mathis Sæther-Larsen og Leiv Thomas Sandnes


Evidi på Oslo Business Forum 2023

©Oslo Business Forum


D. 26. og 27. september blev Oslo Business Forum igen afholdt. I år deltog vi med et team af gode kolleger og kunder. Med temaer som bl.a. bæredygtighed, nyfortolket ledelse og selvfølgelig Artificial Intelligence (AI), var dette to lærerige og inspirerende dage. På listen over foredragsholdere var store navne, så som Sir Richard Branson, Amy Webb og Malala Yousafzai. 

Vi deltager på OBF for at tilegne os ny viden og for at forstå markedet bedre. Således rigger vi os til at forstå vore kunder bedst muligt. Noget af det vi var mest interesseret i at lære mere om, var de nyeste trends indenfor ledelse og hvad ledere må følge med i for at lykkes i dagens forretningsmiljø. Vi ønskede at høre perspektiver om, hvordan du som leder bør omfavne forstyrrelser (disruptions), hvordan du bør udnytte indflydelse for at inspirere til meningsfyldt forandring og indvirkning, hvordan du kan forberede dig på fremtidens arbejde ved at udnytte mangfoldighed, og ikke mindst, hvordan du bør investere i menneskelig kapital for at imødekomme det stigende behov for vækst og udvikling.

Udfordrende tider

Vi står ovenfor udfordrende tider når det kommer til geopolitik, teknologiskift og klima. I kølvandet på Greta Tunbergs skolestrejke for klimaet, opstod begrebet «flyskam». Men der findes en anden klimaforandring: digitalisering. I dag står flytrafikken for ca 2% af verdens CO2-aftryk, mens digitalisering står for ca. 4%. Digitaliseringens CO2-aftryk påvirkes af blandt andet unødvendig lagring og deling af data, både forretningsmæssigt og privat. Bare det at uploade en video på 60 sekunder på SoMe svarer til samme energiforbrug som at koge op til 4 liter vand. AI kan her være en negativ accelerator. Vi må derfor kollektivt tage ansvar for at datalagring ikke bidrager til yderligere stigning baseret på brug af AI. I Evidi ser vi hele tiden på, hvordan vi kan tilnærme os teknologien på en så bæredygtig måde som muligt.

Krig og økonomiske kriser præger verdensbilledet, og derfor bliver det ekstra vigtigt med en god ledelse. Harvard-professor Rebecca Henderson mener, at kapitalisme er en af menneskehedens største opfindelser, men at den trænger til at blive opfundet på ny. Dette kan ledere opnå ved at lede med hensigt. Ved at bygge et formål og implementere det i virksomheden, vil det kunne øge virksomhedens ydelse. Hvis vi samarbejder bedre og mere effektivt, kan virksomhedsledere, ifølge Henderson, skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid.

Maryna Saprykina, administrerende direktør i CSR Ukraine (og vinder af Speaker Contest 2023), fortæller om, hvordan Ukraine rejser sig i en vanskelig tid. Hun kunne dele, at opblomstringen af nye virksomheder er i fuld gang i Ukraine, hvor 50% af disse etableres af kvinder. Saprykina hævder, at virksomhedens modstandskraft baseres på, hvor langt virksomheden er villig til at gå for at opretholde sine værdier.

Teknologi og tillid

En af foredragsholderne, som var inde på, hvordan ledere kan tilpasse sin virksomhed til dagens ustabile, globale situation, var økonomen og forfatteren Kjell Nordström.

War, virus, economic crisis, and smart machines. We often don’t have more than two, but now we’re burdened with four.

Kjell A. Nordström

Nordström minder os om, hvor kortvarig en periode verdensøkonomien står i, i forhold til menneskets tidsalder, og at vi nu må håndtere kriser, som er mere sammensatte og lagdelt end kriser vi før kunne håndtere enkeltvis. Norden har, ifølge Nordström, igennem de sidste 70 år udkonkurreret alle lande på alt lige fra økonomiske- til livskvalitetsindeks. Dette mener han skyldes det dynamiske forhold mellem teknologi og tillid. For os i Evidi, som har fokus på digitalisering og vore medarbejdere, ramte denne præsentation specielt godt. For at få de ansatte med på rejsen skal en leder, ifølge Nordstöm, være i stand til at lede med både hovedet og hjertet. For at overleve vil en række virksomheder således skulle ændre på den måde de leder på i dag. For at møde morgendagen og blive rigget til at gribe mulighederne.

Nyt syn på ledelse

Key-speakeren den første dag var Sir Richard Branson, entreprenøren og grundlæggeren af Virgin Group. Han har ved flere lejligheder udviklet idéer udenfor boksen til gode forretningsområder, og der skal meget til ikke at blive inspireret af hans præstationer. Han skaber en arbejdskultur, hvor han opfordrer de ansatte til at tage en risiko, selv om dette nogle gange betyder, at de laver fejl. Branchen har brug for flere ledere, som tør møde frygten og som tør drømme stort.

If you fail, don’t look back on failure, just keep on pushing forward.

Sir Richard BransonFor at opnå en kultur, som fokuserer på vækst, må ledere vurdere deres tilgang til oplæring og udvikling. Med fokus på menneskelig kapital må de også vurdere deres sammensætning af ansatte. Specielt når det kommer til Gen-Z og Millennials, har disse ofte et stærkt ønske om at lære mere og øge kompetencerne. I en undersøgelse udført af Amazone og Workplace oplyser 89% af de adspurgte, at de er motiveret til at forbedre deres færdigheder på arbejdet i 2023. Udover generationsmangfoldighed, findes der også andre former for mangfoldighed, som en leder kan bruge, for at opbygge sit team. Dette kan blandt andet omfatte forskelle i kultur, baggrund, køn, tro og evner.

Det er vigtigere end nogensinde at håndtere fleksibilitet og forstyrrelser (disruptions). Der dukker stadig ny teknologi op rundt omkring os, og alle brancher bliver forstyrret. En af verdens ledende autoriteter indenfor forretningsstrategier, Costas Markides, kom med denne påstand under OBF:

In a world of continuous disruption we have to accept that disruption is a permanent feature of our lives.

Det gælder om, ikke bare at se forstyrrelser som en trussel, men også som en gylden mulighed for at mobilisere kræfter til at starte en forandring. For ledere gælder det om at kigge på ændringer tidligt i forløbet, og få klarhed over, hvornår virksomheden er rentabel, og bygge positive reaktionsmønstre. Det handler om at fortælle den rigtige historie, og lede med en strategi, som er tydelig og som rammer både fornuften og hjertet.

AI og «the human touch»

Der er ingen tvivl om, at AI er mere aktuelt end nogensinde. Det er et kraftigt værktøj, som vil kunne øge produktiviteten og effektiviteten på de allerfleste virksomheder og ansatte. Hvis det bruges rigtigt. Men skal man sætte en strategi omkring brugen af AI i virksomheden, er det vigtig at tænke langsigtet. Udviklingen af AI er langt fra færdig, og det er også vigtigt, at tage de udfordringer til sig, som AI bringer med sig.

Der var flere af foredragsholderne, som var omkring temaet AI. En af disse var den amerikanske futurist og forfatter Amy Webb. Hun mener, som mange andre AI-eksperter, at mennesker med al sandsynlighed ikke vil blive erstattet, men at AI kan ses som et hjælpemiddel (assisting computing).

En anden, som var omkring det samme tema, var vækstmarkedsføringsspecialist Anssi Rantanen. Ifølge Rantanen er der flere risici knyttet til AI-eksperimentering, men hvis det bruges rigtigt, kan AI være noget, som virksomheder kan drage nytte af. For eksempel kan AI bruges til at gøre 60% af det grove arbejde, og de sidste 40% bruges på menneskelig finpudsning. Han pointerer vigtigheden af, at der fortsat er behov for «the human touch».

Vigtigheden af teamwork og gode værdier

Patrick Lencioni, forfatteren bag «The 6 Types of Working Genious» reflekterede over at hver og en af os har nogle individuelle gaver, og at teamwork fortsat er den største konkurrencefordel. Det handler ikke kun om at have de rigtige mennesker med på holdet, men også om at placere dem i de rigtige roller baseret på personlighed og medfødte evner. Samtidig skal du som leder forstå, hvad det er, der driver hver enkelt medarbejder, for at sikre, at de med glæde løser de opgaver, de trives bedst med. Således sikrer du, at alle præsterer på højeste niveau.

Verdens yngste Nobels fredsprisvinder, Malala Yousafzai, fremhæver, hvor vigtigt det er med gode værdier, både privat og på job. Vore værdier definerer hvem vi er, og er en drivkraft til aktivisme. Forandringen starter med dig selv. De gode værdier, du tager med dig til familien, til venner og til arbejdspladsen, er udgangspunktet for at sætte farten ned, og sikkert ændre verden til et bedre sted.

For os i Evidi har det været spændende at høre eksperter udtale sig om temaer, som vi virkelig interesserer os for sammen med nogen af vore vigtigste kunder.

Digital transformation, god ledelse og mennesker er og vil fortsat være vigtige temaer for os. Med ny input vil vi være bedre rustet til at sikre innovation indenfor Evidi’s produkt- og serviceområder. Således sikrer vi, at vi rigger vores ambitiøse kunder til at gribe mulighederne.

Læs om OBF’s top 10 vigtigste punkter fra årets event her

Ønsker du at blive bekendt med hvem vi er og hvad vi laver? Udforsk vores hjemmeside, eller tag kontakt til vore dygtige rådgivere!

Sidste fra Evidi