Collaborate – Samarbejde og effektive arbejdsprocesser på tværs

Ranja Ovedal

Collaborate - samarbejde - koordinere - effektivisere. Styrken ligger i helheden. Den ligger i at kunne samarbejde og kommunikere på en sikker måde, om at have effektive arbejdsprocesser på tværs i virksomheden, og om at give fleksibilitet for hver enkelt i hverdagen.

Behovet for at kommunikere og samarbejde effektivt er ikke nyt. De fleste virksomheder har investeret i en eller flere løsninger for effektiv kommunikation og informationsdeling. Kravene til mere fleksibilitet i hverdagen, enkel tilgang til information og mere effektive arbejdsprocesser er imidlertid bare øgede. I takt med dette stilles der stadig større krav til sikker kommunikation og dokumenthåndtering.  

Værdien af en moderne samarbejdsløsning

Værdien, som ligger i en moderne samarbejdsløsning, er som regel større end de fleste er klar over. I udgangspunktet handler dette ofte om virksomhedens behov for bedre kontrol af kommunikation og samarbejde og enklere og mere effektiv tilgang til information. Med dette følger øget engagement, tilfredshed og oplevet værdi, både internt og hos kunder og samarbejdspartnere.

En moderne arbejdsplads i én hollistisk produktpakke

Digitale værktøjer kobler ansatte og samarbejdspartnere sammen, uanset, hvor de befinder sig. Siloer fjernes og der åbnes for kommunikation og dokumenthåndtering på en sikker og tryg måde. Ansatte drager nytte af smarte løsninger, hvor produktivitet, engagement og samarbejde er i fokus, enten det er internt i virksomheden eller i samarbejde med kunder, partnere og leverandører.

Tænk “ud af boksen” og få øget værdi ud af dine investeringer

Virksomheder, som investerer i nye digitale platforme, sidder ofte med et uforløst potentiale fordi de ikke får nok værdi ud af deres investeringer. Traditionelt har samarbejdsløsninger gerne handlet om at give ansatte en mere fleksibel arbejdsdag i form af tid og sted. Nu får stadig flere øjnene op for, hvordan en moderne samarbejdsløsning kan støtte andre dele af virksomheden udover de “klassiske” bruger-scenarier.  

Hvis man tænker lidt ud af boksen vil en moderne samarbejdsløsning, som det Microsoft D365 repræsenterer, ganske enkelt kunne støtte de fleste dele af virksomhedens arbejdsprocesser. Og med enkle tilpasninger, undgås behovet for nye investeringer i ofte dyrere «specialløsninger».

Eksempler på scenarier kan være;

At forstå behovet for ændring og hvordan teknologien udnyttes bedst muligt, bør tage udgangspunkt i et tydeligt defineret målbillede og en fælles forventning om, hvad man ønsker at opnå. Med en agil tilnærmelse og fokus på de dele af forretningsprocesserne eller kunderejsen, hvor potentialet for forbedring er størst, opnås hurtigst gevinster.  

Uovervindelige sammen

Vi hos Evidi er overbevist om, at de bedste løsninger opstår i skæringspunktet mellem godt samarbejde, rigtige kompetencer og smart brug af teknologi. Der findes mange forskellige behov og måder at besvare disse på. Hvis du har en moderne samarbejdsløsning, har du de bedste forudsætninger for at lykkes. Med en fælles, positiv indstilling til ændring og høje ambitioner, kan man lykkes med hvad som helst!  

Tag kontakt, og lær mere om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.