Skill Communicate blir ledende Microsoft konsulenthus

Ranja Ovedal

Fakta

Om prosjektet

Skill Communicate AS blir Norges ledende Microsoft konsulenthus, og består av Communicate Norge AS, Skill AS, Albatross IT Consultants AS (AITC), Pilaro AS og eSeven AS.

Innunder Skill Communicate er det flere datterselskaper, hvorav Skill og AITC blir Skill Solutions, Pilaro og eSeven blir Skill Core, mens Communicate består.

Prosjektnavnet på Credo Partners nye investeringsplattform innen IT service var frem til utgangen av 2021 Aimbot, men er nå blitt endret til Skill Communicate.

Etter transaksjonene består det av selskapene Skill, AITC, Pilaro, eSeven og Communicate. Summen av selskapene representerer Norges største uavhengige Microsoft partner med ekspertise på utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger herunder fysisk- og skybasert infrastruktur, kritiske forretningsapplikasjoner som ERP, CRM og MS 365, data- og integrasjonsplattformer så vel som datamodellering og analyse.

Aggregert omsetter selskapene for i underkant av NOK 500 millioner med ansatte ved kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Asker, Tønsberg, Sarpsborg og Halden.

Kompletterer plattformen

I juni 2021 gikk gründerne, ledelsen og de ansatte i eSeven AS og Pilaro AS (Selskapene) sammen med Credo Partners og etablerte Aimbot under norsk eierskap. Ideen var å bli en ny vekstplattform for Microsoft-fokuserte IT-serviceselskaper, der samtlige gründere og ledere, samt de fleste ansattaksjonærene, fortsetter på eiersiden i den nye plattformen, hvor Credo Partners vil representere rundt 60% av eierskapet. I oktober gikk også de ansatte og lederne i Skill og Albatross IT Consultants AS (AITC), inn i samarbeidet og ble med det en del av satsningen.

Som det siste tilskuddet til plattformen kompletterer Communicate de øvrige selskapene med ekspertise på integrasjon og utvikling, digitale tjenesteplattformer og rådgivning knyttet til strategi, digitalisering og arkitektur.

Totalleverandør av Microsoftteknologi

Etter transaksjonen dekker summen av ekspertkompetansene til selskapene hele Microsofts produktportefølje og gjør gruppen til en totalleverandør av Microsoftteknologi, som gir en sterkere leveransekraft enn selskapene har individuelt. Samtidig skal dagens lokale forankringer, fokus på nærhet til kunder og selskapenes unike kulturer beholdes og videreutvikles.


Om samarbeidet og fremtiden

Det å bli en del av dette samarbeidet og få være med å bygge opp en helhetlig plattform med leveransekapasitet på tvers av Microsoft porteføljen er utrolig spennende! Sammen med de andre selskapene åpner det seg enorme muligheter som vi ikke kunne ha tatt alene. Nå er det bare å brette opp ermene, og starte den utrolig spennende reisen!

Espen Stensund, CEO i Skill Communicate AS

Samlet er vi nå over 300 ansatte som sammen står klare for å hjelpe eksisterende og nye kunder med å utvikle sin forretning ved hjelp av programvare fra Microsoft. Vi er svært glade for at Communicate valgte oss og vi gleder oss over å ha fått enda flere høyt kompetente og motiverte medarbeidere med på laget. Sammen skal vi skape Norges største og beste uavhengige Microsoft-kompetansehus.

Odd Nymark, CEO i Skill Communicate AS

Vi etablerte Aimbot-prosjektet i juni 2021 gjennom oppkjøpene av Pilaro og eSeven, og satt et mål om å bruke 3 år på å tilegne oss kompetansen vi behøvet for å kunne tilby IT-tjenester med en holistisk tilnærming basert på Microsoft teknologi til store SMBer og enterprise kunder i Norge. Etter oppkjøpene av Skill og AITC i oktober og nå Communicate kan vi kalle oss totalleverandør etter 6 måneder i drift, som betyr at vi har kjøpt oss mer tid til å videreutvikle gruppen til den ledende norske neste-generasjons IT service aktøren selskapene fortjener å være. Vi er svært entusiastiske over å få Communicate med på laget. Selskapet besitter unik kompetanse bygget over 25 år og vi har fått et svært godt inntrykk av de ansatte vi har møtt gjennom prosessen og gleder oss til å starte samarbeidet.

Gudmund Killi, Styreleder i Aimbot AS og Managing Partner i Credo Partners AS

Ranja Pedersen Ovedal, CMO Evidi
ranja.ovedal@evidi.com