Evidi satser ytterligere på nettbransjen og ansetter nå bransjeekspert

Caroline Skuland

Evidi fortsetter sin ambisiøse vekstreise og styrker nå bransjekunnskapen med tilgangen av Christian Jurs Landa. Med Landa på laget, intensiverer Evidi satsningen på nettbransjen og målet om å bli en ledende aktør innenfor digitalisering av denne bransjen. Landa har flere års erfaring fra nettbransjen og tar med seg et bredt nettverk til rollen som Industry Lead for Evidis produkt Workflex, fra 01. januar 2024.

På bildet: Toan Fjeldaas (t.v.) og Christian Landa (t.h.)

Fakta

Henter inn ekspertise direkte fra bransjen

Christian Landa har over 13 års erfaring innenfor nettforvalting, og vil bidra til at Evidi holder seg i frontlinjen av markedstrender, og samtidig tilpasser løsningene i samsvar med de stadig skiftende behovene til kundene. Landa startet karrieren som energimontør og har de siste årene jobbet som prosjektleder og systemforvalter i Fagne. Han har også sittet som representant i Elbits, nettselskapenes bransjeinitiativ for digitalisering.

Ansettelsen av Christian Landa er et viktig ledd for Evidi i satsingen om å styrke sin posisjon i nettbransjen, en regulert bransje med fokus på kvalitet og sikkerhet. Evidis strategi preges av et ønske om mer åpenhet, og Landa kommer inn i en nøkkelrolle, der han vil spille en sentral rolle for Evidis bidrag til digitaliseringssamarbeidet. Ansettelsen vil styrke Evidis posisjon som en rådgivende part i dialog med kunder.

Vi er ekstremt fornøyde med at Christian vil bli en del av teamet vårt. Det styrker produktutviklingen å hente inn ekspertise og erfaring direkte fra bransjen. Vi utvikler en bransjeløsning, og da er det viktig at vi utvikler ut ifra det bransjen trenger her og nå og det ivaretas ved å få inn kompetanse fra bransjen, sier Toan Fjeldaas, Chief Product Officer i Evidi.

Evidi er opptatt av å modernisere og effektivisere nettbransjen gjennom åpne samarbeid. Kompetanseløftet støtter opp under Evidis kundeløfte om å rigge ambisiøse virksomheter til å gripe sine muligheter og potensial.

Christian blir en verdifull tilvekst til vårt produktteam. Hans innsikt i bransjen vil berike vår forståelse betydelig. Gjennom hans erfaring med bruk av Workflex, har han førstehånds kjennskap til plattformens potensial. Det gir oss en betydelig fordel å koble teknologi og fagkompetanse sammen. Mens produktutviklere ofte opererer ut fra et rent teknologisk perspektiv med fokus på funksjonalitet, legger tilførselen av fagkompetanse til rette for bedre prosessforståelse og implementering av beste praksis. Og her finner vi merverdien. Med Christian på laget kan vi planlegge mer effektivt for kommende regulative endringer og generelle markedsendringer, sier Toan Fjeldaas.

Møter økende kundekrav

Det stadig økende behovet for digitalisering fordrer at Evidi hele tiden er i forkant på de nyeste trendene i markedet. Fjeldaas begrunner satsingen på produkter med målet om å standardisere og overføre beste praksis fra erfaring til system. Produktfokus er en sentral del av Evidi, og det vurderes kontinuerlig hvordan vi kan jobbe smartere og mer bærekraftig.

Workflex er Evidis dedikerte produkt for nettbransjen, og har som mål å kontinuerlig optimalisere drift for nettselskapene. Produktet er spesielt designet for å imøtekomme økende krav til service og hastighet i en stadig utviklende teknologisk verden. Effektiviseringen gir rom for økt fokus på verdiskapende aktiviteter for kundene. Fjeldaas avslører at det nå jobbes med å styrke posisjonen på Vestlandet, slik at Evidi kan bli enda mer kundenære. Christian Landa har følgende å si om ansettelsen:

Jeg håper å være en aktiv deltaker i etableringen av et sterkt fagmiljø og utviklingen av en bransjestandard som kontinuerlig fokuserer på neste steg for kundene våre – det vil si nettselskaper, fiberselskaper og energiselskaper. Målet er å skape en solid struktur som muliggjør raskere levering av tjenester og samtidig inspirerer nettselskapene til å utforske nye perspektiver og effektivisere sine systemer. Jeg ønsker å bidra til å forme den overordnede planen og veilede i retning av en sammenhengende strategi.

At prosesser skal flyte og fungere på en effektiv og smidig måte for både kunden og den som skal bruke systemet, er noe Landa er opptatt av. Det er også viktig for han å stille spørsmålstegn og utfordre kollegaene til å se problemstillinger fra flere vinkler.

Jeg gleder meg veldig til å begynne i Evidi i januar, og ser frem til å samarbeide tett med flere nettselskaper. Det jeg ser mest frem til, er å skape synergier og bidra til gjensidig læring. Å få selskapene til å dra nytte av hverandres erfaringer og vokse sammen, slik at de kan realisere sitt fulle potensiale og bli den beste versjonen av seg selv, avslutter Christian Landa.

Om Evidi

Evidi er Nordens råeste kompetansemiljø på Microsoft-teknologi. Vi rigger ambisiøse virksomheter til å gripe sine muligheter gjennom en helhetlig tilnærming til mennesker, prosesser og teknologi.

Vi leverer bred kompetanse innenfor vårt eget rammeverk kalt Business Driven Architecture. Rammeverket gjør oss i stand til å levere omfattende kompetanse innenfor prosess og utvikling, og danner grunnlaget for vår ledende posisjon på hele bredden av Microsoft-teknologier. Fra CRM og ERP til Low-code/No-code-utvikling, skyplattformen Azure, sikkerhet, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger, er vi de fremste spesialistene på Microsoft teknologi.

Selskapet forventes å oppnå en omsetning på MNOK 630 i 2023, noe som indikerer en vekst på 23% sammenlignet med 2022. Evidi har i dag 450 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Asker, Bergen, Halden, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tønsberg, Ballerup, Odense, Aarhus, Roskilde, Vejle, Thisted og Ahmedabad.

Kontakt:

Toan Nguyen Fjeldaas, CPO Evidi, toan.fjeldaas@evidi.com
Ranja Pedersen Ovedal, CMO Evidi, ranja.ovedal@evidi.com