Evidi ansetter Tom Rune Espedal som forretningsutvikler i Vest

Ranja Ovedal

Jørn Seglem (t.v) og Tom Rune Espedal (t.h)

Fakta

Store ambisjoner og lokal forankring

Etter 13 år som daglig leder i Sandnes Ulf, blir Tom Rune Espedal nå en del av Evidi. Han vil fra 15. mars tre inn i rollen som forretningsutvikler på Vestlandet, og er et viktig ledd i Evidis lokale tilstedeværelse i regionen.

Espedal har betydelig erfaring innen ledelse og få mennesker til å spille på lag. Han har hatt en avgjørende rolle når det gjelder å ta Sandnes Ulf dit de er i dag. Espedal kommer tidligere fra IT-bransjen, og har deltatt i prosjekt for innføring av lokale og sentrale IT-løsninger i toppidretten de siste årene.

Etter flere år i toppidretten er jeg tilbake der jeg startet i IT-bransjen. Evidi er et selskap i vekst med store ambisjoner, men samtidig med lokal forankring, og fremsto for meg som veldig spennende. Med dyktige ansatte som har lang fartstid i Sandnes, er det store muligheter for meg til å utvikle meg med selskapet og være med å bygge et sterkt Evidi i regionen, forteller Espedal.

Region i vekst

Med Evidi sin voksende posisjon på Vestlandet, er den lokale kunnskapen og forståelsen Espedal besitter instrumental. Hans evne til å se muligheter og løfte de rundt seg, samt hans brede lokale nettverk, vil være viktig for å yte det beste ovenfor kundene i området. Han ser frem til å arbeide tett med kollegaer og kunder for å sette fart på digitaliseringen, og løfte frem lokalt IT-personell.

Evidi har en skala og bredde i kompetanse og leveranse som mange bedrifter i regionen etterspør. For å kunne gi de riktige rådene til bruk av teknologi, er det viktig å kjenne markedet og være tett på kunden. Nå ser jeg frem til å bidra sammen med Evidi til å videreutvikle regionen, og til å utvide og komplettere et allerede sterkt faglig miljø, sier Espedal.

Nysgjerrighet og driv

Espedal trer inn i en stilling tett knyttet til satsningen på lokal tilstedeværelse i større deler av landet. Administrerende direktør i Evidi, Jørn Seglem, mener tilskuddet av Espedal, og hans tekniske og menneskelige ekspertise, vil være viktig for Evidis videre vekst i området.

Det blir utrolig spennende å få med oss en så engasjert lagspiller og kulturbygger som Tom Rune. Han har allerede vist at han klarer å bygge en klubb – og en arbeidsplass - hvor folk får være dyktige på forskjellige ting, men levere som et lag. Nysgjerrigheten og blikket hans på hvordan vi eksplisitt skaper verdi for kunder, sammen med vår erfaring med å bygge tverrfaglige team i partnerskap med kundene, gjør at han vil være en strålende kapasitet til å videreutvikle Evidi regionalt.

Evidi har mange spennende kunder på Vestlandet med sterk lokal tilstedeværelse, slik som Haaland Tynnplate, som retter spesielt fokus mot at unge skal velge yrkesfag. Ansettelsen av Espedal er et viktig ledd i Evidis arbeid med å ansette lokalt IT-personell.

Det eksisterer et stort potensial i å hente ut mer verdi av teknologi hos en rekke bedrifter på Vestlandet. Evidi er i dag en betydningsfull aktør i regionen med i overkant av hundre kunder. Vi skal vokse innen flere bransjer og skape ytterligere verdi gjennom bredere og mer helhetlige leveranser. Det ønsker vi å gjøre ved å spille på lag med næringslivsaktører med ambisjoner. Vi ønsker å være synlige og en bidragsyter til noe større i det lokale samfunnet, og vil rekruttere både kunder og ansatte her, forklarer Seglem.

Om Evidi

Evidis samlede kompetanse og teknologiplattform setter virksomheter i stand til å kontinuerlig videreutvikle seg og innovere - nyskapende, sikkert og kostnadseffektivt. Samspillet mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi skaper bedre virksomheter, som er rigget for å gripe mulighetene.

Evidi besitter en helhetlig ekspertise på rådgivning, endringsledelse, utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger, herunder fysisk- og skybasert infrastruktur, kritiske forretningsapplikasjoner som ERP, CRM, data- og integrasjonsplattformer så vel som datamodellering og analyse. Dette gjør Evidi til Norges mest komplette tilbyder av produkter og tjenester med Microsoft teknologi i sentrum.

Evidi eies 50% av ansatte, i samarbeid med Credo Partners som aktiv eier og aksjonær. Aggregert omsatte selskapet for MNOK 530 i 2022. Credo Partners er et norsk investeringsselskap som skalerer opp virksomheter i partnerskap med investorer og gründere. Selskapet har 380 ansatte på kontorer i Oslo, Asker, Bergen, Halden, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tønsberg, København, Odense, Århus og Ahmedabad.

Ranja Pedersen Ovedal, CMO Evidi
ranja.ovedal@evidi.com